Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ذبیح‌الله مجاهد: در صورت منفعت کشور، در نشست دوحه شرکت می‌کنیم

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی، می‌گوید در صورت منفعت کشور، حاضر به اشتراک در نشست دوحه هستند.

آقای مجاهد اطمینان می‌دهد که پس از بررسی آجندای نشست سوم دوحه، اگر این آجندا به نفع افغانستان باشد، در این نشست شرکت خواهند کرد.

او هم‌چنان می‌افزاید که در نشست پیش‌رو در دوحه، باید روی تعامل بیش‌تر با امارت اسلامی، رفع ممنوعیت‌ها بر مقام‌های حکومت سرپرست و مسایل کلیدی افغانستان گفت‌وگو شود.

سخن‌گوی امارت اسلامی در این باره گفت: «ما آن را تحت بررسی داریم، اگر به منفعت افغانستان باشد، بدون شک ما اشتراک خواهیم کرد و اگر شرایط افغانستان مدنظر گرفته نشود و این نشست‌ها بخاطر این ایجاد شود که افغانستان را پراکنده نشان بدهد، بدون شک ما در این نشست حضور پیدا نخواهیم کرد.»

ذبیح‌الله مجاهد هرچند درباره شرط‌های تازه حکومت سرپرست برای اشتراک در نشست سوم دوحه چیزی تازه‌ای نمی‌گوید؛ اما شرایط مهم‌اش را برای عدم اشتراک نماینده آنان در نشست دوم دوحه چنین بیان می‌کند.

- حضور نماینده امارت اسلامی در صورت عدم اشتراک دیگر چهره‌های سیاسی
- دیدار سرپرست وزارت خارجه در سطح بالا با دبیرکل سازمان ملل متحد و گفت‌وگو روی مسایل مهم افغانستان
- و عدم گفت‌وگو درباره مسایل داخلی افغانستان

از شرایط مهم حکومت سرپرست بود که در صورت پذیرفته شدن آن، امارت اسلامی در نشست دوم دوحه اشتراک می‌کرد.

سخن‌گوی امارت اسلامی افزود: «یکی از شرط‌ها در قبل این بود که باید به نمایندگی از افغانستان تنها امارت اسلامی آن‌جا حضور داشته باشد تا وحدت افغانستان باید تمثیل شود در نشست، این چیزی بسیار مهم بود برای ما.»

برخی از آگاهان مسایل سیاسی نیز در پیوند به اشتراک نماینده امارت اسلامی در نشست سوم دوحه، می‌گویند اگر نماینده حکومت سرپرست در این نشست حضور نداشته باشد، همانند نشست‌های قبلی بی‌نتیجه خواهد بود.

معین‌گل سمکنی آگاه مسایل سیاسی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «طالبان هم خواستار این شدند که پیش از این‌که این نشست دایر شود، دوباره مثل نشست دومی نشود باید روی مسایل عمده آن به توافق برسند.»

ذکی‌الله محمدی آگاه دیگر مسایل سیاسی گفت: «این یک نشست سرنوشت‌ساز است، یک نشست حیاتی است در صورت که امارت اسلامی خودش اشتراک بکند و خواست‌های مشروع جهان را بپذیرد.»

قرار است نشست سوم دوحه درباره افغانستان به تاریخ ۳۰ جون و اول جولای در شهر دوحه قطر برگزار شود.

ذبیح‌الله مجاهد می‌گوید که در نشست قبلی دوحه به دلیل پذیرفته‌نشدن خواست‌های آنان اشتراک نکردند.

پیش از این، معاون سیاسی ریاست‌الوزرا و سرپرست وزارت خارجه در دیدار با هیات قطری گفته بود که اشتراک موثر آنان در نشست سوم دوحه، مشروط بر پذیرفته‌شدن خواست‌های امارت اسلامی است.

ذبیح‌الله مجاهد: در صورت منفعت کشور، در نشست دوحه شرکت می‌کنیم

آقای مجاهد اطمینان می‌دهد که پس از بررسی آجندای نشست سوم دوحه، اگر این آجندا به نفع افغانستان باشد، در این نشست شرکت خواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی، می‌گوید در صورت منفعت کشور، حاضر به اشتراک در نشست دوحه هستند.

آقای مجاهد اطمینان می‌دهد که پس از بررسی آجندای نشست سوم دوحه، اگر این آجندا به نفع افغانستان باشد، در این نشست شرکت خواهند کرد.

او هم‌چنان می‌افزاید که در نشست پیش‌رو در دوحه، باید روی تعامل بیش‌تر با امارت اسلامی، رفع ممنوعیت‌ها بر مقام‌های حکومت سرپرست و مسایل کلیدی افغانستان گفت‌وگو شود.

سخن‌گوی امارت اسلامی در این باره گفت: «ما آن را تحت بررسی داریم، اگر به منفعت افغانستان باشد، بدون شک ما اشتراک خواهیم کرد و اگر شرایط افغانستان مدنظر گرفته نشود و این نشست‌ها بخاطر این ایجاد شود که افغانستان را پراکنده نشان بدهد، بدون شک ما در این نشست حضور پیدا نخواهیم کرد.»

ذبیح‌الله مجاهد هرچند درباره شرط‌های تازه حکومت سرپرست برای اشتراک در نشست سوم دوحه چیزی تازه‌ای نمی‌گوید؛ اما شرایط مهم‌اش را برای عدم اشتراک نماینده آنان در نشست دوم دوحه چنین بیان می‌کند.

- حضور نماینده امارت اسلامی در صورت عدم اشتراک دیگر چهره‌های سیاسی
- دیدار سرپرست وزارت خارجه در سطح بالا با دبیرکل سازمان ملل متحد و گفت‌وگو روی مسایل مهم افغانستان
- و عدم گفت‌وگو درباره مسایل داخلی افغانستان

از شرایط مهم حکومت سرپرست بود که در صورت پذیرفته شدن آن، امارت اسلامی در نشست دوم دوحه اشتراک می‌کرد.

سخن‌گوی امارت اسلامی افزود: «یکی از شرط‌ها در قبل این بود که باید به نمایندگی از افغانستان تنها امارت اسلامی آن‌جا حضور داشته باشد تا وحدت افغانستان باید تمثیل شود در نشست، این چیزی بسیار مهم بود برای ما.»

برخی از آگاهان مسایل سیاسی نیز در پیوند به اشتراک نماینده امارت اسلامی در نشست سوم دوحه، می‌گویند اگر نماینده حکومت سرپرست در این نشست حضور نداشته باشد، همانند نشست‌های قبلی بی‌نتیجه خواهد بود.

معین‌گل سمکنی آگاه مسایل سیاسی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «طالبان هم خواستار این شدند که پیش از این‌که این نشست دایر شود، دوباره مثل نشست دومی نشود باید روی مسایل عمده آن به توافق برسند.»

ذکی‌الله محمدی آگاه دیگر مسایل سیاسی گفت: «این یک نشست سرنوشت‌ساز است، یک نشست حیاتی است در صورت که امارت اسلامی خودش اشتراک بکند و خواست‌های مشروع جهان را بپذیرد.»

قرار است نشست سوم دوحه درباره افغانستان به تاریخ ۳۰ جون و اول جولای در شهر دوحه قطر برگزار شود.

ذبیح‌الله مجاهد می‌گوید که در نشست قبلی دوحه به دلیل پذیرفته‌نشدن خواست‌های آنان اشتراک نکردند.

پیش از این، معاون سیاسی ریاست‌الوزرا و سرپرست وزارت خارجه در دیدار با هیات قطری گفته بود که اشتراک موثر آنان در نشست سوم دوحه، مشروط بر پذیرفته‌شدن خواست‌های امارت اسلامی است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره