Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادعای سیگر؛ ۱۰ اعشاریه ۹ میلیون دالر به نهادهای ا.ا پرداخت شده است

جان ساپکو بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان گفته است که از ماه اگست سال ۲۰۲۱ میلادی تا اکنون، ۱۰ اعشاریه ۹ میلیون دالر پول امریکا به نهادهای امارت اسلامی پرداخت شده است.

بر بنیاد گزارش که بر اساس پرسش‌نامه آماده شده، نهادهای خارجی که پروژه‌ها را در افغانستان عملی می‌کنند، این پول را در بخش‌های گمرک، مالیات، صرفیه برق و بعضی هزینه‌های دیگر به امارت اسلامی پرداخته‌اند.

در این گزارش آمده است که ۳۸ نهاد مددرسان و تطبیق کننده پروژه‌ها در افغانستان به پرسش‌نامه‌های سیگر پاسخ داده‌اند.

سیر قریشی آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «اگر این از مالیاتی است که این ارگان‌ها قراردادهایی امضا کرده‌اند، که باید به وزارت مالیه پرداخت کنند، یا صرفیه برق و یا دیگر مصارفی که مربوط دولت می‌شود، فکر می‌کنم قانونی است.»

با این حال ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی این گزارش را رد کرده است. آقای مجاهد گفته است که از طریق وزارت اقتصاد تنها از فعالیت نهادهای مددرسان نظارت می‌شود و امارت اسلامی در مصارف آن‌ها هیچ گونه دخالتی ندارد.

سخن‌گوی امارت اسلامی افزود: «امارت اسلامی در هیچ اداره از پول‌های بیرونی استفاده نکرده و همچنان موسسه‌ها بین‌المللی در کارهای خود اختیار خود را دراند. امارت اسلامی صرف از طریق وزارت اقتصاد نظارت عمومی بر فعالیت‌های موسسه‌ها داشته و در امور داخلی و مصارف آن‌ها هیچ مداخله نکرده و این ادعا نادرست است.»

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد در باره کمک‌های امریکا به افغانستان به طلوع‌نیوز گفت: «کمک‌های واقعی ایالات متحده از بعد بشردوستانه و انکشافی به مردم افغانستان صرف ۲ اعشاریه ۸ میلیارد دالر است. بقیه موارد که در ابعاد اداری، تشریفات، تجملات، انتقال و اسکان دوستان ایالات متحده است، از جمله کمک به مردم افغانستان محسوب نمی‌شود.»

برخی آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که گرفتن مالیه از نهادهای خارجی مهم بوده و افزایش موسسه‌های امدادرسان و فعالیت آن‌ها به سود اقتصاد کشور است.

عبدالظهور مدبر آگاه مسایل اقتصادی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «به هر پیمانه که فعالیت نهادهای امدادرسان در افغانستان بیشتر باشد، به اقتصاد کشور می‌تواند تمام شود و سبب افزایش نقدینگی در کشور می‌شود.»

سه هفته پیش بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر در گزارش سه ماهه‌ی خود از کمک بیش از ۱۷ میلیارد دالری امریکا به افغانستان و مهاجران افغان پس از روی‌کار آمدن دوباره امارت اسلامی خبر داده بود.

بر بنیاد این گزارش، افزون بر این‌که ۳ اعشاریه ۵ میلیارد دالر دارایی بانک مرکزی افغانستان در صندوق امانی در سویس را در جمع کمک‌های امریکا شمرده است، ۲ اعشاریه ۸ میلیارد دالر این پول هزینه کمک‌های بشردوستانه و انکشافی افغانستان شده و ۱۰ اعشاریه ۸۹ میلیارد دالر نیز صرف تخلیه، اسکان و برنامه پذیرایی پناهجویان افغان به امریکا شده است.

ادعای سیگر؛ ۱۰ اعشاریه ۹ میلیون دالر به نهادهای ا.ا پرداخت شده است

در این گزارش آمده است که ۳۸ نهاد مددرسان و تطبیق کننده پروژه‌ها در افغانستان به پرسش‌نامه‌های سیگر پاسخ داده‌اند.

تصویر بندانگشتی

جان ساپکو بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان گفته است که از ماه اگست سال ۲۰۲۱ میلادی تا اکنون، ۱۰ اعشاریه ۹ میلیون دالر پول امریکا به نهادهای امارت اسلامی پرداخت شده است.

بر بنیاد گزارش که بر اساس پرسش‌نامه آماده شده، نهادهای خارجی که پروژه‌ها را در افغانستان عملی می‌کنند، این پول را در بخش‌های گمرک، مالیات، صرفیه برق و بعضی هزینه‌های دیگر به امارت اسلامی پرداخته‌اند.

در این گزارش آمده است که ۳۸ نهاد مددرسان و تطبیق کننده پروژه‌ها در افغانستان به پرسش‌نامه‌های سیگر پاسخ داده‌اند.

سیر قریشی آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «اگر این از مالیاتی است که این ارگان‌ها قراردادهایی امضا کرده‌اند، که باید به وزارت مالیه پرداخت کنند، یا صرفیه برق و یا دیگر مصارفی که مربوط دولت می‌شود، فکر می‌کنم قانونی است.»

با این حال ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی این گزارش را رد کرده است. آقای مجاهد گفته است که از طریق وزارت اقتصاد تنها از فعالیت نهادهای مددرسان نظارت می‌شود و امارت اسلامی در مصارف آن‌ها هیچ گونه دخالتی ندارد.

سخن‌گوی امارت اسلامی افزود: «امارت اسلامی در هیچ اداره از پول‌های بیرونی استفاده نکرده و همچنان موسسه‌ها بین‌المللی در کارهای خود اختیار خود را دراند. امارت اسلامی صرف از طریق وزارت اقتصاد نظارت عمومی بر فعالیت‌های موسسه‌ها داشته و در امور داخلی و مصارف آن‌ها هیچ مداخله نکرده و این ادعا نادرست است.»

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد در باره کمک‌های امریکا به افغانستان به طلوع‌نیوز گفت: «کمک‌های واقعی ایالات متحده از بعد بشردوستانه و انکشافی به مردم افغانستان صرف ۲ اعشاریه ۸ میلیارد دالر است. بقیه موارد که در ابعاد اداری، تشریفات، تجملات، انتقال و اسکان دوستان ایالات متحده است، از جمله کمک به مردم افغانستان محسوب نمی‌شود.»

برخی آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که گرفتن مالیه از نهادهای خارجی مهم بوده و افزایش موسسه‌های امدادرسان و فعالیت آن‌ها به سود اقتصاد کشور است.

عبدالظهور مدبر آگاه مسایل اقتصادی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «به هر پیمانه که فعالیت نهادهای امدادرسان در افغانستان بیشتر باشد، به اقتصاد کشور می‌تواند تمام شود و سبب افزایش نقدینگی در کشور می‌شود.»

سه هفته پیش بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر در گزارش سه ماهه‌ی خود از کمک بیش از ۱۷ میلیارد دالری امریکا به افغانستان و مهاجران افغان پس از روی‌کار آمدن دوباره امارت اسلامی خبر داده بود.

بر بنیاد این گزارش، افزون بر این‌که ۳ اعشاریه ۵ میلیارد دالر دارایی بانک مرکزی افغانستان در صندوق امانی در سویس را در جمع کمک‌های امریکا شمرده است، ۲ اعشاریه ۸ میلیارد دالر این پول هزینه کمک‌های بشردوستانه و انکشافی افغانستان شده و ۱۰ اعشاریه ۸۹ میلیارد دالر نیز صرف تخلیه، اسکان و برنامه پذیرایی پناهجویان افغان به امریکا شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره