Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفر سرپرست‌وزیران تحصیلات عالی و معارف به روسیه

ندا محمد ندیم و حبیب‌الله آغا سرپرست‌وزیران تحصیلات عالی و معارف امروز (شنبه) در یک سفر رسمی به روسیه رفتند.

مسوولان این وزارت‌خانه‌ها، هدف از این سفر را اشتراک در دومین کنفرانس جهانی وزیران تحصیلات عالی و معارف در روسیه عنوان می‌کنند.

قرار است که این دو سرپرست‌وزیر حکومت سرپرست روی موضوعات گوناگون به‌ویژه فرصت‌ها، دست‌آوردها و چالش‌های آموزشی و تحصیلی سخن‌رانی کنند.

ضیاالله هاشمی سخن‌گوی وزارت تحصیلات عالی درباره این سفر گفت: «وزیر تحصیلات عالی افزون بر شرکت در این نشست، با وزیران تحصیلات عالی کشورهای گوناگون دیدار می‌کند و هم‌چنان از مرکزهای تحصیلی و دانش‌گاه‌های روسیه نیز دیدن خواهد کرد.»

منصوراحمد حمزه سخن‌گوی وزارت معارف در این باره می‌گوید: «سرپرست وزارت معارف در باره اوضاع آموزشی افغانستان، دست‌آوردها و فرصت‌ها سخن‌رانی تفصیلی خواهد داشت.»

بر اساس گفته‌های سخن‌گویان این وزارت‌خانه‌ها، سرپرست‌وزیران تحصیلات عالی و معارف در حاشیه این کنفرانس با شماری از وزیران کشورهای مختلف نیز دیدار و گفت‌وگو کنند.

پرسش این است که این نشست‌ها می‌تواند گره‌گشای چالش‌های آموزشی و تحصیلی سد راه دانش‌آموزان و دانش‌جویان در کشور باشد؟

جاوید مومند استاد دانش‌گاه در پاسخ گفت: «در این نشست‌ها شرکت کنند تا تجاربی که کشورها در این بخش دارند، برای افغانستان سودمند است و این‌که در مورد کیفیت تدریس صحبت شود، یک کار نیک است.»

این کنفرانس قرار است که فردا (یک‌شنبه، ۲۰ جوزا) در شهر کازان روسیه برگزار شود.

گفته شده است که این دو سرپرست‌وزیر در حاشیه این کنفرانس چالش‌های دانش‌جویانی که در این کشور بودباش می‌کنند را از نزدیک بررسی کنند.

سفر سرپرست‌وزیران تحصیلات عالی و معارف به روسیه

قرار است این دو سرپرست‌وزیر روی موضوعات گوناگون به‌ویژه فرصت‌ها، دست‌آوردها و چالش‌های آموزشی و تحصیلی سخن‌رانی کنند.

تصویر بندانگشتی

ندا محمد ندیم و حبیب‌الله آغا سرپرست‌وزیران تحصیلات عالی و معارف امروز (شنبه) در یک سفر رسمی به روسیه رفتند.

مسوولان این وزارت‌خانه‌ها، هدف از این سفر را اشتراک در دومین کنفرانس جهانی وزیران تحصیلات عالی و معارف در روسیه عنوان می‌کنند.

قرار است که این دو سرپرست‌وزیر حکومت سرپرست روی موضوعات گوناگون به‌ویژه فرصت‌ها، دست‌آوردها و چالش‌های آموزشی و تحصیلی سخن‌رانی کنند.

ضیاالله هاشمی سخن‌گوی وزارت تحصیلات عالی درباره این سفر گفت: «وزیر تحصیلات عالی افزون بر شرکت در این نشست، با وزیران تحصیلات عالی کشورهای گوناگون دیدار می‌کند و هم‌چنان از مرکزهای تحصیلی و دانش‌گاه‌های روسیه نیز دیدن خواهد کرد.»

منصوراحمد حمزه سخن‌گوی وزارت معارف در این باره می‌گوید: «سرپرست وزارت معارف در باره اوضاع آموزشی افغانستان، دست‌آوردها و فرصت‌ها سخن‌رانی تفصیلی خواهد داشت.»

بر اساس گفته‌های سخن‌گویان این وزارت‌خانه‌ها، سرپرست‌وزیران تحصیلات عالی و معارف در حاشیه این کنفرانس با شماری از وزیران کشورهای مختلف نیز دیدار و گفت‌وگو کنند.

پرسش این است که این نشست‌ها می‌تواند گره‌گشای چالش‌های آموزشی و تحصیلی سد راه دانش‌آموزان و دانش‌جویان در کشور باشد؟

جاوید مومند استاد دانش‌گاه در پاسخ گفت: «در این نشست‌ها شرکت کنند تا تجاربی که کشورها در این بخش دارند، برای افغانستان سودمند است و این‌که در مورد کیفیت تدریس صحبت شود، یک کار نیک است.»

این کنفرانس قرار است که فردا (یک‌شنبه، ۲۰ جوزا) در شهر کازان روسیه برگزار شود.

گفته شده است که این دو سرپرست‌وزیر در حاشیه این کنفرانس چالش‌های دانش‌جویانی که در این کشور بودباش می‌کنند را از نزدیک بررسی کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره