Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اثرهای ناگوار چالش‌های اقتصادی بر زندگی کودکان در افغانستان

هم‌زمان با دوازدهم جون روز جهانی پیکار با کار کودکان، شماری از کودکان در پایتخت به طلوع‌نیوز گفته‌اند که به علت چالش‌های اقتصادی، مجبور اند کارهای شاق انجام دهند.

این کودکان از امارت اسلامی ‌خواسته‌اند تا از خانواده‌های کودکان کارگر پشتیبانی کرده و به آنان نیز فرصت‌های کاری مناسب‌ فراهم بسازد.

نواب یازده سال که یگانه نان‌آور خانواده هفت نفری‌ خود است و در صنف چهارم مکتب نیز درس می‌خواند، گفته کم‌تر می‌تواند به درس‌هایش رسیدگی کند.

نواب به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «یازده ساله هستم. تنها در فامیل خودم کار می‌کنم و شب‌ها نان می‌برم. کسی دیگری در خانه ما کاریگر نیست.»

ظاهریکی دیگر از کودک کارگر در کابل گفت: «خواستم از امارت اسلامی این است که زمینه درس را برای ما فراهم کند. ما می‌خواهیم درس بخوانیم و به وطن خدمت کنیم.»

اتحادیه سراسری کارگران به این باور است که افزایش کودکان کارگر تاثیرات منفی به اقتصاد کشور نیز دارد و امارت اسلامی باید در این زمینه در هماهنگی با نهادهای جهانی مانند سازمان بین‌المللی کار، فرصت‌های آموزشی را برای کودکان ایجاد کند.

محمد لیاقت عادل رییس اتحادیه سراسری کارگران در این باره افزود: «بسیاری کودکان که آینده‌ی ما هستند در داش‌های خشت‌پزی در بخش‌های زراعت و در معادن در کارهای شاق مصروف هستند.»

سیدمسعود آگاه مسایل اقتصادی چنین گفت: «چه از لحاظ حقوقی، انسانی و دینی، کارهای شاق و کارهای پرفشار تاثر منفی بر روان و آینده یک کودک به وجود میاورد.»

در سوی دیگر وزارت کار و امور اجتماعی اطمینان داده است که از کار کودکان جلوگیری می‌کند و کمک‌های لازم را به آنان فراهم می‌سازد.

به گفته سمیع‌الله ابراهیمی سخن‌گوی این وزارت، مرکزهای آموزشی را برای کودکان بی‌سرپرست در مرکز و ولایت‌ها ایجاد کرده‌اند و در کنار کمک‌های دیگر، در این مرکزها به آموزش مسلکی کودکان نیز پرداخته شده است.

سمیع‌الله ابراهیمی گفت: «وزارت کار و امور اجتماعی در کابل و ولایت‌ها برای این کودکان دارالایتام فعال کرده تا از آن‌ها نگه‌داری و به آموزش و پرورش که حق اساسی شان است، دست‌رسی پیدا کنند.»

همزمان با روز جهانی پیکار با کار کودکان، سازمان ملل متحد گفته است که حدود ۱۶۰ میلیون کودک در سراسر جهان از آموزش محروم اند و سرگرم کار هستند.

اثرهای ناگوار چالش‌های اقتصادی بر زندگی کودکان در افغانستان

در سوی دیگر وزارت کار و امور اجتماعی اطمینان داده است که از کار کودکان جلوگیری می‌کند و کمک‌های لازم را به آنان فراهم می‌سازد.

تصویر بندانگشتی

هم‌زمان با دوازدهم جون روز جهانی پیکار با کار کودکان، شماری از کودکان در پایتخت به طلوع‌نیوز گفته‌اند که به علت چالش‌های اقتصادی، مجبور اند کارهای شاق انجام دهند.

این کودکان از امارت اسلامی ‌خواسته‌اند تا از خانواده‌های کودکان کارگر پشتیبانی کرده و به آنان نیز فرصت‌های کاری مناسب‌ فراهم بسازد.

نواب یازده سال که یگانه نان‌آور خانواده هفت نفری‌ خود است و در صنف چهارم مکتب نیز درس می‌خواند، گفته کم‌تر می‌تواند به درس‌هایش رسیدگی کند.

نواب به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «یازده ساله هستم. تنها در فامیل خودم کار می‌کنم و شب‌ها نان می‌برم. کسی دیگری در خانه ما کاریگر نیست.»

ظاهریکی دیگر از کودک کارگر در کابل گفت: «خواستم از امارت اسلامی این است که زمینه درس را برای ما فراهم کند. ما می‌خواهیم درس بخوانیم و به وطن خدمت کنیم.»

اتحادیه سراسری کارگران به این باور است که افزایش کودکان کارگر تاثیرات منفی به اقتصاد کشور نیز دارد و امارت اسلامی باید در این زمینه در هماهنگی با نهادهای جهانی مانند سازمان بین‌المللی کار، فرصت‌های آموزشی را برای کودکان ایجاد کند.

محمد لیاقت عادل رییس اتحادیه سراسری کارگران در این باره افزود: «بسیاری کودکان که آینده‌ی ما هستند در داش‌های خشت‌پزی در بخش‌های زراعت و در معادن در کارهای شاق مصروف هستند.»

سیدمسعود آگاه مسایل اقتصادی چنین گفت: «چه از لحاظ حقوقی، انسانی و دینی، کارهای شاق و کارهای پرفشار تاثر منفی بر روان و آینده یک کودک به وجود میاورد.»

در سوی دیگر وزارت کار و امور اجتماعی اطمینان داده است که از کار کودکان جلوگیری می‌کند و کمک‌های لازم را به آنان فراهم می‌سازد.

به گفته سمیع‌الله ابراهیمی سخن‌گوی این وزارت، مرکزهای آموزشی را برای کودکان بی‌سرپرست در مرکز و ولایت‌ها ایجاد کرده‌اند و در کنار کمک‌های دیگر، در این مرکزها به آموزش مسلکی کودکان نیز پرداخته شده است.

سمیع‌الله ابراهیمی گفت: «وزارت کار و امور اجتماعی در کابل و ولایت‌ها برای این کودکان دارالایتام فعال کرده تا از آن‌ها نگه‌داری و به آموزش و پرورش که حق اساسی شان است، دست‌رسی پیدا کنند.»

همزمان با روز جهانی پیکار با کار کودکان، سازمان ملل متحد گفته است که حدود ۱۶۰ میلیون کودک در سراسر جهان از آموزش محروم اند و سرگرم کار هستند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره