Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

قالیباف: انسداد مرزهای شرقی جزو برنامه‌هایم است

محمدباقر قالیباف رییس مجلس و یکی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفته است که اگر پیروز انتخابات شود، مرزهای شرقی کشورش را به‌روی مهاجران غیرقانونی خواهد بست.

آقای قالیباف در این گفت‌وگو افزوده که اخراج افراد غیرقانونی نیز جزو از برنامه‌های او است.

رییس مجلس نماینده‌های ایران افزوده است: «حتماً مرزهای شرقی ما به‌طور کامل بودجه گذاشته شده و هدف برنامه انسداد کامل و افرادی‌که غیرمجاز داخل هستند، حتماً در این قانونی پیش‌بینی شده که طرد آن‌ها انجام می‌شود.»

این در حالی‌‎ست که برخی از مهاجران افغان در ایران از چالش‌های روزافزون و افزایش بازداشت‌ها در این کشور شکایت دارند.

عدم تمدید ویزا و اقامت، محدودیت بر گشت‌وگذار، بازداشت مهاجران قانونی و نبود شغل از چالش‌های عمده است که مهاجران افغان با آن‌ها روبه‌رو هستند.

محمدحسین کوهی مهاجر افغان در ایران در این باره گفت: «زمانی که این  طرح توسط نیروهای انتظامی تطبیق می‌شود، اهمیت ندارد که این مهاجر قانونی است یا غیرقانونی و دارای مدرک معتبر است یا خیر، فقط باید مهاجر باشد و اهل افغانستان باشد که این‌ها دستگیر بکنند.»

اکبر سلطانی یکی دیگر از مهاجران افغان در ایران می‌گوید: «اگر یک مهاجر افغان با پولیس ایران رو‌به‌رو شود و پاسپورت خود را نشان دهد، یا پاسپورت را پاره می‌کنند یا با همان پاسپورت ردمرز می‌کنند.»

هم‌زمان برخی دیگر از مهاجران افغان که به‌گونه اجباری از ایران بیرون شده‌اند، از محدودیت‌ها و چالش‌های زندگی سد راه مهاجران افغان سخن می‌زنند.

عبدالکریم مهاجر اخراج شده از ایران به طلوع‌نیوز گفت: «همرای ما برخورد صحیح نمی‌کرد. اذیت می‌کردند، فرزندهای ما در جاده‌ها درست گشت‌وگذار نمی‌توانستند، نان از نانوایی آورده نمی‌توانستند. اگر گیرشان می‌کردند، لت‌وکوب می‌کردند.»

نماینده ویژه ایران برای افغانستان نیز چندی پیش در یک نشست خبری در پایان گروه تماس منطقه‌ای، از آغاز کار حصارکشی و انسداد  مرز ایران و افغانستان خبر داده بود. حسن کاظمی قمی در این نشست خبری هم‌چنان به همکاری‌های امنیتی بین ایران و افغانستان تاکید کرده بود.

قالیباف: انسداد مرزهای شرقی جزو برنامه‌هایم است

این در حالی‌‎ست که برخی از مهاجران افغان در ایران از چالش‌های روزافزون و افزایش بازداشت‌ها در این کشور شکایت دارند.

تصویر بندانگشتی

محمدباقر قالیباف رییس مجلس و یکی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفته است که اگر پیروز انتخابات شود، مرزهای شرقی کشورش را به‌روی مهاجران غیرقانونی خواهد بست.

آقای قالیباف در این گفت‌وگو افزوده که اخراج افراد غیرقانونی نیز جزو از برنامه‌های او است.

رییس مجلس نماینده‌های ایران افزوده است: «حتماً مرزهای شرقی ما به‌طور کامل بودجه گذاشته شده و هدف برنامه انسداد کامل و افرادی‌که غیرمجاز داخل هستند، حتماً در این قانونی پیش‌بینی شده که طرد آن‌ها انجام می‌شود.»

این در حالی‌‎ست که برخی از مهاجران افغان در ایران از چالش‌های روزافزون و افزایش بازداشت‌ها در این کشور شکایت دارند.

عدم تمدید ویزا و اقامت، محدودیت بر گشت‌وگذار، بازداشت مهاجران قانونی و نبود شغل از چالش‌های عمده است که مهاجران افغان با آن‌ها روبه‌رو هستند.

محمدحسین کوهی مهاجر افغان در ایران در این باره گفت: «زمانی که این  طرح توسط نیروهای انتظامی تطبیق می‌شود، اهمیت ندارد که این مهاجر قانونی است یا غیرقانونی و دارای مدرک معتبر است یا خیر، فقط باید مهاجر باشد و اهل افغانستان باشد که این‌ها دستگیر بکنند.»

اکبر سلطانی یکی دیگر از مهاجران افغان در ایران می‌گوید: «اگر یک مهاجر افغان با پولیس ایران رو‌به‌رو شود و پاسپورت خود را نشان دهد، یا پاسپورت را پاره می‌کنند یا با همان پاسپورت ردمرز می‌کنند.»

هم‌زمان برخی دیگر از مهاجران افغان که به‌گونه اجباری از ایران بیرون شده‌اند، از محدودیت‌ها و چالش‌های زندگی سد راه مهاجران افغان سخن می‌زنند.

عبدالکریم مهاجر اخراج شده از ایران به طلوع‌نیوز گفت: «همرای ما برخورد صحیح نمی‌کرد. اذیت می‌کردند، فرزندهای ما در جاده‌ها درست گشت‌وگذار نمی‌توانستند، نان از نانوایی آورده نمی‌توانستند. اگر گیرشان می‌کردند، لت‌وکوب می‌کردند.»

نماینده ویژه ایران برای افغانستان نیز چندی پیش در یک نشست خبری در پایان گروه تماس منطقه‌ای، از آغاز کار حصارکشی و انسداد  مرز ایران و افغانستان خبر داده بود. حسن کاظمی قمی در این نشست خبری هم‌چنان به همکاری‌های امنیتی بین ایران و افغانستان تاکید کرده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره