Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید بر گسترش روابط بازرگانی افغانستان و روسیه در حاشیه نشست کازان

نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در حاشیه‌ نشست کازان با رییس‌جمهور مارادوفیا، مسوولان بلند رتبه فدراتیف روسیه و تاتارستان دیدارهایی را انجام داده است.

آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که در این دیدارها روی افزایش و بیلانس تجارت دو جانبه، تعرفه ترجیحی برای کالاهای افغانستان، سرمایه‌گذاری روسیه در پروژه‌های معادن و بندهای آبی افغانستان و سهم افغانستان در دهلیز  ترانسپورتی بین‌المللی شمال-جنوب تاکید شده است.

به گفته‌ی او، در این دیدارها افزون بر گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی با فدارتیف روسیه بر کاهش هزینه‌ انتقالات اموال از طریق راه‌آهن روسیه، رفع مالیه صادراتی بالای مواد اولیه، ترتیب و تنظیم سفر هیات به بندرهای استراخان و مخاچکالا و برگزاری نشست تواصل تجارتی و نمایش‌گاه تولیدات و محصولات افغانستان در مسکو بحث شده است.

سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت افزود: «در این دیدار رییس‌جمهورمارادوفیا فدراتیف روسیه گفته که کشورش آماده است در بخش صنعت چوب، زراعت و مواد ساختمانی با افغانستان هم‌کاری کند.»

اتاق صنایع و معادن سفر هیات امارت اسلامی به رهبری سرپرست وزارت صنعت و تجارت را یک گام بزرگ در گسترش روابط اقتصادی و سیاسی افغانستان با روسیه و کشورهای آسیای میانه می‌خواند.

سخی احمد پیمان معاون اول اتاق صنایع و معادن گفت: «هر اندازه‌ی که این روابط اقتصادی، ترانزیتی و سرمایه‌گذاری توسعه پیدا کند با کشورهای آسیای میانه و کشورهای دیگر باعث رشد اقتصاد افغانستان خواهد شد.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی توافق‌های تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و روسیه را در رشد و توسعه اقتصاد کشور مهم می‌دانند و جلب  سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذران روسی در افغانستان را نیز بخاطر ایجاد زمینه‌های کار در کشور اثرگذار عنوان می‌کنند.

محمد نبی افغان آگاه مسایل اقتصادی گفت: «خداوند مهربان است که از این سفر یک دست‌آورد خوب داشته باشند که براساس آن بیایند و در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند و در بخش‌های که اکنون سرگرم سرمایه‌گذاری هستند بر اساس مفاد است و اگر این‌ها در بخش‌های زیربنایی، معدن و سرک سرمایه گذاری کنند اقتصاد ما پیش‌رفت خواهد کرد.»

یک هیات رسمی وزارت تجارت چین در دیدار با معین وزارت صنعت و تجارت، از برگزاری یک نمایش‌گاه بزرگ در ۲۴ ماه می در چین خبر داده و گفته که برای اشتراک افغان‌ها در این نمایش‌گاه و به نمایش گذاشتن محصولات و تولیدات افغانستان، تسهیلات خوبی را فراهم خواهند کرد.

تاکید بر گسترش روابط بازرگانی افغانستان و روسیه در حاشیه نشست کازان

اتاق صنایع و معادن سفر هیات امارت اسلامی به رهبری سرپرست وزارت صنعت و تجارت را یک گام بزرگ در گسترش روابط اقتصادی و سیاسی افغانستان با روسیه و کشورهای آسیای میانه می‌خواند.

تصویر بندانگشتی

نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در حاشیه‌ نشست کازان با رییس‌جمهور مارادوفیا، مسوولان بلند رتبه فدراتیف روسیه و تاتارستان دیدارهایی را انجام داده است.

آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که در این دیدارها روی افزایش و بیلانس تجارت دو جانبه، تعرفه ترجیحی برای کالاهای افغانستان، سرمایه‌گذاری روسیه در پروژه‌های معادن و بندهای آبی افغانستان و سهم افغانستان در دهلیز  ترانسپورتی بین‌المللی شمال-جنوب تاکید شده است.

به گفته‌ی او، در این دیدارها افزون بر گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی با فدارتیف روسیه بر کاهش هزینه‌ انتقالات اموال از طریق راه‌آهن روسیه، رفع مالیه صادراتی بالای مواد اولیه، ترتیب و تنظیم سفر هیات به بندرهای استراخان و مخاچکالا و برگزاری نشست تواصل تجارتی و نمایش‌گاه تولیدات و محصولات افغانستان در مسکو بحث شده است.

سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت افزود: «در این دیدار رییس‌جمهورمارادوفیا فدراتیف روسیه گفته که کشورش آماده است در بخش صنعت چوب، زراعت و مواد ساختمانی با افغانستان هم‌کاری کند.»

اتاق صنایع و معادن سفر هیات امارت اسلامی به رهبری سرپرست وزارت صنعت و تجارت را یک گام بزرگ در گسترش روابط اقتصادی و سیاسی افغانستان با روسیه و کشورهای آسیای میانه می‌خواند.

سخی احمد پیمان معاون اول اتاق صنایع و معادن گفت: «هر اندازه‌ی که این روابط اقتصادی، ترانزیتی و سرمایه‌گذاری توسعه پیدا کند با کشورهای آسیای میانه و کشورهای دیگر باعث رشد اقتصاد افغانستان خواهد شد.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی توافق‌های تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و روسیه را در رشد و توسعه اقتصاد کشور مهم می‌دانند و جلب  سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذران روسی در افغانستان را نیز بخاطر ایجاد زمینه‌های کار در کشور اثرگذار عنوان می‌کنند.

محمد نبی افغان آگاه مسایل اقتصادی گفت: «خداوند مهربان است که از این سفر یک دست‌آورد خوب داشته باشند که براساس آن بیایند و در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند و در بخش‌های که اکنون سرگرم سرمایه‌گذاری هستند بر اساس مفاد است و اگر این‌ها در بخش‌های زیربنایی، معدن و سرک سرمایه گذاری کنند اقتصاد ما پیش‌رفت خواهد کرد.»

یک هیات رسمی وزارت تجارت چین در دیدار با معین وزارت صنعت و تجارت، از برگزاری یک نمایش‌گاه بزرگ در ۲۴ ماه می در چین خبر داده و گفته که برای اشتراک افغان‌ها در این نمایش‌گاه و به نمایش گذاشتن محصولات و تولیدات افغانستان، تسهیلات خوبی را فراهم خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره