Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد مولانا فضل‌الرحمن از حمله نیروهای پاکستانی بر معترضان چمن

مولانا فضل‌الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان، از حمله نیروهای امنیتی این کشور بر معترضان در چمن انتقاد می‌کند.

او هنگام سخنرانی در پارلمان این کشور می‌گوید که خشونت راه‌حل نیست و حکومت پاکستان باید برای روشن شدن خواست‌های معترضان هیأتی بگمارد.

به باور مولانا فضل‌الرحمن، چالش‌ها میان دو کشور در تمام خطوط فرضی وجود دارد که سبب افزایش مشکلات شده‌اند.

رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان گفت: «من تقاضا می‌کنم که مجلس نمایندگان یا شورای ملی کمیته‌ای را تشکیل بدهد که ریاست آن بر عهده رییس مجلس باشد؛ او به آن‌جا برود با مردم با مسوولیت کامل صحبت کنید و کل گزارش را به مجمع بیاورید تا پارلمان درباره آن تصمیم بگیرد.»

مولانا فضل‌الرحمن هم‌چنان گفته که پاکستان نباید برای متفرق ساختن و ناآرامی باشندگان قبایلی، اشتباه‌هات گذشته را که در سال‌های پسین مقام‌های پیشین این کشور انجام داده و نتیجه‌ای در پی نداشته، تکرار کند.

محمد اسلم دانشمل آگاه مسایل سیاسی گفت: «نیروهای پاکستان در بخش برنامه‌های قبایلی هرگونه برنامه‌ای را تطبیق کرده‌اند. در آن‌جا ظلم کرده‌اند به طوری که حالا این‌ها آشکار ساختند که در حکومت‌های گوناگون پاکستان در ساحات قبایلی هراس‌افگنی انکشاف داده شده و در آن‌جا هم هراس‌افگنی انجام داده‌اند.»

عزیزالله ستانکزی آگاه مسایل نظامی گفت: «ای کاش به این صحبت‌های مولانا فضل‌الرحمن حکومت پاکستان تمکین کند و راه‌ها را باز بکند برای کسانی که در این طرف و آن طرف سرحد جبرا از هم جدا شدند تا دو طرف با هم روابط که در گذشته‌ها داشتند همین‌طور دوام بدهند.»

این درحالی‌ست که به روز شانزدهم جوزا، دست‌کم هشت معترض در اثر تیراندازی نظامیان پاکستانی در چمن، زخمی شدند؛ رویدادی که با واکنش‌های تندی نیز مواجه شد.

انتقاد مولانا فضل‌الرحمن از حمله نیروهای پاکستانی بر معترضان چمن

او هنگام سخنرانی در پارلمان این کشور می‌گوید که خشونت راه‌حل نیست و حکومت پاکستان باید برای روشن شدن خواست‌های معترضان هیأتی بگمارد.

تصویر بندانگشتی

مولانا فضل‌الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان، از حمله نیروهای امنیتی این کشور بر معترضان در چمن انتقاد می‌کند.

او هنگام سخنرانی در پارلمان این کشور می‌گوید که خشونت راه‌حل نیست و حکومت پاکستان باید برای روشن شدن خواست‌های معترضان هیأتی بگمارد.

به باور مولانا فضل‌الرحمن، چالش‌ها میان دو کشور در تمام خطوط فرضی وجود دارد که سبب افزایش مشکلات شده‌اند.

رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان گفت: «من تقاضا می‌کنم که مجلس نمایندگان یا شورای ملی کمیته‌ای را تشکیل بدهد که ریاست آن بر عهده رییس مجلس باشد؛ او به آن‌جا برود با مردم با مسوولیت کامل صحبت کنید و کل گزارش را به مجمع بیاورید تا پارلمان درباره آن تصمیم بگیرد.»

مولانا فضل‌الرحمن هم‌چنان گفته که پاکستان نباید برای متفرق ساختن و ناآرامی باشندگان قبایلی، اشتباه‌هات گذشته را که در سال‌های پسین مقام‌های پیشین این کشور انجام داده و نتیجه‌ای در پی نداشته، تکرار کند.

محمد اسلم دانشمل آگاه مسایل سیاسی گفت: «نیروهای پاکستان در بخش برنامه‌های قبایلی هرگونه برنامه‌ای را تطبیق کرده‌اند. در آن‌جا ظلم کرده‌اند به طوری که حالا این‌ها آشکار ساختند که در حکومت‌های گوناگون پاکستان در ساحات قبایلی هراس‌افگنی انکشاف داده شده و در آن‌جا هم هراس‌افگنی انجام داده‌اند.»

عزیزالله ستانکزی آگاه مسایل نظامی گفت: «ای کاش به این صحبت‌های مولانا فضل‌الرحمن حکومت پاکستان تمکین کند و راه‌ها را باز بکند برای کسانی که در این طرف و آن طرف سرحد جبرا از هم جدا شدند تا دو طرف با هم روابط که در گذشته‌ها داشتند همین‌طور دوام بدهند.»

این درحالی‌ست که به روز شانزدهم جوزا، دست‌کم هشت معترض در اثر تیراندازی نظامیان پاکستانی در چمن، زخمی شدند؛ رویدادی که با واکنش‌های تندی نیز مواجه شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره