Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جاری شدن سیلاب‌های ویران‌گر در چندین ولایت کشور

سیلاب‌های ویران‌گر بار دیگر ولایت‌های غور، فاریاب، بدخشان، سرپل و جوزجان را فرا گرفته است.

بر بنیاد آمارهای نخستین، صدها خانه در این سیلاب‌ها ویران شده و در کنار تخریب هزاران جریب زمین کشاورزی، صدها راس مواشی نیز تلف شده‌اند.

تا اکنون از تلفات برخاسته از این سیلاب‌ها جزییات در دست نیست.

عبدالرحمن باشنده شهر فیروزکوه گفت: «از شهر فیروزکوه تا قریه‌های کندوان و شهر یمن و از طرف غرب تا قریه‌های مربوط دریای هریرود، صدها خانه و دکان را تخریب کرده است. هم‌چنان مواشی مردم تلف شده است. آب وارد خانه‌های مردم شده و تاهنوز از تلفات انسانی معلومات نیست.»

محمد صدیق باشنده شهر فیروزکوه گفت: «سیلاب جریان دارد و داخل شهر وارد خانه‌ها و دکان‌های مردم شده است، خانه‌ها و مواشی را از بین برده است.»

در جریان نزدیک به ده روز پسین، این سومین باری‌ست که سیلاب‌های ویران‌گر وارد ولسوالی مرغاب غور شده است.

در تازه‌ترین سیلاب، یک نفر در این ولسوالی جان باخته و ده‌ها خانه و دکان تخریب شده‌اند.

امان‌الله پیکار ولسوال مرغاب غور گفت: «این سومین بار است که سیلاب سرازیر شده و مردم را متضرر ساخته است. در بازار همه چیز زیر سیلاب شده و ما تقریبن بیست و پنج دکان را به یک جای بلندتر انتقال داده‌ایم.»

جمعه خان باشنده دیگر ولسوالی مرغاب گفت: «جاده‌ها مکمل بند است و دکان‌ها کاملن خراب شده است. مردم در تلاش بیرون کردن اموال شان از خانه‌ها و دکان‌ها هستند؛ اما هیچ کاری کرده نمی‌توانند.»

سیلاب‌های نیرومند در شهر فیض‌آباد و ولسوالی‌های ارگو، راغستان، درایم و یاوان بدخشان خسارات زیادی برجا گذاشته است.

بر بنیاد آمارهای مسوولان محلی بدخشان، در این سیلاب‌ها پنج‌صد خانه مسکونی و ده‌هزار جریب زمین کشاورزی تخریب و نزدیک به ۵۰۰ راس مواشی تلف شده‌اند.

عبدالذاکر باشنده بدخشان گفت: «بیش از هشتاد خانه مکمل تخریب شده‌اند و مردم جایی برای زندگی ندارند و سر میدان زندگی می‌کنند.»

توریالی باشنده بدخشان گفت: «همه دار و ندار ما را در دو خانه که داریم از بین برده است. همین‌قدر توانستیم که خانواده را نجات بدهیم و دیگر همه چیز زیر سیل شد.»

در ولایت‌های فاریاب، جوزجان و سرپل نیز، سیلاب‌های نیرومند جاری و خسارات زیادی به مردم وارد کرده است.

جاری شدن سیلاب‌های ویران‌گر در چندین ولایت کشور

بر بنیاد آمارهای نخستین، صدها خانه در این سیلاب‌ها ویران شده و در کنار تخریب هزاران جریب زمین کشاورزی، صدها راس مواشی نیز تلف شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

سیلاب‌های ویران‌گر بار دیگر ولایت‌های غور، فاریاب، بدخشان، سرپل و جوزجان را فرا گرفته است.

بر بنیاد آمارهای نخستین، صدها خانه در این سیلاب‌ها ویران شده و در کنار تخریب هزاران جریب زمین کشاورزی، صدها راس مواشی نیز تلف شده‌اند.

تا اکنون از تلفات برخاسته از این سیلاب‌ها جزییات در دست نیست.

عبدالرحمن باشنده شهر فیروزکوه گفت: «از شهر فیروزکوه تا قریه‌های کندوان و شهر یمن و از طرف غرب تا قریه‌های مربوط دریای هریرود، صدها خانه و دکان را تخریب کرده است. هم‌چنان مواشی مردم تلف شده است. آب وارد خانه‌های مردم شده و تاهنوز از تلفات انسانی معلومات نیست.»

محمد صدیق باشنده شهر فیروزکوه گفت: «سیلاب جریان دارد و داخل شهر وارد خانه‌ها و دکان‌های مردم شده است، خانه‌ها و مواشی را از بین برده است.»

در جریان نزدیک به ده روز پسین، این سومین باری‌ست که سیلاب‌های ویران‌گر وارد ولسوالی مرغاب غور شده است.

در تازه‌ترین سیلاب، یک نفر در این ولسوالی جان باخته و ده‌ها خانه و دکان تخریب شده‌اند.

امان‌الله پیکار ولسوال مرغاب غور گفت: «این سومین بار است که سیلاب سرازیر شده و مردم را متضرر ساخته است. در بازار همه چیز زیر سیلاب شده و ما تقریبن بیست و پنج دکان را به یک جای بلندتر انتقال داده‌ایم.»

جمعه خان باشنده دیگر ولسوالی مرغاب گفت: «جاده‌ها مکمل بند است و دکان‌ها کاملن خراب شده است. مردم در تلاش بیرون کردن اموال شان از خانه‌ها و دکان‌ها هستند؛ اما هیچ کاری کرده نمی‌توانند.»

سیلاب‌های نیرومند در شهر فیض‌آباد و ولسوالی‌های ارگو، راغستان، درایم و یاوان بدخشان خسارات زیادی برجا گذاشته است.

بر بنیاد آمارهای مسوولان محلی بدخشان، در این سیلاب‌ها پنج‌صد خانه مسکونی و ده‌هزار جریب زمین کشاورزی تخریب و نزدیک به ۵۰۰ راس مواشی تلف شده‌اند.

عبدالذاکر باشنده بدخشان گفت: «بیش از هشتاد خانه مکمل تخریب شده‌اند و مردم جایی برای زندگی ندارند و سر میدان زندگی می‌کنند.»

توریالی باشنده بدخشان گفت: «همه دار و ندار ما را در دو خانه که داریم از بین برده است. همین‌قدر توانستیم که خانواده را نجات بدهیم و دیگر همه چیز زیر سیل شد.»

در ولایت‌های فاریاب، جوزجان و سرپل نیز، سیلاب‌های نیرومند جاری و خسارات زیادی به مردم وارد کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره