Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روز ملی زبان پشتو؛ اکادمی علوم از تلاش‌ها برای رشد زبان پشتو خبر داد

هم‌زمان با بیست‌ونهم ماه می روز ملی زبان پشتو، بخش ادبیات پشتو اکادمی علوم گفته است که تلاش‌ها به‌گونه‌ی جدی از بهر رشد این زبان ملی جریان دارد.

ضیالحق سیند عضو بخش ادبیات پشتو اکادمی علوم در باره این روز به طلوع‌نیوز گفت: «پروژه‌های کوتاه مدت و طولانی مدت طرح کردیم. پژو‌هش‌گران در بخش فلکولور و ادبیات زبان کار می‌کنند، پروژه‌های علمی اجرا می‌کنند و عملاً آنان به ساحه می‌روند.»

هم‌زمان با این برخی استادان دانش‌گاه، نویسنده‌ها و شهروندان کشور نیز خواهان رشد بیشتر زبان‌های ملی کشور هستند.

خالد تکل عضو آکادمی علوم در باره این روز گفت: «پیشنهاد من این است که زبان پشتو از حالت شعاری بیرون شود و در عمل، زبان ساینس شود، زبان تکنالوژی شود، زبان نصاب و رسمیات شود.»

نورالحبیب نثار معاون سرمحقق اکادمی علوم به طلوع‌نیوز گفت: «برای رشد زبان پشتو راه‌های مختلف است و کار بالایش جریان دارد. رسانه‌ها در انکشاف‌ آن زیاد نقش دارند؛ چه رسانه چاپی است یا رسانه‌های اجتماعی.»

شماری از شهروندان کشور از وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌خواهند تا در زمینه رشد زبان‌های کشور توجه جدی کند.

صابر شمس باشنده پکتیا می‌گوید: «نیاز است در گوگل روی این زبان زیادتر کار شود که هر نوشته یا کتاب را از گوگل به آسانی پیدا کنیم.»

نیک محمد باشنده کابل می‌گوید: «کوشش کنند که حداقل از میان همین زبان‌ها، یک زبان بین‌المللی شود؛ مثل زبان‌های انگلیسی، عربی، ایتالیایی آلمانی که در سطح جهان در رده‌های اول است.»

بیست‌ونهم ماه می یا هشتم جوزا برابر است با روز ملی زبان پشتو که این روز هر سال از سوی فرهنگیان کشور بزرگ‌داشت می‌شود.

روز ملی زبان پشتو؛ اکادمی علوم از تلاش‌ها برای رشد زبان پشتو خبر داد

هم‌زمان با این برخی استادان دانش‌گاه، نویسنده‌ها و شهروندان کشور نیز خواهان رشد بیشتر زبان‌های ملی کشور هستند.

تصویر بندانگشتی

هم‌زمان با بیست‌ونهم ماه می روز ملی زبان پشتو، بخش ادبیات پشتو اکادمی علوم گفته است که تلاش‌ها به‌گونه‌ی جدی از بهر رشد این زبان ملی جریان دارد.

ضیالحق سیند عضو بخش ادبیات پشتو اکادمی علوم در باره این روز به طلوع‌نیوز گفت: «پروژه‌های کوتاه مدت و طولانی مدت طرح کردیم. پژو‌هش‌گران در بخش فلکولور و ادبیات زبان کار می‌کنند، پروژه‌های علمی اجرا می‌کنند و عملاً آنان به ساحه می‌روند.»

هم‌زمان با این برخی استادان دانش‌گاه، نویسنده‌ها و شهروندان کشور نیز خواهان رشد بیشتر زبان‌های ملی کشور هستند.

خالد تکل عضو آکادمی علوم در باره این روز گفت: «پیشنهاد من این است که زبان پشتو از حالت شعاری بیرون شود و در عمل، زبان ساینس شود، زبان تکنالوژی شود، زبان نصاب و رسمیات شود.»

نورالحبیب نثار معاون سرمحقق اکادمی علوم به طلوع‌نیوز گفت: «برای رشد زبان پشتو راه‌های مختلف است و کار بالایش جریان دارد. رسانه‌ها در انکشاف‌ آن زیاد نقش دارند؛ چه رسانه چاپی است یا رسانه‌های اجتماعی.»

شماری از شهروندان کشور از وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌خواهند تا در زمینه رشد زبان‌های کشور توجه جدی کند.

صابر شمس باشنده پکتیا می‌گوید: «نیاز است در گوگل روی این زبان زیادتر کار شود که هر نوشته یا کتاب را از گوگل به آسانی پیدا کنیم.»

نیک محمد باشنده کابل می‌گوید: «کوشش کنند که حداقل از میان همین زبان‌ها، یک زبان بین‌المللی شود؛ مثل زبان‌های انگلیسی، عربی، ایتالیایی آلمانی که در سطح جهان در رده‌های اول است.»

بیست‌ونهم ماه می یا هشتم جوزا برابر است با روز ملی زبان پشتو که این روز هر سال از سوی فرهنگیان کشور بزرگ‌داشت می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره