Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دستور رییس‌جمهور ترکیه برای ارسال کمک‌های بشری به افغانستان

رییس‌جمهور ترکیه به اداره راه‌آهن این کشور دستور داده است تا کمک‌های بشری ترکیه را از طریق راه‌آهن به افغانستان ارسال کند.

بر بنیاد گزارش برخی رسانه‌های ترکی، این کشور تصمیم گرفته است تا از طریق ایران و ترکمنستان تا اخیر سال روان میلادی کمک‌هایش را به افغانستان برساند.

فرمان ریاست‌جمهوری ترکیه در این مورد در روزنامه رسمی این کشور نشر شده و اداره کل راه‌آهن ترکیه برای پیشبرد آن موظف شده است.

از سویی هم وزارت اقتصاد امارت اسلامی، کمک‌های ترکیه به مردم افغانستان را اثرگذار می‌داند و روابط میان کابل و انقره را رو به توسعه می‌خواند.

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد در این باره گفته است: «کمک‌های دولت ترکیه می‌تواند در بهبود وضعیت اقتصاد مردم افغانستان نقش مهم ایفا بکند و خوشبختانه روابط دو کشور، هر روز در حال توسعه و انکشاف می‌باشد.»

در همین حال شماری از خانواده‌های نادار در پایتخت از مسوولان می‌خواهند که به کسانی که با مشکلات اقتصادی روبه‌رو اند، کمک‌رسانی کند.

یونس ۵۸ ساله که با کراچی دستی کار می‌کند گفت: «دولت باید برای ما زمینه کار را مساعد بسازد و ما را کمک کند، همین خواست ما از دولت است.»

برخی آگاهان مسایل اقتصادی کمک‌های خارجی به مردم افغانستان را برای کاهش فقر در کوتاه‌مدت اثرگذار می‌دانند؛ اما تاکید دارند که این کمک‌ها باید روی پروژه‌های زیربنایی و کارآفرین هزینه شوند.

شاکر یعقوبی آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید: «کمک‌هایی که صورت می‌گیرند، کمک‌های موقتی است در درازمدت نمی‌تواند به اقتصاد مفید باشد، تنها در کوتاه‌مدت می‌تواند از شدت بحران فقر بکاهد.»

عبدالظهور مدبر یکی دیگر از آگاهان مسایل اقتصادی چنین می‌گوید: «هرگاه کمک‌های خارجی به مساله مصرف و استهلاک اختصاص داده شوند، بالای فقر اثر نمی‌داشته باشد. بنابراین نیاز است در پهلوی مساله استهلاکی و مصرفی، بالای اقتصاد مولد تاکید صورت بگیرد.»

دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارش تازه‌ی خود گفته است که از ماه می تا اکتوبر سال جاری میلادی، ۱۲.۴ میلیون نفر در افغانستان در ناامنی غذایی قرار خواهند داشت. بر بنیاد گزارش این نهاد، ۲۳.۷ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

دستور رییس‌جمهور ترکیه برای ارسال کمک‌های بشری به افغانستان

وزارت اقتصاد امارت اسلامی، کمک‌های ترکیه به مردم افغانستان را اثرگذار می‌داند و روابط میان کابل و انقره را رو به توسعه می‌خواند.

تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور ترکیه به اداره راه‌آهن این کشور دستور داده است تا کمک‌های بشری ترکیه را از طریق راه‌آهن به افغانستان ارسال کند.

بر بنیاد گزارش برخی رسانه‌های ترکی، این کشور تصمیم گرفته است تا از طریق ایران و ترکمنستان تا اخیر سال روان میلادی کمک‌هایش را به افغانستان برساند.

فرمان ریاست‌جمهوری ترکیه در این مورد در روزنامه رسمی این کشور نشر شده و اداره کل راه‌آهن ترکیه برای پیشبرد آن موظف شده است.

از سویی هم وزارت اقتصاد امارت اسلامی، کمک‌های ترکیه به مردم افغانستان را اثرگذار می‌داند و روابط میان کابل و انقره را رو به توسعه می‌خواند.

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد در این باره گفته است: «کمک‌های دولت ترکیه می‌تواند در بهبود وضعیت اقتصاد مردم افغانستان نقش مهم ایفا بکند و خوشبختانه روابط دو کشور، هر روز در حال توسعه و انکشاف می‌باشد.»

در همین حال شماری از خانواده‌های نادار در پایتخت از مسوولان می‌خواهند که به کسانی که با مشکلات اقتصادی روبه‌رو اند، کمک‌رسانی کند.

یونس ۵۸ ساله که با کراچی دستی کار می‌کند گفت: «دولت باید برای ما زمینه کار را مساعد بسازد و ما را کمک کند، همین خواست ما از دولت است.»

برخی آگاهان مسایل اقتصادی کمک‌های خارجی به مردم افغانستان را برای کاهش فقر در کوتاه‌مدت اثرگذار می‌دانند؛ اما تاکید دارند که این کمک‌ها باید روی پروژه‌های زیربنایی و کارآفرین هزینه شوند.

شاکر یعقوبی آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید: «کمک‌هایی که صورت می‌گیرند، کمک‌های موقتی است در درازمدت نمی‌تواند به اقتصاد مفید باشد، تنها در کوتاه‌مدت می‌تواند از شدت بحران فقر بکاهد.»

عبدالظهور مدبر یکی دیگر از آگاهان مسایل اقتصادی چنین می‌گوید: «هرگاه کمک‌های خارجی به مساله مصرف و استهلاک اختصاص داده شوند، بالای فقر اثر نمی‌داشته باشد. بنابراین نیاز است در پهلوی مساله استهلاکی و مصرفی، بالای اقتصاد مولد تاکید صورت بگیرد.»

دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارش تازه‌ی خود گفته است که از ماه می تا اکتوبر سال جاری میلادی، ۱۲.۴ میلیون نفر در افغانستان در ناامنی غذایی قرار خواهند داشت. بر بنیاد گزارش این نهاد، ۲۳.۷ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره