Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت اقتصاد از تعهد اتحادیه اروپا برای کمک به افغانستان ستایش کرد

وزارت اقتصاد از تعهد تازه اتحادیه اروپا برای کمک ۱۵۰ میلیون یورو به افغانستان، ستایش کرده است.

عبدالرحمن حبیب سخن‌گوی وزارت اقتصاد به طلوع‌نیوز گفته است که این کمک‌ها باید در بخش‌های ایجاد فرصت‌های کاری برای شهروندان افغانستان هزینه شوند.

آقای حبیب علت افزایش فقر در کشور را وضع محدودیت‌های اقتصادی از سوی جامعه جهانی خوانده است.

سخن‌گوی وزارت اقتصاد افزود: «کمک‌های جهان بیشتر به کمک‌های بشردوستانه متمرکز است و هزینه این کمک‌ها در پروژه‌های زیربنایی و اشتغال‌زایی می‌تواند وضعیت اقتصادی مردم را بهبود ببخشد.»

افزون بر آن، صندوق امانی ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز از کمک ۷.۲۹ میلیون دالری دنمارک به افغانستان خبر داده است.

در خبرنامه اتحادیه اروپا آمده است که کمک‌های این اتحادیه به آسیب‌پذیرترین شهروندان افغانستان در زمینه تهیه مواد خوراکی، سرپناه و ارایه خدمات بهداشتی ادامه خواهد یافت.

اتحادیه اروپا در این خبرنامه گفته است: «نزدیک به ۱۲۶ میلیون یورو از این پول از شرکای که در داخل افغانستان فعالیت دارند، پشتیبانی خواهد کرد. بیش از ۱۱ میلیون یورو برای نیازمندی‌های پناهجویان افغانستان در پاکستان، نزدیک به ۱۱ میلیون یورو برای سازمان‌های بشری که در ایران فعالیت دارند و هم‌چنان این کمک برای تقویت آمادگی در برابر رویدادهای طبیعی در نظر گرفته شده است.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که تداوم کمک‌ها در شرایط کنونی برای مردم افغانستان مهم است.

عبدالشکور هده‌وال آگاه مسایل اقتصادی در این باره گفت: «موسسه‌ها و برخی از نهادها که در سه سال گذشته به ارزش بیش از سه میلیارد دالر به افغانستان کمک‌ کرده‌اند به مردم فقیر افغانستان تاثیر مثبت داشته؛ اما مقدارش کم است.»

عبدالبصیر تره‌کی یکی دیگر از آگاهان مسایل اقتصاد می‌گوید: «کمک‌ها باید بنیادی باشد؛ یک فابریکه ساخته شود، یک زمینه کار ایجاد شود، نه این کمک‌های که یک بوری آرد یا یک بوری برنج و یا هم دال داده می‌شود. ۹۰ درصد پول در میان خود شان حیف و میل می‌شود.»

این در حالی‌ست که در سال روان میلادی، سازمان ملل متحد برای کمک به مردم افغانستان سه میلیارد دالر درخواست کرده که تا اکنون مقدار اندکی از این پول را دریافت کرده است.

وزارت اقتصاد از تعهد اتحادیه اروپا برای کمک به افغانستان ستایش کرد

در خبرنامه اتحادیه اروپا آمده که کمک‌های این اتحادیه به آسیب‌پذیرترین شهروندان افغانستان در زمینه تهیه مواد خوراکی، سرپناه و خدمات بهداشتی ادامه خواهد یافت.

تصویر بندانگشتی

وزارت اقتصاد از تعهد تازه اتحادیه اروپا برای کمک ۱۵۰ میلیون یورو به افغانستان، ستایش کرده است.

عبدالرحمن حبیب سخن‌گوی وزارت اقتصاد به طلوع‌نیوز گفته است که این کمک‌ها باید در بخش‌های ایجاد فرصت‌های کاری برای شهروندان افغانستان هزینه شوند.

آقای حبیب علت افزایش فقر در کشور را وضع محدودیت‌های اقتصادی از سوی جامعه جهانی خوانده است.

سخن‌گوی وزارت اقتصاد افزود: «کمک‌های جهان بیشتر به کمک‌های بشردوستانه متمرکز است و هزینه این کمک‌ها در پروژه‌های زیربنایی و اشتغال‌زایی می‌تواند وضعیت اقتصادی مردم را بهبود ببخشد.»

افزون بر آن، صندوق امانی ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز از کمک ۷.۲۹ میلیون دالری دنمارک به افغانستان خبر داده است.

در خبرنامه اتحادیه اروپا آمده است که کمک‌های این اتحادیه به آسیب‌پذیرترین شهروندان افغانستان در زمینه تهیه مواد خوراکی، سرپناه و ارایه خدمات بهداشتی ادامه خواهد یافت.

اتحادیه اروپا در این خبرنامه گفته است: «نزدیک به ۱۲۶ میلیون یورو از این پول از شرکای که در داخل افغانستان فعالیت دارند، پشتیبانی خواهد کرد. بیش از ۱۱ میلیون یورو برای نیازمندی‌های پناهجویان افغانستان در پاکستان، نزدیک به ۱۱ میلیون یورو برای سازمان‌های بشری که در ایران فعالیت دارند و هم‌چنان این کمک برای تقویت آمادگی در برابر رویدادهای طبیعی در نظر گرفته شده است.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که تداوم کمک‌ها در شرایط کنونی برای مردم افغانستان مهم است.

عبدالشکور هده‌وال آگاه مسایل اقتصادی در این باره گفت: «موسسه‌ها و برخی از نهادها که در سه سال گذشته به ارزش بیش از سه میلیارد دالر به افغانستان کمک‌ کرده‌اند به مردم فقیر افغانستان تاثیر مثبت داشته؛ اما مقدارش کم است.»

عبدالبصیر تره‌کی یکی دیگر از آگاهان مسایل اقتصاد می‌گوید: «کمک‌ها باید بنیادی باشد؛ یک فابریکه ساخته شود، یک زمینه کار ایجاد شود، نه این کمک‌های که یک بوری آرد یا یک بوری برنج و یا هم دال داده می‌شود. ۹۰ درصد پول در میان خود شان حیف و میل می‌شود.»

این در حالی‌ست که در سال روان میلادی، سازمان ملل متحد برای کمک به مردم افغانستان سه میلیارد دالر درخواست کرده که تا اکنون مقدار اندکی از این پول را دریافت کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره