Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عبدالمنان عمری: نشست اقتصادی سن‌پترزبورگ برای افغانستان پر دست‌آورد بود

عبدالمنان عمری سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی، پس از برگشت از روسیه می‌گوید که بیست‌وهفتمین نشست بین‌المللی اقتصادی سن‌پترزبورگ برای افغانستان پر دست‌آورد بود.

آقای عمری می‌افزاید که در این نشست نمایندگان کشورهای مختلف تعهد کرده‌اند تا در کشورهای خود برای افغان‌ها زمینه کار را فراهم کنند.

سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی گفت: «در مجموع، سفر الحمدلله برای افغان‌ها، خصوصن برای افرادی که در جست‌وجوی کار هستند و باید برای آنان فرصت‌های کاری فراهم شود، کامیاب و مهم بود.»

عبدالمنان عمری اطمینان می‌دهد که وزارت کار و امور اجتماعی متعهد است تا برای افغان‌ها در داخل و بیرون از کشور زمینه کار را فراهم کند.

او در این باره گفت: «تا حدی زیاد در این نشست مقام‌ها وعده سپردند که در آیند یک میکانیزم ایجاد شود تا هموطنان بتوانند‌ به کشورهای خارجی بروند و در آن‌جا کار کنند.»

سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی همچنان در بخشی از سخنانش می‌گوید که در جریان این سفر با نمایندگان کشورهای مختلف درباره حل چالش‌های مهاجران افغان نیز گفت‌وگو کرده است.

عبدالمنان عمری افزود: «توقع من از تمام افغان‌ها این است که اگر در آینده زمینه رفتن به کشورهای خارجی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی فراهم می‌شوند، باید تمام قوانین و اصول را در داخل افغانستان و کشورهای بیرونی در نظر بگیرند.»

سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی به تاریخ هژده جوزا به نمایندگی از امارت اسلامی در نشست مجمع بین‌المللی اقتصادی سن‌پترزبورگ که در شهر کازان روسیه برگزار شده بود، اشتراک کرد.

عبدالمنان عمری: نشست اقتصادی سن‌پترزبورگ برای افغانستان پر دست‌آورد بود

آقای عمری می‌افزاید که در این نشست نمایندگان کشورهای مختلف تعهد کرده‌اند تا در کشورهای خود برای افغان‌ها زمینه کار را فراهم کنند.

تصویر بندانگشتی

عبدالمنان عمری سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی، پس از برگشت از روسیه می‌گوید که بیست‌وهفتمین نشست بین‌المللی اقتصادی سن‌پترزبورگ برای افغانستان پر دست‌آورد بود.

آقای عمری می‌افزاید که در این نشست نمایندگان کشورهای مختلف تعهد کرده‌اند تا در کشورهای خود برای افغان‌ها زمینه کار را فراهم کنند.

سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی گفت: «در مجموع، سفر الحمدلله برای افغان‌ها، خصوصن برای افرادی که در جست‌وجوی کار هستند و باید برای آنان فرصت‌های کاری فراهم شود، کامیاب و مهم بود.»

عبدالمنان عمری اطمینان می‌دهد که وزارت کار و امور اجتماعی متعهد است تا برای افغان‌ها در داخل و بیرون از کشور زمینه کار را فراهم کند.

او در این باره گفت: «تا حدی زیاد در این نشست مقام‌ها وعده سپردند که در آیند یک میکانیزم ایجاد شود تا هموطنان بتوانند‌ به کشورهای خارجی بروند و در آن‌جا کار کنند.»

سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی همچنان در بخشی از سخنانش می‌گوید که در جریان این سفر با نمایندگان کشورهای مختلف درباره حل چالش‌های مهاجران افغان نیز گفت‌وگو کرده است.

عبدالمنان عمری افزود: «توقع من از تمام افغان‌ها این است که اگر در آینده زمینه رفتن به کشورهای خارجی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی فراهم می‌شوند، باید تمام قوانین و اصول را در داخل افغانستان و کشورهای بیرونی در نظر بگیرند.»

سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی به تاریخ هژده جوزا به نمایندگی از امارت اسلامی در نشست مجمع بین‌المللی اقتصادی سن‌پترزبورگ که در شهر کازان روسیه برگزار شده بود، اشتراک کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره