Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ویرانی جاده‌ها؛ مانع کمک‌رسانی به سیلاب‌زده‌های فاریاب

ویرانی جاده‌ها در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در فاریاب، روند کمک‌رسانی را به بخش‌های سیل‌زده دشوار ساخته است.

عصمت‌الله مرادی سخن‌گوی والی فاریاب گفته است که تلاش‌ها به هدف رسانیدن کمک‌های اولیه برای سیلاب‌زده‌ها در سه ولسوالی این ولایت جریان دارند.

آقای مرادی گفت: «ما با دفترهای خیریه و ریاست‌های سکتوری نشست اضطراری برگزار کردیم و آن‌ها را وظیفه دادیم که هرچه عاجل خود شان را به محل حادثه برسانند و خانه‌ها را سروی بکنند اما از این‌که وضعیت راه‌ها خوب نبود، هنوز به محل نرسیده‌اند و کمک‌ها هم به محل نرسیده است.»

سیلاب‌های مرگ‌بار و ویران‌گر ولایت فاریاب جان هفتاد نفر را گرفته است.

محمد باشنده ولسوالی گرزیوان فاریاب به طلوع‌نیوز گفت: «خواهش ما از بزرگان این است که به ملت توجه کنند تا مردم از وضعیت بد نجات یابند. اگر بزرگی می‌کنند، باید این کار را بکنند، در غیر آن ملت کشی کنند.»

صحبت‌الله یکی دیگر از باشنده‌های ولسوالی گرزیوان فاریاب گفت: «ما در فاریاب هستیم و به گرزیوان می‌رویم، می‌بینید که راه خراب و در چندین جا موترها گیرمانده‌اند.»

امان‌الله باشنده ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب می‌گوید که در پی سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر، راه ولسوالی‌های گرزیوان و بلچراغ با شهر میمنه مرکز ولایت، قطع شده است. به گفته‌ی او، ده‌ها موتر با مواد اولیه و بیماران که به مقصد شهر میمنه و از شهر میمنه به سمت این دو ولسوالی در رفت‌وآمد بودند، در این مسیر گیرمانده‌اند.

امان‌الله راننده در فاریاب گفت: «از ولسوالی گرزیوان و بلچراغ تا میمنه در دو ساعت می‌رفتیم، حالا در هشت ساعت می‌رویم چون راه‌ها را سیلاب خراب کرده. بزرگان باید توجه کنند. مردم مواد خوارکی را در مرکب انتقال می‌دهند.»

بر بنیاد آمارهای رسمی، در پی سرازیرشدن سیلاب‌های پسین در ولایت فاریاب، نزدیک به ۷۰ نفر جان باخته‌اند و شماری دیگر نیز، زخمی یا هم ناپدید هستند.

در این سیلاب‌ها، ۱۵۰۰ خانه مسکونی، ۱۵۰ دکان، یک مرکز درمانی و صدها مواشی و هزاران جریب زمین کشاورزی نیز از بین رفته است.

ویرانی جاده‌ها؛ مانع کمک‌رسانی به سیلاب‌زده‌های فاریاب

بر بنیاد آمارهای رسمی، در پی سرازیرشدن سیلاب‌های پسین در فاریاب، نزدیک به ۷۰ نفر جان باخته‌اند و شماری دیگر نیز زخمی یا هم ناپدید هستند.

تصویر بندانگشتی

ویرانی جاده‌ها در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در فاریاب، روند کمک‌رسانی را به بخش‌های سیل‌زده دشوار ساخته است.

عصمت‌الله مرادی سخن‌گوی والی فاریاب گفته است که تلاش‌ها به هدف رسانیدن کمک‌های اولیه برای سیلاب‌زده‌ها در سه ولسوالی این ولایت جریان دارند.

آقای مرادی گفت: «ما با دفترهای خیریه و ریاست‌های سکتوری نشست اضطراری برگزار کردیم و آن‌ها را وظیفه دادیم که هرچه عاجل خود شان را به محل حادثه برسانند و خانه‌ها را سروی بکنند اما از این‌که وضعیت راه‌ها خوب نبود، هنوز به محل نرسیده‌اند و کمک‌ها هم به محل نرسیده است.»

سیلاب‌های مرگ‌بار و ویران‌گر ولایت فاریاب جان هفتاد نفر را گرفته است.

محمد باشنده ولسوالی گرزیوان فاریاب به طلوع‌نیوز گفت: «خواهش ما از بزرگان این است که به ملت توجه کنند تا مردم از وضعیت بد نجات یابند. اگر بزرگی می‌کنند، باید این کار را بکنند، در غیر آن ملت کشی کنند.»

صحبت‌الله یکی دیگر از باشنده‌های ولسوالی گرزیوان فاریاب گفت: «ما در فاریاب هستیم و به گرزیوان می‌رویم، می‌بینید که راه خراب و در چندین جا موترها گیرمانده‌اند.»

امان‌الله باشنده ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب می‌گوید که در پی سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر، راه ولسوالی‌های گرزیوان و بلچراغ با شهر میمنه مرکز ولایت، قطع شده است. به گفته‌ی او، ده‌ها موتر با مواد اولیه و بیماران که به مقصد شهر میمنه و از شهر میمنه به سمت این دو ولسوالی در رفت‌وآمد بودند، در این مسیر گیرمانده‌اند.

امان‌الله راننده در فاریاب گفت: «از ولسوالی گرزیوان و بلچراغ تا میمنه در دو ساعت می‌رفتیم، حالا در هشت ساعت می‌رویم چون راه‌ها را سیلاب خراب کرده. بزرگان باید توجه کنند. مردم مواد خوارکی را در مرکب انتقال می‌دهند.»

بر بنیاد آمارهای رسمی، در پی سرازیرشدن سیلاب‌های پسین در ولایت فاریاب، نزدیک به ۷۰ نفر جان باخته‌اند و شماری دیگر نیز، زخمی یا هم ناپدید هستند.

در این سیلاب‌ها، ۱۵۰۰ خانه مسکونی، ۱۵۰ دکان، یک مرکز درمانی و صدها مواشی و هزاران جریب زمین کشاورزی نیز از بین رفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره