Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری نمایشگاه تولیدات داخلی در هرات

نمایشگاه تولیدات داخلی زیرنام "عالیست، افغانیست" با اشتراک متشبثان از هشت ولایت کشور در شهر هرات برگزار شده است.

تولیدات داخلی در ۱۲۰ غرفه در دو بخش جداگانه مردانه و زنانه برای سه روز به نمایش گذاشته شده است.

فرید احمد نادری برگزارکننده نمایشگاه گفت: «ما از ولایت‌های مزار شریف، قندهار، ننگرهار، دایکندی، بادغیس، فراه، هرات و کابل صنعت‌کارانی در بخش‌های مختلف داریم. این نمایشگاه عمومی است.»

از میان ۱۲۰ غرفه این نمایشگاه، ۶۰ غرفه ساخته‌های دستی و تولیدات زنان متشبث است. شماری از این زنان متشبث، نبود بازار فروش را از چالش‌های اساسی شان می‌خوانند.

حفیظه محمودی مسوول بخش زنان نمایشگاه گفت: «یگانه هدفش این است که تولیدات وطن را برای مردم ما به نمایش بگذاریم تا مردم ما آگاهی پیدا کنند که در ملک ما، ما هم تولیداتی داریم.»

فاطمه سروری غرفه‌دار گفت: «قبلن بازار خیلی گرم‌تری داشت؛ ولی نظر به شرایط اقتصادی که مردم دارند، خریدی چندانی نمی‌کنند.»

شماری از متشبثان در این نمایشگاه می‌گویند که کاهش صادرات تولیدات داخلی به بیرون از کشور، هنوزهم یک چالش جدی است. آنان برگزاری این نمایشگاه را در معرفی و فروش کالاهای افغانی اثرگذار می‌دانند.

عبدالحق عمرانی غرفه‌دار گفت: «همان‌گونه که تولیدات داخلی رشد پیدا کند، به همان اندازه در جامعه افغانی از لحاظ اقتصادی رشد بالا می‌رود.»

شهنواز مدد غرفه‌دار گفت: «تولیدات داخلی افغانستان نیازمند برگزاری نمایشگاه‌ها است و امارت اسلامی برایش زمینه را مساعد بسازد.»

این نمایشگاه برای سه روز به‌روی مردم باز است. به گفته برگزار کنندگان، قرار است نمایشگاه‌های همانند این نمایشگاه در بیشتر ولایت‌های کشور برگزار شوند.

برگزاری نمایشگاه تولیدات داخلی در هرات

تولیدات داخلی در ۱۲۰ غرفه در دو بخش جداگانه مردانه و زنانه برای سه روز به نمایش گذاشته شده است.

تصویر بندانگشتی

نمایشگاه تولیدات داخلی زیرنام "عالیست، افغانیست" با اشتراک متشبثان از هشت ولایت کشور در شهر هرات برگزار شده است.

تولیدات داخلی در ۱۲۰ غرفه در دو بخش جداگانه مردانه و زنانه برای سه روز به نمایش گذاشته شده است.

فرید احمد نادری برگزارکننده نمایشگاه گفت: «ما از ولایت‌های مزار شریف، قندهار، ننگرهار، دایکندی، بادغیس، فراه، هرات و کابل صنعت‌کارانی در بخش‌های مختلف داریم. این نمایشگاه عمومی است.»

از میان ۱۲۰ غرفه این نمایشگاه، ۶۰ غرفه ساخته‌های دستی و تولیدات زنان متشبث است. شماری از این زنان متشبث، نبود بازار فروش را از چالش‌های اساسی شان می‌خوانند.

حفیظه محمودی مسوول بخش زنان نمایشگاه گفت: «یگانه هدفش این است که تولیدات وطن را برای مردم ما به نمایش بگذاریم تا مردم ما آگاهی پیدا کنند که در ملک ما، ما هم تولیداتی داریم.»

فاطمه سروری غرفه‌دار گفت: «قبلن بازار خیلی گرم‌تری داشت؛ ولی نظر به شرایط اقتصادی که مردم دارند، خریدی چندانی نمی‌کنند.»

شماری از متشبثان در این نمایشگاه می‌گویند که کاهش صادرات تولیدات داخلی به بیرون از کشور، هنوزهم یک چالش جدی است. آنان برگزاری این نمایشگاه را در معرفی و فروش کالاهای افغانی اثرگذار می‌دانند.

عبدالحق عمرانی غرفه‌دار گفت: «همان‌گونه که تولیدات داخلی رشد پیدا کند، به همان اندازه در جامعه افغانی از لحاظ اقتصادی رشد بالا می‌رود.»

شهنواز مدد غرفه‌دار گفت: «تولیدات داخلی افغانستان نیازمند برگزاری نمایشگاه‌ها است و امارت اسلامی برایش زمینه را مساعد بسازد.»

این نمایشگاه برای سه روز به‌روی مردم باز است. به گفته برگزار کنندگان، قرار است نمایشگاه‌های همانند این نمایشگاه در بیشتر ولایت‌های کشور برگزار شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره