Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ترکیه آماده کمک به کشاورزان در افغانستان است

آتیلا توروس رییس اداره مهاجران ترکیه در دیدار با عبدالسلام حنفی معاون اداری رییس‌الوزرا گفته‌ که این کشور برای کشت بدیل کوکنار با کشاورزان در افغانستان کمک می‌کند.

بر بنیاد خبرنامه‌ای ارگ، ‏آقای توروس هم‌چنان افزوده که دولت ترکیه خواهان سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون از جمله استخراج معادن، انرژی و ترانسپورت در افغانستان است.

در این دیدار عبدالسلام حنفی نیز از دولت ترکیه خواسته که به هدف تقویت روابط دو کشور به موضوع  مهاجران توجه کند.

عبدالظهور مدبر آگاه مسایل اقتصادی گفت: «هرگاه ما با ترکیه روابط خوب اقتصادی داشته باشیم ترکیه بنا به موقعیت حساسی که دارد کشورهای آسیا را به اروپا وصل می‌کند که افغانستان نیز می‌تواند از آن بهره لازم را ببرد.»

هم‌زمان با این، رییس این اداره در دیدار با امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه روی تقویت هم‌کاری‌های دوجانبه و مبارزه با گروه‌های مافیایی گفت‌وگو کرده‌است‌.

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی  گسترش و تقویت روابط افغانستان با کشورهای منطقه به ویژه ترکیه را در رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های کاری در کشور اثر گذار دانسته و خواستار ایجاد سهولت‌های بیش‌تر برای بازرگانان ترکیه در کشور هستند.

محمد نبی افغان آگاه مسایل اقتصادی گفت: «کشورهای چون ترکیه، چین و روسیه که علاقه‌مندی نشان می‌دهند ما باید آنان را به این قانع کنیم که به شکل واقعی در افغانستان سرکمایه‌گذاری کنیم.»

شاکر یعقوبی آگاه مسایل اقتصادی گفت: «به امنیت و مصونیت سرمایه‌گذاران توجه بیش‌تر صورت گیرد و امکانات و فرصت‌های که در تقویت سرمایه‌گذاری کمک می‌کند روی دست گرفته شود.»

پیش از این وزارت صنعت و تجارت از افزایش پنجاه و سه درصدی داد و ستد با ترکیه در سال ۱۴۰۲ خورشیدی خبر داده و گفته بود که در این سال به ارزش بیش صد میلیون دالر تجارت با ترکیه انجام شده که ۲۷ میلیون دالر آن را صادرات تشکیل می‌دهد.

ترکیه آماده کمک به کشاورزان در افغانستان است

هم‌زمان با این، رییس این اداره در دیدار با امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه روی تقویت هم‌کاری‌های دوجانبه و مبارزه با گروه‌های مافیایی گفت‌وگو کرده‌است‌.

تصویر بندانگشتی

آتیلا توروس رییس اداره مهاجران ترکیه در دیدار با عبدالسلام حنفی معاون اداری رییس‌الوزرا گفته‌ که این کشور برای کشت بدیل کوکنار با کشاورزان در افغانستان کمک می‌کند.

بر بنیاد خبرنامه‌ای ارگ، ‏آقای توروس هم‌چنان افزوده که دولت ترکیه خواهان سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون از جمله استخراج معادن، انرژی و ترانسپورت در افغانستان است.

در این دیدار عبدالسلام حنفی نیز از دولت ترکیه خواسته که به هدف تقویت روابط دو کشور به موضوع  مهاجران توجه کند.

عبدالظهور مدبر آگاه مسایل اقتصادی گفت: «هرگاه ما با ترکیه روابط خوب اقتصادی داشته باشیم ترکیه بنا به موقعیت حساسی که دارد کشورهای آسیا را به اروپا وصل می‌کند که افغانستان نیز می‌تواند از آن بهره لازم را ببرد.»

هم‌زمان با این، رییس این اداره در دیدار با امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه روی تقویت هم‌کاری‌های دوجانبه و مبارزه با گروه‌های مافیایی گفت‌وگو کرده‌است‌.

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی  گسترش و تقویت روابط افغانستان با کشورهای منطقه به ویژه ترکیه را در رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های کاری در کشور اثر گذار دانسته و خواستار ایجاد سهولت‌های بیش‌تر برای بازرگانان ترکیه در کشور هستند.

محمد نبی افغان آگاه مسایل اقتصادی گفت: «کشورهای چون ترکیه، چین و روسیه که علاقه‌مندی نشان می‌دهند ما باید آنان را به این قانع کنیم که به شکل واقعی در افغانستان سرکمایه‌گذاری کنیم.»

شاکر یعقوبی آگاه مسایل اقتصادی گفت: «به امنیت و مصونیت سرمایه‌گذاران توجه بیش‌تر صورت گیرد و امکانات و فرصت‌های که در تقویت سرمایه‌گذاری کمک می‌کند روی دست گرفته شود.»

پیش از این وزارت صنعت و تجارت از افزایش پنجاه و سه درصدی داد و ستد با ترکیه در سال ۱۴۰۲ خورشیدی خبر داده و گفته بود که در این سال به ارزش بیش صد میلیون دالر تجارت با ترکیه انجام شده که ۲۷ میلیون دالر آن را صادرات تشکیل می‌دهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره