Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سخن‌گوی ا.ا: در بودجه سال مالی نیازهای مردم در نظر گرفته شده

بودجه سال مالی ۱۴۰۳ از سوی رهبر امارت اسلامی توشیح شد. ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی می‌گوید که بودجه مالی سال جاری پس از بررسی‌های همه‌جانبه توشیح شده است؛ اما درباره مقدار آن چیزی گفته نشده است.

به گفته آقای مجاهد، در این بودجه نیازها و اولویت‌های مردم به‌طور گسترده در نظر گرفته شده است.

با این حال، وزارت اقتصاد می‌گوید که بودجه مالی سال ۱۴۰۳ خورشیدی از عواید داخلی ترتیب شده و در آن به منظور کاهش فقر، پروژه‌های زیربنایی و انکشافی در کشور نیز در نظر گرفته شده است.

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «مهم‌ترین اهدافی که در بودجه امسال در نظر گرفته شده است، اهداف زیربنایی و انکشافی با هدف کاهش فقر و تقویت قدرت خرید خانواده‌ها است.»

هرچند وزارت مالیه درباره جزییات بودجه مالی سال روان خورشیدی تا اکنون چیزی نگفته؛ اما برخی آگاهان بر عملی‌سازی پروژه‌هایی که بر اقتصاد مردم اثر مثبت بگذارد، تاکید می‌ورزند.

شمس‌الرحمن احمدزی آگاه مسایل اقتصادی گفت: «پول‌هایی که در افغانستان مصرف می‌شود دوباره در داخل خرچ می‌شود و فایده‌اش نیز در داخل کشور می‌رسد. به این خاطر این می‌تواند در آینده به اقتصاد کشور ما بسیار مفید تمام شود و اقتصاد ما به پای خود ایستاد شود. چون بودجه که تصویب شده از منابع داخلی افغانستان است و این پول هیچ وقت از افغانستان برون نمی‌شود.»

شیرباز کمین‌زاده رییس اتاق صنایع و معادن گفت: «بودجه ما در جنگ مصرف نمی‌شود، بناء از امارت اسلامی افغانستان خواهش ما این است که در بخش‌های زیربنایی چون بندها و انهار، برق، سرک و خطوط آهن باید استفاده شود.»

بودجه مالی سال گذشته نیز درماه جوزا توشیح شده بود و امسال نیز در همین ماه توشیح شد.

وزارت مالیه پیش از این گفته بود که پول گردآوری شده از گمرک‌ها و منابع درآمدزای داخلی از جمله معادن کشور از مهم‌ترین منابع تمویل بودجه کشور هستند.

سخن‌گوی ا.ا: در بودجه سال مالی نیازهای مردم در نظر گرفته شده

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی می‌گوید که بودجه مالی سال جاری پس از بررسی‌های همه‌جانبه توشیح شده است؛ اما درباره مقدار آن چیزی گفته نشده است.

تصویر بندانگشتی

بودجه سال مالی ۱۴۰۳ از سوی رهبر امارت اسلامی توشیح شد. ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی می‌گوید که بودجه مالی سال جاری پس از بررسی‌های همه‌جانبه توشیح شده است؛ اما درباره مقدار آن چیزی گفته نشده است.

به گفته آقای مجاهد، در این بودجه نیازها و اولویت‌های مردم به‌طور گسترده در نظر گرفته شده است.

با این حال، وزارت اقتصاد می‌گوید که بودجه مالی سال ۱۴۰۳ خورشیدی از عواید داخلی ترتیب شده و در آن به منظور کاهش فقر، پروژه‌های زیربنایی و انکشافی در کشور نیز در نظر گرفته شده است.

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «مهم‌ترین اهدافی که در بودجه امسال در نظر گرفته شده است، اهداف زیربنایی و انکشافی با هدف کاهش فقر و تقویت قدرت خرید خانواده‌ها است.»

هرچند وزارت مالیه درباره جزییات بودجه مالی سال روان خورشیدی تا اکنون چیزی نگفته؛ اما برخی آگاهان بر عملی‌سازی پروژه‌هایی که بر اقتصاد مردم اثر مثبت بگذارد، تاکید می‌ورزند.

شمس‌الرحمن احمدزی آگاه مسایل اقتصادی گفت: «پول‌هایی که در افغانستان مصرف می‌شود دوباره در داخل خرچ می‌شود و فایده‌اش نیز در داخل کشور می‌رسد. به این خاطر این می‌تواند در آینده به اقتصاد کشور ما بسیار مفید تمام شود و اقتصاد ما به پای خود ایستاد شود. چون بودجه که تصویب شده از منابع داخلی افغانستان است و این پول هیچ وقت از افغانستان برون نمی‌شود.»

شیرباز کمین‌زاده رییس اتاق صنایع و معادن گفت: «بودجه ما در جنگ مصرف نمی‌شود، بناء از امارت اسلامی افغانستان خواهش ما این است که در بخش‌های زیربنایی چون بندها و انهار، برق، سرک و خطوط آهن باید استفاده شود.»

بودجه مالی سال گذشته نیز درماه جوزا توشیح شده بود و امسال نیز در همین ماه توشیح شد.

وزارت مالیه پیش از این گفته بود که پول گردآوری شده از گمرک‌ها و منابع درآمدزای داخلی از جمله معادن کشور از مهم‌ترین منابع تمویل بودجه کشور هستند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره