Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مرد ارزگانی، پدر ۵۲ فرزند از اوضاع بد اقتصادی شکایت می‌کند

محمد صادق مردی در ولایت ارزگان که ۵۲ فرزند دارد، به طلوع‌نیوز گفته است که به علت چالش اقتصادی، توان آموزش و پرورش فرزندان خود را ندارد.

این مرد ۵۶ ساله چهار همسر دارد و به علت تنگ‌دستی در یک خانه کوچک کرایی زندگی می‌کند.

محمد صادق که با خانوده ۵۷ نفری خود در منطقه کاریز خیرو در شهر ترینکوت مرکز ارزگان زندگی می‌کند، افزوده است که به علت اوضاع بد اقتصادی، یک وعده غذایی کامل را به فرزندان خود تامین کرده نمی‌تواند.

از میان ۵۲ فرزند محمد صادق، ۲۸ آن پسر و ۲۴ تن دیگر دختر هستند و تنها ۴ دخترش ازدواج کرده است.

محمد صادق به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «از چهار عروسی، عروسی اول را در دوران مجاهدین کردم، دو عروسی در دوران حاکمیت گذشته طالبان کردم و عروسی چهارم را هم در دوران جمهوریت کردم.»

او درباره اوضاع زندگی خود گفت: «وضعیت زندگی ما خیلی خراب است. نیم نان در چاشت می‌خورند و نیم نان هم شب، صبحانه چیزی بر خوردن ندارند.»

وارثه دختر محمد صادق درباره اوضاع زندگی خانواده خود می‌گوید: «چیزی نداریم تنها نان خشک می‌خوریم. حتا نان خشک قاق و شب مانده را هم می‌خوریم.»

حفیظ‌ الله پسر محمد صادق است که ۱۹ سال دارد و در بدل ۶هزار افغانی معاش در یک نانوایی در شهر ترینکوت کار می‌کند. رفتن به مکتب از بزرگ‌ترین آرزو حفیظ الله است.

حفیظ الله به طلوع‌نیوز گفت: «کسانی که مکتب رفتند و آموزش دیدند، اگر برای ما راه آموزش را نشان دهند و بما آموزش دهند، خوشحال می‌شویم.»

اما مسوولان محلی ارزگان از همکاری برای ارایه مواد غذایی و فراهم ساختن زمینه آموزش برای فرزندان این مرد، اطمینان می‌دهند.

مولاداد حسن رییس اقتصاد ارزگان به طلوع‌نیوز گفت: «کوشش می‌کنیم تا حد زیاد به آن‌ها کمک کنیم و در کنار آن، با یونیسف صحبت کردیم و تعقیب می‌کنیم که برای آنان یک صنف ایجاد کند.»

محمد صادق آرزو دارد که با بهتر شدن وضعیت اقتصادی‌اش، شمار فرزندان خود را به بیش از صد تن برساند.

مرد ارزگانی، پدر ۵۲ فرزند از اوضاع بد اقتصادی شکایت می‌کند

این مرد ۵۶ ساله چهار همسر دارد و به علت تنگ‌دستی در یک خانه کوچک کرایی زندگی می‌کند.

تصویر بندانگشتی

محمد صادق مردی در ولایت ارزگان که ۵۲ فرزند دارد، به طلوع‌نیوز گفته است که به علت چالش اقتصادی، توان آموزش و پرورش فرزندان خود را ندارد.

این مرد ۵۶ ساله چهار همسر دارد و به علت تنگ‌دستی در یک خانه کوچک کرایی زندگی می‌کند.

محمد صادق که با خانوده ۵۷ نفری خود در منطقه کاریز خیرو در شهر ترینکوت مرکز ارزگان زندگی می‌کند، افزوده است که به علت اوضاع بد اقتصادی، یک وعده غذایی کامل را به فرزندان خود تامین کرده نمی‌تواند.

از میان ۵۲ فرزند محمد صادق، ۲۸ آن پسر و ۲۴ تن دیگر دختر هستند و تنها ۴ دخترش ازدواج کرده است.

محمد صادق به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «از چهار عروسی، عروسی اول را در دوران مجاهدین کردم، دو عروسی در دوران حاکمیت گذشته طالبان کردم و عروسی چهارم را هم در دوران جمهوریت کردم.»

او درباره اوضاع زندگی خود گفت: «وضعیت زندگی ما خیلی خراب است. نیم نان در چاشت می‌خورند و نیم نان هم شب، صبحانه چیزی بر خوردن ندارند.»

وارثه دختر محمد صادق درباره اوضاع زندگی خانواده خود می‌گوید: «چیزی نداریم تنها نان خشک می‌خوریم. حتا نان خشک قاق و شب مانده را هم می‌خوریم.»

حفیظ‌ الله پسر محمد صادق است که ۱۹ سال دارد و در بدل ۶هزار افغانی معاش در یک نانوایی در شهر ترینکوت کار می‌کند. رفتن به مکتب از بزرگ‌ترین آرزو حفیظ الله است.

حفیظ الله به طلوع‌نیوز گفت: «کسانی که مکتب رفتند و آموزش دیدند، اگر برای ما راه آموزش را نشان دهند و بما آموزش دهند، خوشحال می‌شویم.»

اما مسوولان محلی ارزگان از همکاری برای ارایه مواد غذایی و فراهم ساختن زمینه آموزش برای فرزندان این مرد، اطمینان می‌دهند.

مولاداد حسن رییس اقتصاد ارزگان به طلوع‌نیوز گفت: «کوشش می‌کنیم تا حد زیاد به آن‌ها کمک کنیم و در کنار آن، با یونیسف صحبت کردیم و تعقیب می‌کنیم که برای آنان یک صنف ایجاد کند.»

محمد صادق آرزو دارد که با بهتر شدن وضعیت اقتصادی‌اش، شمار فرزندان خود را به بیش از صد تن برساند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره