Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سیلاب‌زدگان بغلان خواستار کمک‌های بی‌درنگ هستند

شماری از خانواده‌هایی که در پی سرازیر شدن سیلاب‌ها در بغلان زیانمند شده‌اند، خواستار کمک‌های بی‌درنگ هستند.

این سیلاب‌زدگان می‌گویند که در نتیجه سیلاب‌های پسین، افزون بر تلفات جانی، خسارات هنگفت مالی را متحمل شده‌اند.

عبدالاحد سیلاب‌زده گفت: «مردم دره لرخاب را کاملن این سیلاب‌ها زیانمند ساخته است. نه مکتب مانده، نه مواشی نه مسجد مانده، مکمل همه تخریب شده‌اند.»

محمد اسحاق سیلاب‌زده دیگر گفت: «در همین جایی که ایستاده هستیم، همین‌جا خانه ما بود و همه اش را سیل برده.»

شاهی خان ۷۰ ساله که باشنده دره لرخاب ولسوالی دوشی بغلان است، می‌گوید که در پی سرازیر شدن سیلاب‌های پسین چهار عضو خانواده‌اش را از دست داده است.

این مرد کهن سال می‌افزاید که افزون بر تلفات جانی، سیلاب‌های پسین همه دار و ندارش را گرفته و هم اکنون در اوضاع بدی بسر می‌برد.

شاهی خان گفت: «خواست ما همین است که با ما کمک کنند چون از هر لحاظ مشکل داریم. هم اعضای خانواده خود را از دست داده‌ایم و زمین، مال و زندگی ما از دست ما رفته است.»

سیلاب‌های ویران‌گر در بغلان افزون بر خانه‌های مسکونی و زمین‌های کشاورزی، برخی از تاسیسات عامه از جمله شاهراه کابل-بغلان را نیز ویران کرده است.

برخی از مسافران و رانندگان خواهان بازسازی این مسیر هستند.

اشرف غنی راننده گفت: «خواست ما از امارت اسلامی همین است که سرک‌هایی را که سیلاب تخریب کرده دوباره جور کند.»

اما علم مجیدی سخن‌گوی والی بغلان می‌گوید که سروی خانواده‌های آسیب‌دیده آغاز شده و به‌زودی کمک‌های لازم را برای آنان فراهم خواهند کرد.

آقای مجیدی در این باره گفت: «در این اوآخر در این‌جا تیم‌ها از سوی نهادهای مختلف ایجاد شده و آسیب‌دیدگان سروی می‌شوند، تمام آسیب‌دیدگان شناسایی می‌شوند تا برای شان کمک صورت بگیرد.»

در سه هفته پسین، سیلاب‌های مرگ‌بار و ویران‌گر نه‌تنها در بغلان، بلکی در شماری دیگری از ولایت‌های کشور نیز به مردم خسارات زیادی را وارد کرده و هم اکنون بیش‌تر این سیلاب‌زدگان در فضای باز و یا هم در زیر خیمه‌ها بسر می‌برند.

سیلاب‌زدگان بغلان خواستار کمک‌های بی‌درنگ هستند

این سیلاب‌زدگان می‌گویند که در نتیجه سیلاب‌های پسین، افزون بر تلفات جانی، خسارات هنگفت مالی را متحمل شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

شماری از خانواده‌هایی که در پی سرازیر شدن سیلاب‌ها در بغلان زیانمند شده‌اند، خواستار کمک‌های بی‌درنگ هستند.

این سیلاب‌زدگان می‌گویند که در نتیجه سیلاب‌های پسین، افزون بر تلفات جانی، خسارات هنگفت مالی را متحمل شده‌اند.

عبدالاحد سیلاب‌زده گفت: «مردم دره لرخاب را کاملن این سیلاب‌ها زیانمند ساخته است. نه مکتب مانده، نه مواشی نه مسجد مانده، مکمل همه تخریب شده‌اند.»

محمد اسحاق سیلاب‌زده دیگر گفت: «در همین جایی که ایستاده هستیم، همین‌جا خانه ما بود و همه اش را سیل برده.»

شاهی خان ۷۰ ساله که باشنده دره لرخاب ولسوالی دوشی بغلان است، می‌گوید که در پی سرازیر شدن سیلاب‌های پسین چهار عضو خانواده‌اش را از دست داده است.

این مرد کهن سال می‌افزاید که افزون بر تلفات جانی، سیلاب‌های پسین همه دار و ندارش را گرفته و هم اکنون در اوضاع بدی بسر می‌برد.

شاهی خان گفت: «خواست ما همین است که با ما کمک کنند چون از هر لحاظ مشکل داریم. هم اعضای خانواده خود را از دست داده‌ایم و زمین، مال و زندگی ما از دست ما رفته است.»

سیلاب‌های ویران‌گر در بغلان افزون بر خانه‌های مسکونی و زمین‌های کشاورزی، برخی از تاسیسات عامه از جمله شاهراه کابل-بغلان را نیز ویران کرده است.

برخی از مسافران و رانندگان خواهان بازسازی این مسیر هستند.

اشرف غنی راننده گفت: «خواست ما از امارت اسلامی همین است که سرک‌هایی را که سیلاب تخریب کرده دوباره جور کند.»

اما علم مجیدی سخن‌گوی والی بغلان می‌گوید که سروی خانواده‌های آسیب‌دیده آغاز شده و به‌زودی کمک‌های لازم را برای آنان فراهم خواهند کرد.

آقای مجیدی در این باره گفت: «در این اوآخر در این‌جا تیم‌ها از سوی نهادهای مختلف ایجاد شده و آسیب‌دیدگان سروی می‌شوند، تمام آسیب‌دیدگان شناسایی می‌شوند تا برای شان کمک صورت بگیرد.»

در سه هفته پسین، سیلاب‌های مرگ‌بار و ویران‌گر نه‌تنها در بغلان، بلکی در شماری دیگری از ولایت‌های کشور نیز به مردم خسارات زیادی را وارد کرده و هم اکنون بیش‌تر این سیلاب‌زدگان در فضای باز و یا هم در زیر خیمه‌ها بسر می‌برند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره