Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آزادی ۲۳ شهروند افغانستان از زندان‌های پاکستان

قونسل امارت اسلامی در کراچی پاکستان گفته است که ۲۳ شهروند افغانستان به‌شمول یک کودک روز گذشته (پنج‌شنبه) از زندان‌های پاکستان آزاد و رهسپار کشور شده‌اند.

عبدالجبار تخاری در این باره گفته است که اکنون ۴۰ شهروند دیگر کشور در زندان‌های ایالت سند پاکستان زندانی‌اند و تلاش می‌شود که آنان نیز آزاد شوند.

آقای تخاری گفت: «فعلن ما در زندان‌های سند بیشتر از ۴۰ زندانی نداریم، سعی و کوشش جریان دارد که این‌ها هم رها شوند به وطن برگردند. افغان‌ها در این‌جا زندگی خود را به آرامی می‌گذرانند و با مشکل مواجه نیستند.»

از سویی دیگر برخی مهاجران افغان در پاکستان، چالش‌های گرفتن ویزا را از علت‌های اصلی زندانی شدن مهاجران افغان در این کشور می‌دانند.

شفیق‌الله مهاجر افغان در پاکستان به طلوع‌نیوز گفت: «پناهجویان و مهاجرانی که فاقد اسناد اقامت در پاکستان هستند، از سوی پولیس بازداشت و محاکمه شده‌اند و آنان به زندان ادیاله انتقال شدند، با وجود آن‌که حکم اخراج آنان از سوی دادگاه صادر گردیده، آن‌ها ماه‌ها در انتظار اخراج شان به‌سر می‌برند.»  

با این حال برخی از فعالان عرصه مهاجرت می‌گویند که برای رفع چالش‌های مهاجران افغان در کشورهای دیگر به‌شمول پاکستان، امارت اسلامی و نهادهای پشتیبان باید بر بنیاد قوانین بین‌المللی، از این کشورها بخواهند که با مهاجران افغان بدرفتاری نکند.

محمدخان محمدزی طالبی فعال حقوق مهاجران گفت: «دولت‌های کنونی و دولت سرپرست افغانستان و نهادهای بین‌المللی پشتیبان باید در این زمینه از طریق مرجع دیپلماتیک زمینه مسایل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را برای مهاجران فراهم سازند.»

بنا به امار ارایه شده از سوی امارت اسلامی، تا اکنون بیش از ۴هزار افغان از زندان‌های پاکستان رها شده که ۲۳۰ زن و ۲۵۰ کودک نیز در میان آنان شامل بودند.

آزادی ۲۳ شهروند افغانستان از زندان‌های پاکستان

از سویی دیگر برخی مهاجران افغان در پاکستان، چالش‌های گرفتن ویزا را از علت‌های اصلی زندانی شدن مهاجران افغان در این کشور می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

قونسل امارت اسلامی در کراچی پاکستان گفته است که ۲۳ شهروند افغانستان به‌شمول یک کودک روز گذشته (پنج‌شنبه) از زندان‌های پاکستان آزاد و رهسپار کشور شده‌اند.

عبدالجبار تخاری در این باره گفته است که اکنون ۴۰ شهروند دیگر کشور در زندان‌های ایالت سند پاکستان زندانی‌اند و تلاش می‌شود که آنان نیز آزاد شوند.

آقای تخاری گفت: «فعلن ما در زندان‌های سند بیشتر از ۴۰ زندانی نداریم، سعی و کوشش جریان دارد که این‌ها هم رها شوند به وطن برگردند. افغان‌ها در این‌جا زندگی خود را به آرامی می‌گذرانند و با مشکل مواجه نیستند.»

از سویی دیگر برخی مهاجران افغان در پاکستان، چالش‌های گرفتن ویزا را از علت‌های اصلی زندانی شدن مهاجران افغان در این کشور می‌دانند.

شفیق‌الله مهاجر افغان در پاکستان به طلوع‌نیوز گفت: «پناهجویان و مهاجرانی که فاقد اسناد اقامت در پاکستان هستند، از سوی پولیس بازداشت و محاکمه شده‌اند و آنان به زندان ادیاله انتقال شدند، با وجود آن‌که حکم اخراج آنان از سوی دادگاه صادر گردیده، آن‌ها ماه‌ها در انتظار اخراج شان به‌سر می‌برند.»  

با این حال برخی از فعالان عرصه مهاجرت می‌گویند که برای رفع چالش‌های مهاجران افغان در کشورهای دیگر به‌شمول پاکستان، امارت اسلامی و نهادهای پشتیبان باید بر بنیاد قوانین بین‌المللی، از این کشورها بخواهند که با مهاجران افغان بدرفتاری نکند.

محمدخان محمدزی طالبی فعال حقوق مهاجران گفت: «دولت‌های کنونی و دولت سرپرست افغانستان و نهادهای بین‌المللی پشتیبان باید در این زمینه از طریق مرجع دیپلماتیک زمینه مسایل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را برای مهاجران فراهم سازند.»

بنا به امار ارایه شده از سوی امارت اسلامی، تا اکنون بیش از ۴هزار افغان از زندان‌های پاکستان رها شده که ۲۳۰ زن و ۲۵۰ کودک نیز در میان آنان شامل بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره