Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شهروندان لیتوانیا از سفر به افغانستان منع شدند

پس از حمله بر شهروندان خارجی در بامیان، وزارت خارجه لیتوانیا از شهروندان آن کشور خواسته است تا به افغانستان سفر نکنند.

این وزارت گفته است: «وزارت خارجه لیتوانیا به شهروندان توصیه می‌کند که به دلیل وضعیت امنیتی بسیار ناپایدار و خطر بالای حملات تروریستی در افغانستان، از سفر به این کشور خودداری کنند.»

از سویی هم سعدالدین سعید معین گردشگری وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته است که امارت اسلامی برای حفاظت از گردش‌گران تلاش می‌کند و عاملان حمله در بامیان مجازات خواهند شود.

سعدالدین سعید در این باره افزود: «ما تا آخرین حد کوشش کردیم و اطمینان می‌دهیم که هر گردش‌گر خارجی که میاید، برای حفاظت اش ما با فرماندهی و استخبارات هر ولایت هماهنگی می‌کنیم تا بتوانیم امنیت این گردش‌گران را تامین بسازیم.»

مسوولیت حمله روز جمعه بر گردش‌گران خارجی و غیرنظامی در بامیان را گروه داعش پذیرفته است.

در این حمله مسلحانه شش تن به‌شمول سه شهروند خارجی جان باختند.

داعش در باره این حمله بامیان گفته است: «این حمله در پاسخ به دستورات رهبران داعش برای هدف قرار دادن شهروندان اتحادیه اروپا در هر کجا که آنان پیدا می‌شوند، انجام شد.»

عبدالهادی قریشی آگاه مسایل نظامی به طلوع‌نیوز گفت: «این رویداد بیانگر این تشویش برای کشورهای اروپایی، همسایه و جهان است و امارت اسلامی باید برای از بین بردن این تشویش فعال باشد تا بتواند در برابر داعش مبارزه جدی انجام بدهد.»

معین گل څمکنی آگاه مسایل سیاسی گفت: «برای ثابت ساختن این‌که در افغانستان بد امنی وجود دارد، این اقدام انجام شده و آرزو دارم که حکومت در این بخش هر کاری که نیاز است، باید انجام دهند تا بتواند از همچون رویدادها جلوگیر کند.»

گردش‌گران خارجی و غیرنظامیان روز جمعه گذشته در بامیان هدف حمله قرار گرفتند؛ اما پس از آن وزارت داخله گفته که هفت نفر به‌شمول یک زخمی را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده‌ و بازجویی‌ها از آنان آغاز شده‌ است.

شهروندان لیتوانیا از سفر به افغانستان منع شدند

مسوولیت حمله روز جمعه بر گردش‌گران خارجی و غیرنظامی در بامیان را گروه داعش پذیرفته است.

تصویر بندانگشتی

پس از حمله بر شهروندان خارجی در بامیان، وزارت خارجه لیتوانیا از شهروندان آن کشور خواسته است تا به افغانستان سفر نکنند.

این وزارت گفته است: «وزارت خارجه لیتوانیا به شهروندان توصیه می‌کند که به دلیل وضعیت امنیتی بسیار ناپایدار و خطر بالای حملات تروریستی در افغانستان، از سفر به این کشور خودداری کنند.»

از سویی هم سعدالدین سعید معین گردشگری وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته است که امارت اسلامی برای حفاظت از گردش‌گران تلاش می‌کند و عاملان حمله در بامیان مجازات خواهند شود.

سعدالدین سعید در این باره افزود: «ما تا آخرین حد کوشش کردیم و اطمینان می‌دهیم که هر گردش‌گر خارجی که میاید، برای حفاظت اش ما با فرماندهی و استخبارات هر ولایت هماهنگی می‌کنیم تا بتوانیم امنیت این گردش‌گران را تامین بسازیم.»

مسوولیت حمله روز جمعه بر گردش‌گران خارجی و غیرنظامی در بامیان را گروه داعش پذیرفته است.

در این حمله مسلحانه شش تن به‌شمول سه شهروند خارجی جان باختند.

داعش در باره این حمله بامیان گفته است: «این حمله در پاسخ به دستورات رهبران داعش برای هدف قرار دادن شهروندان اتحادیه اروپا در هر کجا که آنان پیدا می‌شوند، انجام شد.»

عبدالهادی قریشی آگاه مسایل نظامی به طلوع‌نیوز گفت: «این رویداد بیانگر این تشویش برای کشورهای اروپایی، همسایه و جهان است و امارت اسلامی باید برای از بین بردن این تشویش فعال باشد تا بتواند در برابر داعش مبارزه جدی انجام بدهد.»

معین گل څمکنی آگاه مسایل سیاسی گفت: «برای ثابت ساختن این‌که در افغانستان بد امنی وجود دارد، این اقدام انجام شده و آرزو دارم که حکومت در این بخش هر کاری که نیاز است، باید انجام دهند تا بتواند از همچون رویدادها جلوگیر کند.»

گردش‌گران خارجی و غیرنظامیان روز جمعه گذشته در بامیان هدف حمله قرار گرفتند؛ اما پس از آن وزارت داخله گفته که هفت نفر به‌شمول یک زخمی را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده‌ و بازجویی‌ها از آنان آغاز شده‌ است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره