Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حکایت زن کتاب‌فروش در جاده‌های شهر کابل

یک زن ۶۵ ساله برای بدست آوردن نفقه خانواده هفت نفری خود از بیش از ۲۰ سال به این‌سو در جاده‌های کابل کتاب فروشی می‌کند.

دل جان می‌گوید که از بام تا شام تلاش می‌کند تا چند کتاب را به کسانی که اهل مطالعه هستند، به فروش برساند تا با پول آن نیازمندی‌های خانواده‌ی خود را برطرف کند.

او با شانه‌های خمیده‌اش که بیان‌گر مشقت‌های روزگار‌ است، هفته دوبار به کتاب‌فروشی‌ها سر می‌زند و کتاب می‌خرد تا به فروش برساند.

دل جان به طلوع‌نیوز گفت: «۲۵ سال است که کتاب می‌فروشم در این ۲۵ سال وضع اقتصاد من هم خوب است یک وقت خوب است یک وقت بد ما و شما می‌فهمیم که در افغانستان مردم شرایط اقتصادی خوبی ندارند.»

این زن با پشتیبانی همسرش فروش کتاب را آغاز کرده و اکنون به تنهایی مسوولیت این کتاب‌فروشی را به پیش می‌برد.

نجیب‌الله باشنده کابل گفت: «هرکسی باید از این راهی که می‌گذرد یک کتاب بخرد تا بتواند به این مادر کمک شود.»

محبوب‌شاه دارابی باشنده دیگر کابل گفت: «خواستم با خرید یک کتاب کمکی کرده باشم به این‌که محبت معنوی یک مادر را داشته باشیم.»

دل جان هرچند از رفتار شهروندان هنگام خرید کتاب‌هایش ابراز خرسندی می‌کند؛ اما می‌گوید که در مقایسه با سال‌های گذشته علاقه‌مندی مردم به مطالعه و خرید کتاب کم‌رنگ شده است.

این زن کتاب‌فروش افزود: «کتاب کسی نمی‌خرد حالا شاید مشکلات مردم زیاد شده چی‌قسم سابق زیاد بود مردم کتاب می‌خرید در اقتصاد من هم کمکی می‌شدند من دوست داشتم کتاب را به دست مردم خود بدهم.»

دل جان از مسوولان در امارت اسلامی می‌خواهد که دروازه مکتب‌ها ودانش‌گاه‌ها را به روی دختران دانش‌آموز و دانش‌جو باز کنند.

حکایت زن کتاب‌فروش در جاده‌های شهر کابل

این زن با پشتیبانی همسرش فروش کتاب را آغاز کرده و اکنون به تنهایی مسوولیت این کتاب‌فروشی را به پیش می‌برد.

تصویر بندانگشتی

یک زن ۶۵ ساله برای بدست آوردن نفقه خانواده هفت نفری خود از بیش از ۲۰ سال به این‌سو در جاده‌های کابل کتاب فروشی می‌کند.

دل جان می‌گوید که از بام تا شام تلاش می‌کند تا چند کتاب را به کسانی که اهل مطالعه هستند، به فروش برساند تا با پول آن نیازمندی‌های خانواده‌ی خود را برطرف کند.

او با شانه‌های خمیده‌اش که بیان‌گر مشقت‌های روزگار‌ است، هفته دوبار به کتاب‌فروشی‌ها سر می‌زند و کتاب می‌خرد تا به فروش برساند.

دل جان به طلوع‌نیوز گفت: «۲۵ سال است که کتاب می‌فروشم در این ۲۵ سال وضع اقتصاد من هم خوب است یک وقت خوب است یک وقت بد ما و شما می‌فهمیم که در افغانستان مردم شرایط اقتصادی خوبی ندارند.»

این زن با پشتیبانی همسرش فروش کتاب را آغاز کرده و اکنون به تنهایی مسوولیت این کتاب‌فروشی را به پیش می‌برد.

نجیب‌الله باشنده کابل گفت: «هرکسی باید از این راهی که می‌گذرد یک کتاب بخرد تا بتواند به این مادر کمک شود.»

محبوب‌شاه دارابی باشنده دیگر کابل گفت: «خواستم با خرید یک کتاب کمکی کرده باشم به این‌که محبت معنوی یک مادر را داشته باشیم.»

دل جان هرچند از رفتار شهروندان هنگام خرید کتاب‌هایش ابراز خرسندی می‌کند؛ اما می‌گوید که در مقایسه با سال‌های گذشته علاقه‌مندی مردم به مطالعه و خرید کتاب کم‌رنگ شده است.

این زن کتاب‌فروش افزود: «کتاب کسی نمی‌خرد حالا شاید مشکلات مردم زیاد شده چی‌قسم سابق زیاد بود مردم کتاب می‌خرید در اقتصاد من هم کمکی می‌شدند من دوست داشتم کتاب را به دست مردم خود بدهم.»

دل جان از مسوولان در امارت اسلامی می‌خواهد که دروازه مکتب‌ها ودانش‌گاه‌ها را به روی دختران دانش‌آموز و دانش‌جو باز کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره