Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت انرژی و آب: در حدود ۴۰۰ شرکت تصفیه آب جواز دریافت کردند

وزارت انرژی و آب می‌گوید که در سه سال پسین در حدود ۴۰۰ شرکت خصوصی تصفیه‌ آب جواز فعالیت گرفته است.

مسوولان این وزارت می‌گویند که این شرکت‌ها بر بنیاد راه‌کارهای مشخص جواز فعالیت گرفته‌اند.

مطیع‌الله عابد سخن‌گوی وزارت انرژی و آب گفت: «تاکنون از سوی وزارت انرژی و آب به حدود ۴۰۰ کارخانه تصفیه آب جواز توزیع شده است و براساس قانون آب وزارت انرژی و آب به آن‌ها توصیه‌های صورت گرفته تا آن‌ها بر اساس این طرزالعمل‌ها فعالیت کنند.»

مسوول یکی از شرکت‌های آب تصفیه‌کن می‌گوید که در ناحیه ۱۲ شهر کابل با ۱۵ کارمند بیش از ۱۰ سال می‌شود که فعالیت دارند.

محمد فهیم عطا مسوول شرکت آب تصفیه کن گفت: «ما آب را برای تصفیه از دروازه خاک جبار کابل انتقال می‌دهیم به شرکت به وسیله تانکرها و برای ذخیره آب ما تانکرهای ذخیره ۶ هزار لیتره داریم تخلیه می‌شود و ماشین تصفیه داریم که در سه الی چهار مرحله تصفیه می شود.»

هم‌زمان با این، شماری از باشنده‌های پایتخت از کم کیفیت بودن  آب برخی از شرکت‌های تصفیه آب شکایت دارند.

آنان از امارت اسلامی خواهان توجه در این زمینه اند.

زاهد الله باشنده کابل گفت: «خواهش ما از حکومت این است که در این عرصه توجه جدی داشته باشند شرکت‌ها زیاد است امکان این وجود دارد که شرکت‌ها تقلبی باشند.»

خیال محمد باشنده کابل گفت: «ما در نساجی می‌شینیم برخی شرکت‌ها آب اش خوب است برخی دیگرش نیست کیفیت خوب ندارد.»

پیش از این، برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد گفته بود که ۷۹ درصد مردم افغانستان به آب کافی آشامیدنی دست‌رسی ندارند.

وزارت انرژی و آب: در حدود ۴۰۰ شرکت تصفیه آب جواز دریافت کردند

مسوول یکی از شرکت‌های آب تصفیه‌کن می‌گوید که در ناحیه ۱۲ شهر کابل با ۱۵ کارمند بیش از ۱۰ سال می‌شود که فعالیت دارند.

تصویر بندانگشتی

وزارت انرژی و آب می‌گوید که در سه سال پسین در حدود ۴۰۰ شرکت خصوصی تصفیه‌ آب جواز فعالیت گرفته است.

مسوولان این وزارت می‌گویند که این شرکت‌ها بر بنیاد راه‌کارهای مشخص جواز فعالیت گرفته‌اند.

مطیع‌الله عابد سخن‌گوی وزارت انرژی و آب گفت: «تاکنون از سوی وزارت انرژی و آب به حدود ۴۰۰ کارخانه تصفیه آب جواز توزیع شده است و براساس قانون آب وزارت انرژی و آب به آن‌ها توصیه‌های صورت گرفته تا آن‌ها بر اساس این طرزالعمل‌ها فعالیت کنند.»

مسوول یکی از شرکت‌های آب تصفیه‌کن می‌گوید که در ناحیه ۱۲ شهر کابل با ۱۵ کارمند بیش از ۱۰ سال می‌شود که فعالیت دارند.

محمد فهیم عطا مسوول شرکت آب تصفیه کن گفت: «ما آب را برای تصفیه از دروازه خاک جبار کابل انتقال می‌دهیم به شرکت به وسیله تانکرها و برای ذخیره آب ما تانکرهای ذخیره ۶ هزار لیتره داریم تخلیه می‌شود و ماشین تصفیه داریم که در سه الی چهار مرحله تصفیه می شود.»

هم‌زمان با این، شماری از باشنده‌های پایتخت از کم کیفیت بودن  آب برخی از شرکت‌های تصفیه آب شکایت دارند.

آنان از امارت اسلامی خواهان توجه در این زمینه اند.

زاهد الله باشنده کابل گفت: «خواهش ما از حکومت این است که در این عرصه توجه جدی داشته باشند شرکت‌ها زیاد است امکان این وجود دارد که شرکت‌ها تقلبی باشند.»

خیال محمد باشنده کابل گفت: «ما در نساجی می‌شینیم برخی شرکت‌ها آب اش خوب است برخی دیگرش نیست کیفیت خوب ندارد.»

پیش از این، برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد گفته بود که ۷۹ درصد مردم افغانستان به آب کافی آشامیدنی دست‌رسی ندارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره