Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ضمیر کابلوف در هند درباره اوضاع افغانستان گفت‌وگو کرد

وزارت خارجه هند در خبرنامه‌ای گفته است که ضمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان و مقام‌های هندی در باره اوضاع کنونی افغانستان رای‌زنی کرده‌اند.

بر بنیاد این خبرنامه، در دیدارهای ضمیر کابلوف با مقام‌های هندی هم‌چنان درباره کمک‌های انکشافی برای حمایت از رفاه مردم افغانستان گفت‌وگو شده است.

در این خبرنامه آمده است: «امروز هند و روسیه، در دهلی‌نو درباره افغانستان رای‌زنی‌های دوجانبه داشتند. ضمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان و جی پی سینگ، منشی مشترک وزارت خارجه هند در امور افغانستان، پاکستان و ایران، وضعیت کنونی افغانستان را مورد بحث قرار دادند و بر ضرورت ارایه کمک‌های انکشافی برای رفاه مردم افغانستان تاکید ورزیدند.»

در سوی دیگر یو شیاویونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان نیز از دیدار با نماینده ویژه ازبیکستان برای افغانستان خبر داده و افزوده است که طرف‌ها در این دیدار توافق کرده‌اند تا برای صلح و بازسازی افغانستان با یک‌دیگر همکاری کنند.

هم‌زمان امارت اسلامی این دیدارها را بیان‌گر ایجاد هماهنگی خوب منطقه‌ای خوانده و افزوده است که کشورها با در نظر داشت پیش‌رفت و امنیت کنونی در افغانستان با امارت اسلامی هم‌کاری کنند.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفت: «افغانستان با همه‌ی کشورها خواهان روابط نیک است در هر بخشی و در بخش دیپلماتیک هم خواهان اعتماد و باور همه جانبه است این‌که در کشورهای منطقه دیدگاه مثبت درباره افغانستان وجود دار این هم به نفع منطقه است هم به نفع مردم افغانستان.»

طارق فرهادی آگاه مسایل سیاسی در  باره این دیدار‌ها به طلوع‌نیوز گفت: «کم کشور مثل هند است که هم دوست روسیه باشد و هم دوست روسیه و هم حرف اش در ملل متحد شنیده شود پس این ملاقات‌ها در اینجا برای این است که اجلاس دوحه که درباره افغانستان می‌شود به بحث گرفته شود.»

ادریس محمدی زازی یکی دیگر از آگاهان مسایل سیاسی گفت: «اگر این نماینده‌ها در نشست با هم‌دیگر اول یک نظر را شریک و روی آن بحث کنند و سپس ان نظرها را با امارت اسلامی شریک کنند موثرتر است.»

پیش از این نیز رزا اوتونبایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان نیز سفری به ایران داشت و در دیدار با چندین مقام‌ ایرانی از جمله حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران درباره افغانستان گفت‌وگو کرد.

ضمیر کابلوف در هند درباره اوضاع افغانستان گفت‌وگو کرد

بر بنیاد این خبرنامه، در دیدارهای ضمیر کابلوف با مقام‌های هندی هم‌چنان درباره کمک‌های انکشافی برای حمایت از رفاه مردم افغانستان گفت‌وگو شده است.

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه هند در خبرنامه‌ای گفته است که ضمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان و مقام‌های هندی در باره اوضاع کنونی افغانستان رای‌زنی کرده‌اند.

بر بنیاد این خبرنامه، در دیدارهای ضمیر کابلوف با مقام‌های هندی هم‌چنان درباره کمک‌های انکشافی برای حمایت از رفاه مردم افغانستان گفت‌وگو شده است.

در این خبرنامه آمده است: «امروز هند و روسیه، در دهلی‌نو درباره افغانستان رای‌زنی‌های دوجانبه داشتند. ضمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان و جی پی سینگ، منشی مشترک وزارت خارجه هند در امور افغانستان، پاکستان و ایران، وضعیت کنونی افغانستان را مورد بحث قرار دادند و بر ضرورت ارایه کمک‌های انکشافی برای رفاه مردم افغانستان تاکید ورزیدند.»

در سوی دیگر یو شیاویونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان نیز از دیدار با نماینده ویژه ازبیکستان برای افغانستان خبر داده و افزوده است که طرف‌ها در این دیدار توافق کرده‌اند تا برای صلح و بازسازی افغانستان با یک‌دیگر همکاری کنند.

هم‌زمان امارت اسلامی این دیدارها را بیان‌گر ایجاد هماهنگی خوب منطقه‌ای خوانده و افزوده است که کشورها با در نظر داشت پیش‌رفت و امنیت کنونی در افغانستان با امارت اسلامی هم‌کاری کنند.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفت: «افغانستان با همه‌ی کشورها خواهان روابط نیک است در هر بخشی و در بخش دیپلماتیک هم خواهان اعتماد و باور همه جانبه است این‌که در کشورهای منطقه دیدگاه مثبت درباره افغانستان وجود دار این هم به نفع منطقه است هم به نفع مردم افغانستان.»

طارق فرهادی آگاه مسایل سیاسی در  باره این دیدار‌ها به طلوع‌نیوز گفت: «کم کشور مثل هند است که هم دوست روسیه باشد و هم دوست روسیه و هم حرف اش در ملل متحد شنیده شود پس این ملاقات‌ها در اینجا برای این است که اجلاس دوحه که درباره افغانستان می‌شود به بحث گرفته شود.»

ادریس محمدی زازی یکی دیگر از آگاهان مسایل سیاسی گفت: «اگر این نماینده‌ها در نشست با هم‌دیگر اول یک نظر را شریک و روی آن بحث کنند و سپس ان نظرها را با امارت اسلامی شریک کنند موثرتر است.»

پیش از این نیز رزا اوتونبایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان نیز سفری به ایران داشت و در دیدار با چندین مقام‌ ایرانی از جمله حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران درباره افغانستان گفت‌وگو کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره