Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت باشنده‌های فاریاب از نبود امکانات برای یافتن ناپدیدشده‌ها

به علت نبود امکانات پیشرفته، پنج تن از باشنده‌های ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب هنوز هم ناپدید هستند.

باشنده‌های محل به طلوع‌نیوز گفته‌اند که با امکانات ابتدایی در سه روز پسین، تنها موفق به بیرون کشیدن بیش از چهل جسد شده‌اند.

ضیاالحق باشنده ولسوالی بلچراغ فاریاب گفت: «چهار تن دیگر را زنده بیرون کردیم تا چهار صبح زنده بودند؛ اما یک داکتر نداشتیم که آنان را تداوی می‌کردند حداقل آکسیجن می‌دادند.»

درد و رنج از دست دادن دوازده عضو خانواده بر شانه های این مرد سنگینی می کند.

محمد سخی ۴۵ ساله باشنده روستای قورچی ولسوالی بلچراغ دوازده عضو خانواده خود را در سیلاب‌های مرگ‌بار سه روز پیش از دست داده است. محمد سخی گفته است که با امکانات ابتدایی و به کمک باشنده‌های محل، تا اکنون جسد ۹ عضو خانواده خود را بیرون کشیده و ۳ عضو دیگر خانواده اش هنوز هم ناپدید هستند.

محمد سخی افزود: «دوازده نفر ناپدید شده بودند، نه تن را کشیدیم و سه نفر تا حال در زیر آوارها گم هستند. زمانی سیل آمد، خودم این‌جا نبودم.

اما مسوولان محلی فاریاب با تایید چالش‌های باشنده‌های ولسوالی بلچراغ، خواستار رسیدگی به این چالش‌های از سوی حکومت مرکزی و نهادهای کمک کننده هستند.

شمس‌الدین محمدی رییس اطلاعات و فرهنگ فاریاب به طلوع‌نیوز گفت: «ما امکانات زیاد نداریم اما کم کم تلاش می‌شود تا از آن‌چه در توان است، کار گیریم.»

سه روز از سرازیرشدن سیلاب‌های ویرانگر در روستای قورچی ولسوالی بلچراغ فاریاب می‌گذرد و هنوز هم برخی خانواده‌ها اجساد ناپدید شده‌ها را دریافت نکرده‌اند.

شکایت باشنده‌های فاریاب از نبود امکانات برای یافتن ناپدیدشده‌ها

باشنده‌های محل به طلوع‌نیوز گفته‌اند که با امکانات ابتدایی در سه روز پسین، موفق به بیرون کشیدن بیش از چهل جسد شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

به علت نبود امکانات پیشرفته، پنج تن از باشنده‌های ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب هنوز هم ناپدید هستند.

باشنده‌های محل به طلوع‌نیوز گفته‌اند که با امکانات ابتدایی در سه روز پسین، تنها موفق به بیرون کشیدن بیش از چهل جسد شده‌اند.

ضیاالحق باشنده ولسوالی بلچراغ فاریاب گفت: «چهار تن دیگر را زنده بیرون کردیم تا چهار صبح زنده بودند؛ اما یک داکتر نداشتیم که آنان را تداوی می‌کردند حداقل آکسیجن می‌دادند.»

درد و رنج از دست دادن دوازده عضو خانواده بر شانه های این مرد سنگینی می کند.

محمد سخی ۴۵ ساله باشنده روستای قورچی ولسوالی بلچراغ دوازده عضو خانواده خود را در سیلاب‌های مرگ‌بار سه روز پیش از دست داده است. محمد سخی گفته است که با امکانات ابتدایی و به کمک باشنده‌های محل، تا اکنون جسد ۹ عضو خانواده خود را بیرون کشیده و ۳ عضو دیگر خانواده اش هنوز هم ناپدید هستند.

محمد سخی افزود: «دوازده نفر ناپدید شده بودند، نه تن را کشیدیم و سه نفر تا حال در زیر آوارها گم هستند. زمانی سیل آمد، خودم این‌جا نبودم.

اما مسوولان محلی فاریاب با تایید چالش‌های باشنده‌های ولسوالی بلچراغ، خواستار رسیدگی به این چالش‌های از سوی حکومت مرکزی و نهادهای کمک کننده هستند.

شمس‌الدین محمدی رییس اطلاعات و فرهنگ فاریاب به طلوع‌نیوز گفت: «ما امکانات زیاد نداریم اما کم کم تلاش می‌شود تا از آن‌چه در توان است، کار گیریم.»

سه روز از سرازیرشدن سیلاب‌های ویرانگر در روستای قورچی ولسوالی بلچراغ فاریاب می‌گذرد و هنوز هم برخی خانواده‌ها اجساد ناپدید شده‌ها را دریافت نکرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره