Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جوانان قندهاری در اقدام انسان‌دوستانه خون اهدا کردند

حدود صد نفر از جوانان برای بانک خون شفاخانه حوزوی میرویس در قندهار خون اهدا کردند.

این جوانان می‌گویند که آنان با اهدای خون می‌خواهند جان بیماران و شهروندان نیازمند را نجات دهند.

امان‌الله، ۲۷ ساله، از جمله جوانان داوطلب است که می‌خواهد برای شهروندان بیمار خون اهدا کند.

امان‌الله باشنده قندهار گفت: «این ضرورت شهروندان است و بهترین صدقه، صدقه دادن خون است.»

۶۷ هزار سی سی خون گردآوری شده در شفاخانه حوزوی میرویس، برای درمان بیماران مبتلا به سرطان خونی، نسایی ولادی و زخمیان رویدادهای ترافیکی، استفاده می‌شود.

قدرت‌الله باشنده قندهار گفت: «خون در شفاخانه کم است و بر همین اساس ما خواستیم با هموطنان خود کمک کنیم تا یک مسلمان صحت‌یاب شود اگر زن است یا مرد.»

نذیر همت باشنده قندهار گفت: «زنان و کودکانی که در شفاخانه میرویس به سرطان خون مبتلا اند و با کم‌بود خون روبه‌رو هستند ما به آن‌ها خون اهدا می‌کنیم.»

بر اساس معلومات، اکنون بیماران سرطانی که بیش‎تر شان کودکان هستند، در شفاخانه حوزوی قندهار، زیر درمان قرار دارند.

جوانان قندهاری در اقدام انسان‌دوستانه خون اهدا کردند

این جوانان می‌گویند که آنان با اهدای خون می‌خواهند جان بیماران و شهروندان نیازمند را نجات دهند.

تصویر بندانگشتی

حدود صد نفر از جوانان برای بانک خون شفاخانه حوزوی میرویس در قندهار خون اهدا کردند.

این جوانان می‌گویند که آنان با اهدای خون می‌خواهند جان بیماران و شهروندان نیازمند را نجات دهند.

امان‌الله، ۲۷ ساله، از جمله جوانان داوطلب است که می‌خواهد برای شهروندان بیمار خون اهدا کند.

امان‌الله باشنده قندهار گفت: «این ضرورت شهروندان است و بهترین صدقه، صدقه دادن خون است.»

۶۷ هزار سی سی خون گردآوری شده در شفاخانه حوزوی میرویس، برای درمان بیماران مبتلا به سرطان خونی، نسایی ولادی و زخمیان رویدادهای ترافیکی، استفاده می‌شود.

قدرت‌الله باشنده قندهار گفت: «خون در شفاخانه کم است و بر همین اساس ما خواستیم با هموطنان خود کمک کنیم تا یک مسلمان صحت‌یاب شود اگر زن است یا مرد.»

نذیر همت باشنده قندهار گفت: «زنان و کودکانی که در شفاخانه میرویس به سرطان خون مبتلا اند و با کم‌بود خون روبه‌رو هستند ما به آن‌ها خون اهدا می‌کنیم.»

بر اساس معلومات، اکنون بیماران سرطانی که بیش‎تر شان کودکان هستند، در شفاخانه حوزوی قندهار، زیر درمان قرار دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره