Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان: ۸۰ درصد رانندگان شاهراه کابل-قندهار جواز رانندگی ندارند

مسوولان مدیریت ترافیک زابل به طلوع‌نیوز می‌گویند که هشتاد درصد از رانندگان شاهراه کابل-قندهار جواز رانندگی ندارند.

به گفته‌ی مسوولان، به هدف کاهش رویدادهای ترافیکی در مسیر کابل-قندهار، روند ارزیابی اسناد تمامی رانندگان را آغاز کرده‌اند.

عصمت‌الله عبید مدیر ترافیک زابل گفت: «این ایست‌های بازرسی دایمی می‌باشند و ما هر روز از مردم می‌پرسیم که آیا لایسنس دارید یا خیر. برای کسانی که سن شان از هژده پایین باشد اجازه رانندگی را نمی‌دهیم.»

عبدالحبیب پولیس ترافیک گفت: «تقریبن هشتاد درصد رانندگان نه لایسنس و نه اسناد دارند. ما تلاش می‌کنیم که برای شان اسناد فراهم کنیم.»

روزانه یک الی سه رویداد ترافیکی در شاهراه کابل-قندهار رخ می‌دهد.

رانندگان این شاهراه از بهر جلوگیری رویدادهای ترافیکی خواهان اقدام‌های بیش‌تر در این راستا هستند.

حافظ احمد راننده به طلوع‌نیوز گفت: «هر کس باید خودش احتیاط کند و هر کسی که در این شاهراه عبور و مرور می‌کند باید بر اساس قانون پیش بروند.»

شیر احمد راننده دیگر گفت: «رویدادهای ترافیکی به علت بی‌احتیاطی رانندگان به میان می‌آید.»

بر بنیاد معلومات مدیریت ترافیک زابل، بسیاری از رویدادهای ترافیکی در شاهراه کابل-قندهار، به علت کم‌توجهی رانندگان، به‌ویژه سرعت بیش از حد و مراعات نکردن اصول ترافیکی رخ می‌دهند.

مسوولان: ۸۰ درصد رانندگان شاهراه کابل-قندهار جواز رانندگی ندارند

به گفته‌ی مسوولان، به هدف کاهش رویدادهای ترافیکی در مسیر کابل-قندهار، روند ارزیابی اسناد تمامی رانندگان را آغاز کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان مدیریت ترافیک زابل به طلوع‌نیوز می‌گویند که هشتاد درصد از رانندگان شاهراه کابل-قندهار جواز رانندگی ندارند.

به گفته‌ی مسوولان، به هدف کاهش رویدادهای ترافیکی در مسیر کابل-قندهار، روند ارزیابی اسناد تمامی رانندگان را آغاز کرده‌اند.

عصمت‌الله عبید مدیر ترافیک زابل گفت: «این ایست‌های بازرسی دایمی می‌باشند و ما هر روز از مردم می‌پرسیم که آیا لایسنس دارید یا خیر. برای کسانی که سن شان از هژده پایین باشد اجازه رانندگی را نمی‌دهیم.»

عبدالحبیب پولیس ترافیک گفت: «تقریبن هشتاد درصد رانندگان نه لایسنس و نه اسناد دارند. ما تلاش می‌کنیم که برای شان اسناد فراهم کنیم.»

روزانه یک الی سه رویداد ترافیکی در شاهراه کابل-قندهار رخ می‌دهد.

رانندگان این شاهراه از بهر جلوگیری رویدادهای ترافیکی خواهان اقدام‌های بیش‌تر در این راستا هستند.

حافظ احمد راننده به طلوع‌نیوز گفت: «هر کس باید خودش احتیاط کند و هر کسی که در این شاهراه عبور و مرور می‌کند باید بر اساس قانون پیش بروند.»

شیر احمد راننده دیگر گفت: «رویدادهای ترافیکی به علت بی‌احتیاطی رانندگان به میان می‌آید.»

بر بنیاد معلومات مدیریت ترافیک زابل، بسیاری از رویدادهای ترافیکی در شاهراه کابل-قندهار، به علت کم‌توجهی رانندگان، به‌ویژه سرعت بیش از حد و مراعات نکردن اصول ترافیکی رخ می‌دهند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره