Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفر سرپرست وزارت داخله به امارات متحده عربی

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفته است که مقام‌های امارات متحده عربی و خلیفه سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت داخله در بخش‌های آزادی زندانیان افغان، از سرگیری صدور ویزا و روند دیجیتالی شدن سیستم ترافیک به توفق رسیده‌اند.

آقای مجاهد در یک خبرنامه افزوده است که در سفر خلیفه سراج‌الدین حقانی به امارات متحده عربی، درباره تقویت روابط میان دو کشور، تلاش‌ها در زمینه ثبات منطقوی و سهم امارات متحده عربی در بازسازی افغانستان نیز گفت‌وگو شده است.

این در حالی‌ست که سرپرست وزارت داخله در راس یک هیات که عبدالحق وثیق رییس عمومی استخبارات امارت اسلامی و انس حقانی یکی از اعضای ارشد امارت اسلامی نیز در آن حضور دارند، به امارات متحده عربی رفته و با امیر و مقام‌های بلندپایه این کشور گفت‌وگو کرده است.

پس از روی‌کار آمدن دوباره امارت اسلامی، این نخستین سفر خلیفه سراج‌الدین حقانی به بیرون از کشور شمرده می‌شود؛ اما جزییات بیشتر در باره این سفر در دست نیست.

همزمان با این رسانه‌های امارات متحده عربی گزارش داده‌اند که در این دیدار هر دو طرف درباره نیرومندی روابط دوجانبه، ثبات منطقوی، گسترش همکاری‌ها و منافع مشترک گفت‌وگو کرده‌اند.

شماری از آگاهان مسایل سیاسی سفر سرپرست وزارت داخله به امارات متحده عربی را برای توسعه روابط میان امارت اسلامی و کشورها و رفع شماری از چالش‌های کنونی مهم می‌دانند.

امان‌الله هوتکی آگاه مسایل سیاسی می‌گوید: «این سفر و سفرهای دیگر بر روابط ما اثر مثبت دارد. ما می‌توانیم موانعی را که به شکلی از اشکال به آن‌ها رسانده شده، به آن راه‌حل پیدا کنیم.»

گل محمدالدین محمدی یکی دیگر از آگاهان مسایل سیاسی می‌گوید: «این یک سفر بسیار مهم است و من امیدوارم که این سفر به افغانستان خبر خوش باشد و راه تعامل افغانستان با جهان را هموار سازد.»

پیش از این هیاتی از عالمان امارات متحده عربی به کابل آمده بود و در دیدار با شماری از مقام‌های امارت اسلامی به‌شمول سرپرست‌وزیران داخله و خارجه درباره مسایل مختلف از جمله آموزش دختران و کار زنان گفت‌وگو کرده بود.

سفر سرپرست وزارت داخله به امارات متحده عربی

رسانه‌های امارات متحده عربی گزارش داده‌اند که در این دیدار هر دو طرف درباره نیرومندی روابط دوجانبه، ثبات منطقوی و گسترش همکاری‌ها گفت‌وگو کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفته است که مقام‌های امارات متحده عربی و خلیفه سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت داخله در بخش‌های آزادی زندانیان افغان، از سرگیری صدور ویزا و روند دیجیتالی شدن سیستم ترافیک به توفق رسیده‌اند.

آقای مجاهد در یک خبرنامه افزوده است که در سفر خلیفه سراج‌الدین حقانی به امارات متحده عربی، درباره تقویت روابط میان دو کشور، تلاش‌ها در زمینه ثبات منطقوی و سهم امارات متحده عربی در بازسازی افغانستان نیز گفت‌وگو شده است.

این در حالی‌ست که سرپرست وزارت داخله در راس یک هیات که عبدالحق وثیق رییس عمومی استخبارات امارت اسلامی و انس حقانی یکی از اعضای ارشد امارت اسلامی نیز در آن حضور دارند، به امارات متحده عربی رفته و با امیر و مقام‌های بلندپایه این کشور گفت‌وگو کرده است.

پس از روی‌کار آمدن دوباره امارت اسلامی، این نخستین سفر خلیفه سراج‌الدین حقانی به بیرون از کشور شمرده می‌شود؛ اما جزییات بیشتر در باره این سفر در دست نیست.

همزمان با این رسانه‌های امارات متحده عربی گزارش داده‌اند که در این دیدار هر دو طرف درباره نیرومندی روابط دوجانبه، ثبات منطقوی، گسترش همکاری‌ها و منافع مشترک گفت‌وگو کرده‌اند.

شماری از آگاهان مسایل سیاسی سفر سرپرست وزارت داخله به امارات متحده عربی را برای توسعه روابط میان امارت اسلامی و کشورها و رفع شماری از چالش‌های کنونی مهم می‌دانند.

امان‌الله هوتکی آگاه مسایل سیاسی می‌گوید: «این سفر و سفرهای دیگر بر روابط ما اثر مثبت دارد. ما می‌توانیم موانعی را که به شکلی از اشکال به آن‌ها رسانده شده، به آن راه‌حل پیدا کنیم.»

گل محمدالدین محمدی یکی دیگر از آگاهان مسایل سیاسی می‌گوید: «این یک سفر بسیار مهم است و من امیدوارم که این سفر به افغانستان خبر خوش باشد و راه تعامل افغانستان با جهان را هموار سازد.»

پیش از این هیاتی از عالمان امارات متحده عربی به کابل آمده بود و در دیدار با شماری از مقام‌های امارت اسلامی به‌شمول سرپرست‌وزیران داخله و خارجه درباره مسایل مختلف از جمله آموزش دختران و کار زنان گفت‌وگو کرده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره