Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

معاون گوترش از ا.ا خواست در نشست دوحه شرکت کند

رزمیری دی‌کارلو معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل متحد از امارت اسلامی خواسته است تا در نشست سوم دوحه پیرامون افغانستان شرکت کند.

به نقل از ارگ، معاون دبیرکل و هیات همراه‌اش در دیدار با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست‌الوزرا، نشست سوم دوحه را فرصت خوبی برای گسترش تعامل و عادی شدن روابط افغانستان با جهان خوانده است.

اما معاون سیاسی ریاست‌الوزرا گفته است که شرکت امارت اسلامی در این نشست، مشروط به پذیرفتن خواست‌های حکومت سرپرست از سوی جهان است.

در خبرنامه ارگ آمده است: «معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد نشست آینده دوحه به معاون سیاسی ریاست‌الوزرا معلومات ارایه کرد و گفت که در نشست دوحه به‌شمول بانک جهانی، نمایندگان شماری از سازمان‌های بین‌المللی و کشورها نیز دعوت شده‌اند. وی از امارت اسلامی به‌خاطر اشتراک در این نشست دعوت بعمل آورد و افزود که شروط ا.ا برای اشتراک در این نشست دشوار نیست و ابراز امیدواری کرد که هیات ا.ا هم در آن اشتراک کند.»

محمد حسن حق‌یار آگاه مسایل سیاسی در باره این نشست به طلوع‌نیوز گفت: «این‌گونه نشست‌های جهان با افغانستان زمینه ارتباطات دوستانه را هم فراهم می‌کند و این نشست سبب شد که در نشست دوحه امارت هم شرکت کند.»

خانم دیکارلو در دیدار جداگانه با حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین کشور و عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه در حکومت پیشین نیز افزون بر نشست دوحه در باره دستیابی به صلح و تفاهم ملی نیز گفت‌وگو کرده‌اند.

هم‌زمان با این وزارت خارجه امارت متحده عربی در خبرنامه‌ای گفته است که نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان در دیدار با لانا نصیبه معاون وزیر امور خارجه در امور سیاسی این کشور در باره تطبیق قطع‌نامه ۲۷۲۱ شورای امنیت پیرامون گماشته شدن نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان بحث کرده‌اند.

ذکی‌الله محمدی استاد دانش‌گاه به طلوع‌نیوز گفت: «زمانی مثمر واقع شده می‌تواند که تمام کشور‌ها در مقابل امارت اسلامی نظریات مختلف دارند یک نظر شده و به اساس همین یک نظر، نماینده ویژه را تعیین کنند و نماینده در هماهنگی به تمام آنان اهداف خود را پیش‌ ببرد.»

جنت فیهم چکری آگاه مسایل سیاسی دیگر گفته است: «وظیفه‌ی اصلی‌اش همین است که قضیه‌های افغانستان را به‌گونه مستقل ارزیابی کند و به هدف ادغام افغانستان در سازمان ملل روی این کار شده و توماس وست هم بارها تاکید کرده که قضیه افغانستان باید از طریق سازمان ملل متحد حل و فصل شود.»

روز پیش معاون سیاسی دبیرکل ملل متحد در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه گفته بود که در نشست آینده دوحه پیرامون افغانستان در کنار مسایل دیگر به مسایل مالی، بانکی، پیکار با مواد مخدر و تغییرات اقلیمی نیز پرداخته خواهد شد.

معاون گوترش از ا.ا خواست در نشست دوحه شرکت کند

اما معاون سیاسی ریاست‌الوزرا گفته است که شرکت امارت اسلامی در این نشست، مشروط به پذیرفتن خواست‌های حکومت سرپرست از سوی جهان است.

تصویر بندانگشتی

رزمیری دی‌کارلو معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل متحد از امارت اسلامی خواسته است تا در نشست سوم دوحه پیرامون افغانستان شرکت کند.

به نقل از ارگ، معاون دبیرکل و هیات همراه‌اش در دیدار با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست‌الوزرا، نشست سوم دوحه را فرصت خوبی برای گسترش تعامل و عادی شدن روابط افغانستان با جهان خوانده است.

اما معاون سیاسی ریاست‌الوزرا گفته است که شرکت امارت اسلامی در این نشست، مشروط به پذیرفتن خواست‌های حکومت سرپرست از سوی جهان است.

در خبرنامه ارگ آمده است: «معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد نشست آینده دوحه به معاون سیاسی ریاست‌الوزرا معلومات ارایه کرد و گفت که در نشست دوحه به‌شمول بانک جهانی، نمایندگان شماری از سازمان‌های بین‌المللی و کشورها نیز دعوت شده‌اند. وی از امارت اسلامی به‌خاطر اشتراک در این نشست دعوت بعمل آورد و افزود که شروط ا.ا برای اشتراک در این نشست دشوار نیست و ابراز امیدواری کرد که هیات ا.ا هم در آن اشتراک کند.»

محمد حسن حق‌یار آگاه مسایل سیاسی در باره این نشست به طلوع‌نیوز گفت: «این‌گونه نشست‌های جهان با افغانستان زمینه ارتباطات دوستانه را هم فراهم می‌کند و این نشست سبب شد که در نشست دوحه امارت هم شرکت کند.»

خانم دیکارلو در دیدار جداگانه با حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین کشور و عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه در حکومت پیشین نیز افزون بر نشست دوحه در باره دستیابی به صلح و تفاهم ملی نیز گفت‌وگو کرده‌اند.

هم‌زمان با این وزارت خارجه امارت متحده عربی در خبرنامه‌ای گفته است که نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان در دیدار با لانا نصیبه معاون وزیر امور خارجه در امور سیاسی این کشور در باره تطبیق قطع‌نامه ۲۷۲۱ شورای امنیت پیرامون گماشته شدن نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان بحث کرده‌اند.

ذکی‌الله محمدی استاد دانش‌گاه به طلوع‌نیوز گفت: «زمانی مثمر واقع شده می‌تواند که تمام کشور‌ها در مقابل امارت اسلامی نظریات مختلف دارند یک نظر شده و به اساس همین یک نظر، نماینده ویژه را تعیین کنند و نماینده در هماهنگی به تمام آنان اهداف خود را پیش‌ ببرد.»

جنت فیهم چکری آگاه مسایل سیاسی دیگر گفته است: «وظیفه‌ی اصلی‌اش همین است که قضیه‌های افغانستان را به‌گونه مستقل ارزیابی کند و به هدف ادغام افغانستان در سازمان ملل روی این کار شده و توماس وست هم بارها تاکید کرده که قضیه افغانستان باید از طریق سازمان ملل متحد حل و فصل شود.»

روز پیش معاون سیاسی دبیرکل ملل متحد در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه گفته بود که در نشست آینده دوحه پیرامون افغانستان در کنار مسایل دیگر به مسایل مالی، بانکی، پیکار با مواد مخدر و تغییرات اقلیمی نیز پرداخته خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره