Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

درگیری‌ نیروهای ا.ا و مرزبانان پاکستانی به دندپتان گسترش یافت

باشنده‌های پکتیا گفته‌اند که از سه روز به این‌سو درگیری‌ها میان نیروهای امارت اسلامی و مرزبانان پاکستانی رخ داده است.

به گفته‌ی آنان، در این مدت ده‌ها موشک از سوی پاکستان شلیک شده و بر خانه‌های مردم برخورد کرده است.

این درگیری‌ها از ولسوالی آریوب زازی پکتیا آغاز شده و به تازگی به ولسوالی دند پتان نیز گسترش یافته است.

امارت اسلامی تا اکنون به‌گونه‌ی رسمی در باره این درگیری و تلفات برخاسته از آن جزییات ارایه نکرده است.

امیرخان باشنده پکتیا در باره این درگیری‌ها گفت: «ساعت ده بجه جنگ سخت جریان داشت و مردم با کودکان شان با موتر به‌سوی ولسوالی سمکنی رفتند.»

سیدالله یکی دیگر از باشنده‌های پکتیا می‌گوید: «کسی غم اش [وضعیت] را نمی‌خورد. جنگ سخت ادامه داشت و در هر طرف کودکان و زنان حضور داشتند.»

باشنده‌های محل افزوده‌اند که نیروهای پاکستانی خانه‌‎های مردم را هدف قرار داده و برخی از خانواده‌ها در ولسوالی دند پتان ناگزیر به ترک خانه‌های شان شده‌اند.

هم‌زمان با آغاز این درگیری‌ها، راه تزانزیتی خرلاچی در ولسوالی دندپتان نیز به روی هر گونه رفت‌وآمد بسته شده است.

محمدانور صدیقی باشنده ولسوالی آریوب زازی گفت: «ما از آنان می‌خواهیم که هر وقت شما تخطی می‌کنید، مردم عام را نباید با توپ هدف قرار دهید. قانون جنگ باید در این‌جا رعایت شود.»

شماری از آگاهان مسایل نظامی می‌گویند که درگیری‌های مرزی روابط دو کشور را تیره می‌سازد و افزون بر آن، افراد مسلکی باید در نقاط صفری گماشتن شود.

سرور نیازی آگاه مسایل نظامی گفت: «راه‌حل این است که افراد مسوول و مسلکی در مرزها گماشته شوند تا چنین درگیری‌های بی مورد رخ ندهد.»

برخی از رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که در این درگیری‌ها یک نظامی آن کشور جان باخته و چهار تن دیگر زخم برداشته‌اند.

از سویی‌هم یک منبع به طلوع‌نیوز تایید کرده است که پنج نیروی امارت اسلامی نیز در این درگیری‌ها زخم برداشته‌اند.

درگیری‌ نیروهای ا.ا و مرزبانان پاکستانی به دندپتان گسترش یافت

هم‌زمان با آغاز این درگیری‌ها، راه تزانزیتی خرلاچی در ولسوالی دندپتان نیز به روی هر گونه رفت‌وآمد بسته شده است.

تصویر بندانگشتی

باشنده‌های پکتیا گفته‌اند که از سه روز به این‌سو درگیری‌ها میان نیروهای امارت اسلامی و مرزبانان پاکستانی رخ داده است.

به گفته‌ی آنان، در این مدت ده‌ها موشک از سوی پاکستان شلیک شده و بر خانه‌های مردم برخورد کرده است.

این درگیری‌ها از ولسوالی آریوب زازی پکتیا آغاز شده و به تازگی به ولسوالی دند پتان نیز گسترش یافته است.

امارت اسلامی تا اکنون به‌گونه‌ی رسمی در باره این درگیری و تلفات برخاسته از آن جزییات ارایه نکرده است.

امیرخان باشنده پکتیا در باره این درگیری‌ها گفت: «ساعت ده بجه جنگ سخت جریان داشت و مردم با کودکان شان با موتر به‌سوی ولسوالی سمکنی رفتند.»

سیدالله یکی دیگر از باشنده‌های پکتیا می‌گوید: «کسی غم اش [وضعیت] را نمی‌خورد. جنگ سخت ادامه داشت و در هر طرف کودکان و زنان حضور داشتند.»

باشنده‌های محل افزوده‌اند که نیروهای پاکستانی خانه‌‎های مردم را هدف قرار داده و برخی از خانواده‌ها در ولسوالی دند پتان ناگزیر به ترک خانه‌های شان شده‌اند.

هم‌زمان با آغاز این درگیری‌ها، راه تزانزیتی خرلاچی در ولسوالی دندپتان نیز به روی هر گونه رفت‌وآمد بسته شده است.

محمدانور صدیقی باشنده ولسوالی آریوب زازی گفت: «ما از آنان می‌خواهیم که هر وقت شما تخطی می‌کنید، مردم عام را نباید با توپ هدف قرار دهید. قانون جنگ باید در این‌جا رعایت شود.»

شماری از آگاهان مسایل نظامی می‌گویند که درگیری‌های مرزی روابط دو کشور را تیره می‌سازد و افزون بر آن، افراد مسلکی باید در نقاط صفری گماشتن شود.

سرور نیازی آگاه مسایل نظامی گفت: «راه‌حل این است که افراد مسوول و مسلکی در مرزها گماشته شوند تا چنین درگیری‌های بی مورد رخ ندهد.»

برخی از رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که در این درگیری‌ها یک نظامی آن کشور جان باخته و چهار تن دیگر زخم برداشته‌اند.

از سویی‌هم یک منبع به طلوع‌نیوز تایید کرده است که پنج نیروی امارت اسلامی نیز در این درگیری‌ها زخم برداشته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره