Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

درمان بیماری‌های چشم در هرات توسط پزشکان بنیاد ملک سلمان

بنیاد ملک سلمان عربستان سعودی یک گروه از پزشکان را برای درمان بیماری‌های چشم به هرات فرستاده است.

این پزشکان قرار است در کنار درمان چهار هزار بیمار، چهارصد بیمار را عملیات جراحی کنند.

محمد آصف صدیقی سرپرست اداره جمعیت هلال احمر در حوزه غرب، گفت: «همان جراحی را که در کراچی انجام می‌دهیم، ما همان جراحی را در این‌جا انجام می‌دهیم، تداوی بسیار پیشرفته است که تیم بسیار مجهز با امکانات است برای کسانی که مشکلات چشم دارند.»

فخرالدین دکار مسوول گروه پزشکان بنیاد خیریه بن سلمان گفت: «اعضای تیم ما هفده نفر هستیم که این‌جا خدمات ارایه می‌کنیم. هم‌چنان کارمندان این مرکز بهداشتی نیز بسیار ما را همکاری می‌کنند و تمام سهولت‌ها را برای ما این‌جا فراهم ساخته‌اند.»

ارشاد عباسی سرطبیب گروه پزشکان بنیاد خیریه بن سلمان گفت: «بیشتر مریضانی که پرده چشم دارند درمان می‌کنیم. البته برخی مریضان دیگر هم هستند که خارش چشم، سرخی چشم و یا مشکل کم دید چشم دارند، نزد ما مراجعه کرده و آنان را تداوی می‌کنیم.»

شماری از بیماران درمان شده از سوی این گروه پزشکی می‌گویند که به علت چالش‌های اقتصادی، توان درمان چشم‌های شان را در شفاخانه خصوصی و یا هم بیرون از کشور نداشتند.

عبدالقیوم بیمار گفت: «بودجه و پاسپورت ندارم که به پاکستان بروم، از همین خاطر این‌جا آمدم تا از داکتران نظر بگیرم که تا من را رهنمایی کنند.»

خیر محمد بیمار دیگر گفت: «هشت نفر اعضای خانواده‌ام است و شش هزار افغانی معاش دارم در بازار کار می‌کنم و اصلن توانایی تداوی را ندارم.»

به گفته پزشکان، بادهای تند همراه با خاک، هوای خشک، آلودگی هوا، حساسیت‌ها و بلند رفتن سن از علت‌های اصلی بیماری‌های چشمی در هرات است.

درمان بیماری‌های چشم در هرات توسط پزشکان بنیاد ملک سلمان

این پزشکان قرار است در کنار درمان چهار هزار بیمار، چهارصد بیمار را عملیات جراحی کنند.

تصویر بندانگشتی

بنیاد ملک سلمان عربستان سعودی یک گروه از پزشکان را برای درمان بیماری‌های چشم به هرات فرستاده است.

این پزشکان قرار است در کنار درمان چهار هزار بیمار، چهارصد بیمار را عملیات جراحی کنند.

محمد آصف صدیقی سرپرست اداره جمعیت هلال احمر در حوزه غرب، گفت: «همان جراحی را که در کراچی انجام می‌دهیم، ما همان جراحی را در این‌جا انجام می‌دهیم، تداوی بسیار پیشرفته است که تیم بسیار مجهز با امکانات است برای کسانی که مشکلات چشم دارند.»

فخرالدین دکار مسوول گروه پزشکان بنیاد خیریه بن سلمان گفت: «اعضای تیم ما هفده نفر هستیم که این‌جا خدمات ارایه می‌کنیم. هم‌چنان کارمندان این مرکز بهداشتی نیز بسیار ما را همکاری می‌کنند و تمام سهولت‌ها را برای ما این‌جا فراهم ساخته‌اند.»

ارشاد عباسی سرطبیب گروه پزشکان بنیاد خیریه بن سلمان گفت: «بیشتر مریضانی که پرده چشم دارند درمان می‌کنیم. البته برخی مریضان دیگر هم هستند که خارش چشم، سرخی چشم و یا مشکل کم دید چشم دارند، نزد ما مراجعه کرده و آنان را تداوی می‌کنیم.»

شماری از بیماران درمان شده از سوی این گروه پزشکی می‌گویند که به علت چالش‌های اقتصادی، توان درمان چشم‌های شان را در شفاخانه خصوصی و یا هم بیرون از کشور نداشتند.

عبدالقیوم بیمار گفت: «بودجه و پاسپورت ندارم که به پاکستان بروم، از همین خاطر این‌جا آمدم تا از داکتران نظر بگیرم که تا من را رهنمایی کنند.»

خیر محمد بیمار دیگر گفت: «هشت نفر اعضای خانواده‌ام است و شش هزار افغانی معاش دارم در بازار کار می‌کنم و اصلن توانایی تداوی را ندارم.»

به گفته پزشکان، بادهای تند همراه با خاک، هوای خشک، آلودگی هوا، حساسیت‌ها و بلند رفتن سن از علت‌های اصلی بیماری‌های چشمی در هرات است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره