Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت اقتصاد: ا.ا هیچ نوع دخالتی در کمک‌ها ندارد

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد به طلوع‌نیوز گفته است که امارت اسلامی هیچ دخالتی در کمک‌های جهانی ندارد.

آقای نظری بار دیگر گزارش سیگر و واکنش وزیر خارجه امریکا مبنی بر دخالت امارت اسلامی در کار نهادهای امدادرسان را رد کرده است.

معین مسلکی وزارت اقتصاد افزوده است: «گزارش اخیر سیگر غیرواقع‌بینانه و غیرکارشناسانه است. واکنش وزیر خارجه و ریس کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان ایالات متحده با واقعیت‌های افغانستان سازگاری ندارد. امارت اسلامی صرفا بخاطر شفافیت از کمک‌ها نظارت می‌کند و هیچ نوع دخالتی در روند کاری ندارد.»

این در حالی‌ست که دو روز پیش انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در واکنش به گزارش اخیر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگر) گفته بود که این گزارش را بررسی می‌کند. سیگر در این گزارش گفته است که از ماه آگست ۲۰۲۱ به این‌سو، شرکای اجرایی کمک‌های امریکا در افغانستان کم از کم ده اعشاریه نُه میلیون دالر را همچون مالیات، هزینه‌ها، پول صرفیه آب و برق و مالیات گمرگی به حکومت سرپرست افغانستان پرداخته‌اند.

وزیر خارجه امریکا در این باره گفته است: «ما بالای آن کار می‌کنیم و ببینیم برای پیکار با آن چه گام‌های را می‌توانیم برداریم.»

میرشکیب میر آگاه مسایل اقتصادی درباره کمک‌ها به طلوع‌نیوز گفت: «موسسات امداد رسان حتا اگر کارمندان شان هم مالیات پرداخت نکرده، باز هم این‌ها نیاز به تامین انرژی دارند، بخاطر دفاترشان نیاز به صرفیه برق و آب دارند و این مسایل بسیار دشوار و پیچیده است که اجتناب شود.»

در گزارش سیگر که چهار روز پیش پخش شد، آمده است که از میان ده اعشاریه چهار میلیون دالر این مبلغ به عنوان مالیات، بیش از ۳۴۶هزار دالر آن برای صرفیه آب و برق و بیش از ۱۷۶هزار دالر آن برای سایر هزینه‌ها و ۹۲۱۵ دالر آن برای مالیات گمرگی پرداخت شده است.

وزارت اقتصاد: ا.ا هیچ نوع دخالتی در کمک‌ها ندارد

انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در واکنش به گزارش اخیر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگر) گفته بود که این گزارش را بررسی می‌کند.

تصویر بندانگشتی

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد به طلوع‌نیوز گفته است که امارت اسلامی هیچ دخالتی در کمک‌های جهانی ندارد.

آقای نظری بار دیگر گزارش سیگر و واکنش وزیر خارجه امریکا مبنی بر دخالت امارت اسلامی در کار نهادهای امدادرسان را رد کرده است.

معین مسلکی وزارت اقتصاد افزوده است: «گزارش اخیر سیگر غیرواقع‌بینانه و غیرکارشناسانه است. واکنش وزیر خارجه و ریس کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان ایالات متحده با واقعیت‌های افغانستان سازگاری ندارد. امارت اسلامی صرفا بخاطر شفافیت از کمک‌ها نظارت می‌کند و هیچ نوع دخالتی در روند کاری ندارد.»

این در حالی‌ست که دو روز پیش انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در واکنش به گزارش اخیر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگر) گفته بود که این گزارش را بررسی می‌کند. سیگر در این گزارش گفته است که از ماه آگست ۲۰۲۱ به این‌سو، شرکای اجرایی کمک‌های امریکا در افغانستان کم از کم ده اعشاریه نُه میلیون دالر را همچون مالیات، هزینه‌ها، پول صرفیه آب و برق و مالیات گمرگی به حکومت سرپرست افغانستان پرداخته‌اند.

وزیر خارجه امریکا در این باره گفته است: «ما بالای آن کار می‌کنیم و ببینیم برای پیکار با آن چه گام‌های را می‌توانیم برداریم.»

میرشکیب میر آگاه مسایل اقتصادی درباره کمک‌ها به طلوع‌نیوز گفت: «موسسات امداد رسان حتا اگر کارمندان شان هم مالیات پرداخت نکرده، باز هم این‌ها نیاز به تامین انرژی دارند، بخاطر دفاترشان نیاز به صرفیه برق و آب دارند و این مسایل بسیار دشوار و پیچیده است که اجتناب شود.»

در گزارش سیگر که چهار روز پیش پخش شد، آمده است که از میان ده اعشاریه چهار میلیون دالر این مبلغ به عنوان مالیات، بیش از ۳۴۶هزار دالر آن برای صرفیه آب و برق و بیش از ۱۷۶هزار دالر آن برای سایر هزینه‌ها و ۹۲۱۵ دالر آن برای مالیات گمرگی پرداخت شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره