Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه امریکا از پاکستان خواست مهاجران افغان را اخراج نکند

هم‌زمان با  ادامه روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان، وزارت خارجه امریکا از حکومت پاکستان خواسته است تا مهاجران افغان را از این کشور اخراج نکند.

متیو میلر سخن‌گوی وزارت خارجه امریکا در یک نشست خبری گفته است که با نظرداشت اوضاع افغانستان، وزارت خارجه امریکا همسایه‌های افغانستان به‌ویژه اسلام‌آباد را تشویق می‌کند تا مهاجران افغان را بیرون نسازد.

آقای میلر افزود: «ما به تشویق همسایه‌های افغانستان به‌شمول پاکستان ادامه خواهیم داد تا این کشور با توجه به شرایط وخیم در افغانستان، از دستورالعمل عدم بازگشت‌ مهاجران پیروی کنند و با سازمان‌های بین‌المللی کمک‌رسانی هماهنگ باشند تا کمک‌های بشردوستانه شان را به آنان ارایه کرده و از اجرای مکانیزم حیاتی ارزیابی حفاظت از مهاجران، پشتیبانی کنند.»

در سوی دیگر شماری از مهاجران افغان در پاکستان از اوضاع بد شان شکایت دارند.

شفیق‌الله کهزاد مهاجر افغان در پاکستان به طلوع‌نیوز گفت: «من از حکومت پاکستان، کشورهای حامی حقوق بشر و سازمان ملل متحد خواهشمند هستم که این مهاجران که امروز این‌جا پناه آورده‌اند و خانه شان دور هستند، نیاز به کمک‌، همکاری و نوازش شما دارد.»

محمد سیرت یکی دیگر از مهاجران افغان در پاکستان گفت: «ما در پاکستان از خدمات اولیه برخوردار نیستیم. ما به صورت آزادانه نمی‌توانیم در شفاخانه‌های خود را تداوی کنیم.»

در کنار اخراج و اوضاع بد مهاجران افغان در پاکستان، مهاجران افغان در ایران نیز سرنوشت مشابه دارند.

وزارت مهاجران و عودت کننده‌های از بازگشت نزدیک به ۳هزار مهاجر افغان از ایران خبر داده و افزوده است که این مهاجران به‌گونه‎ی داوطلبانه و اجباری روز گذشته (چهارشنبه، ۱۹ ثور) به کشور برگشته‌اند.

وزارت خارجه امریکا از پاکستان خواست مهاجران افغان را اخراج نکند

در کنار اخراج و اوضاع بد مهاجران افغان در پاکستان، مهاجران افغان در ایران نیز سرنوشت مشابه دارند.

تصویر بندانگشتی

هم‌زمان با  ادامه روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان، وزارت خارجه امریکا از حکومت پاکستان خواسته است تا مهاجران افغان را از این کشور اخراج نکند.

متیو میلر سخن‌گوی وزارت خارجه امریکا در یک نشست خبری گفته است که با نظرداشت اوضاع افغانستان، وزارت خارجه امریکا همسایه‌های افغانستان به‌ویژه اسلام‌آباد را تشویق می‌کند تا مهاجران افغان را بیرون نسازد.

آقای میلر افزود: «ما به تشویق همسایه‌های افغانستان به‌شمول پاکستان ادامه خواهیم داد تا این کشور با توجه به شرایط وخیم در افغانستان، از دستورالعمل عدم بازگشت‌ مهاجران پیروی کنند و با سازمان‌های بین‌المللی کمک‌رسانی هماهنگ باشند تا کمک‌های بشردوستانه شان را به آنان ارایه کرده و از اجرای مکانیزم حیاتی ارزیابی حفاظت از مهاجران، پشتیبانی کنند.»

در سوی دیگر شماری از مهاجران افغان در پاکستان از اوضاع بد شان شکایت دارند.

شفیق‌الله کهزاد مهاجر افغان در پاکستان به طلوع‌نیوز گفت: «من از حکومت پاکستان، کشورهای حامی حقوق بشر و سازمان ملل متحد خواهشمند هستم که این مهاجران که امروز این‌جا پناه آورده‌اند و خانه شان دور هستند، نیاز به کمک‌، همکاری و نوازش شما دارد.»

محمد سیرت یکی دیگر از مهاجران افغان در پاکستان گفت: «ما در پاکستان از خدمات اولیه برخوردار نیستیم. ما به صورت آزادانه نمی‌توانیم در شفاخانه‌های خود را تداوی کنیم.»

در کنار اخراج و اوضاع بد مهاجران افغان در پاکستان، مهاجران افغان در ایران نیز سرنوشت مشابه دارند.

وزارت مهاجران و عودت کننده‌های از بازگشت نزدیک به ۳هزار مهاجر افغان از ایران خبر داده و افزوده است که این مهاجران به‌گونه‎ی داوطلبانه و اجباری روز گذشته (چهارشنبه، ۱۹ ثور) به کشور برگشته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره