Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هزار روز بی‌بازگشت؛ یونیسف از دورماندن دختران از مکتب نگرانی کرد

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته است که دختران در افغانستان سه میلیارد "ساعت آموزشی" در مکتب‌ها را از دست داده‌اند.

یک‌هزار روز می‌شود که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان نتوانسته‌اند به مکتب بروند.

کاترین راسل مدیر اجرایی یونیسف گفته است: «برای ۱.۵ میلیون دختر، این محرومیت نظام‌مند نه تنها نقض آشکار حق آموزشی آن‌هاست، بل منجر به کاهش فرصت‌ها و بدتر شدن سلامت روانی آن‌ها نیز می‌شود. حقوق کودکان، به‌ویژه دختران، نمی‌تواند در گرو سیاست باشد.»

تفسیر سیاه‌پوش فعال حقوق زن به طلوع‌نیوز گفت: «امروز ما شاهد پیامدهای زیاد هستیم. ازدواج‌های اجباری و زیر سن زیاد شده، اگر این‌گونه باشد، همه خانواده می‌خواهند دختران شان پشت بخت شان بروند. به امید این‌که حکومت امارت اسلامی توجه کرده و دروازه‌های بسته شده باز کند.»

در این حال دختران دانش‌آموز بار دیگر از امارت اسلامی می‌خواهند تا دروازه مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران را بازگشایی کند.

فرشته که همانند هزاران دختر دیگر از آموزش بازمانده و اکنون سرگرم یادگیری هنر نقاشی است، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «هزار روز گذشت، اما نتوانستیم مکتب برویم و به هدف‌های خود برسیم. این باعث می‌شود که ما دست به مهاجرت بزنیم.»

مهدثه یکی دیگر از دختران بازمانده از آموزش گفت: «زمانی‌که برادرم مکتب می‌رود و آزادانه به درس‌های خود دست‌رسی دارد؛ این را می‌بینم ناراخت می‌شوم و حتا گریه می‌کنم.»

امارت اسلامی به تاریخ ۲۶ سنبله سال ۱۴۰۱ خورشیدی طی مکتوبی فرمان داد که تمام مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران تا اطلاع دیگر به‌روی دختران بسته خواهند ماند.

هزار روز بی‌بازگشت؛ یونیسف از دورماندن دختران از مکتب نگرانی کرد

در این حال دختران دانش‌آموز بار دیگر از امارت اسلامی می‌خواهند تا دروازه مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران را بازگشایی کند.

تصویر بندانگشتی

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته است که دختران در افغانستان سه میلیارد "ساعت آموزشی" در مکتب‌ها را از دست داده‌اند.

یک‌هزار روز می‌شود که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان نتوانسته‌اند به مکتب بروند.

کاترین راسل مدیر اجرایی یونیسف گفته است: «برای ۱.۵ میلیون دختر، این محرومیت نظام‌مند نه تنها نقض آشکار حق آموزشی آن‌هاست، بل منجر به کاهش فرصت‌ها و بدتر شدن سلامت روانی آن‌ها نیز می‌شود. حقوق کودکان، به‌ویژه دختران، نمی‌تواند در گرو سیاست باشد.»

تفسیر سیاه‌پوش فعال حقوق زن به طلوع‌نیوز گفت: «امروز ما شاهد پیامدهای زیاد هستیم. ازدواج‌های اجباری و زیر سن زیاد شده، اگر این‌گونه باشد، همه خانواده می‌خواهند دختران شان پشت بخت شان بروند. به امید این‌که حکومت امارت اسلامی توجه کرده و دروازه‌های بسته شده باز کند.»

در این حال دختران دانش‌آموز بار دیگر از امارت اسلامی می‌خواهند تا دروازه مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران را بازگشایی کند.

فرشته که همانند هزاران دختر دیگر از آموزش بازمانده و اکنون سرگرم یادگیری هنر نقاشی است، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «هزار روز گذشت، اما نتوانستیم مکتب برویم و به هدف‌های خود برسیم. این باعث می‌شود که ما دست به مهاجرت بزنیم.»

مهدثه یکی دیگر از دختران بازمانده از آموزش گفت: «زمانی‌که برادرم مکتب می‌رود و آزادانه به درس‌های خود دست‌رسی دارد؛ این را می‌بینم ناراخت می‌شوم و حتا گریه می‌کنم.»

امارت اسلامی به تاریخ ۲۶ سنبله سال ۱۴۰۱ خورشیدی طی مکتوبی فرمان داد که تمام مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران تا اطلاع دیگر به‌روی دختران بسته خواهند ماند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره