Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پنتاگون: به تعقیب شبه‌نظامیان و فرماندهان ارشد شاخه‌ی خراسان داعش هستیم

وزارت دفاع ایالات متحده امریکا گفته است که واشنگتن به تعقیب شبه‌نظامیان و فرماندهان ارشد شاخه‌ی خراسان داعش در بخش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان است.

سابرینا سینگ معاون سخن‌گوی وزارت دفاع امریکا در این باره گفته است: «اگر در مورد تلاش‌های مداوم ما برای تعقیب شبه‌نظامیان یا رهبران ارشد داعش صحبت می‌کنید، البته، این چیزی است که ما در منطقه به کار روی آن ادامه می‌دهیم.»

هرچند که امارت اسلامی در باره سخنان معاون سخن‌گوی پنتاگون چیزی نگفته؛ اما پیش از این گفته بود که امریکا با کارگیری از نام داعش، در تلاش ایجاد بدگمانی میان افغانستان و کشورهای منطقه است.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی در شانزدهم جدی ۱۴۰۲ گفته بود: «امریکایی‌ها یا حلقات امریکایی که این صحبت‌ها را می‌کنند به‌خاطر این است که خدا نکرده بین کشورهای منطقه سوءتفاهم ایجاد کنند و بدگمانی‌ها را به میان بیاورند.»

روز پیش برخی رسانه‌های امریکایی از بازداشت هشت نفر که شش تن آنان شهروندان تاجیکستان اند، به ظن پیوند داشتن با گروه داعش خبر دادند.

اما برخی آگاهان، نگرانی‌های امریکا در پیوند به فعالیت‌های داعش در منطقه را نمایشی می‌خوانند.

ایمل دوست‌یار آگاه مسایل سیاسی گفت: «این‌ها همیشه در هر حالتی کوشش کرده‌اند به نحوی در افغانستان آب را آلوده بسازند و ماهی بگیرند، آن‌ها اظهارات خود را می‌داشته باشند؛ ولی ما باید به کشورهای منطقه و جهان اطمینان بدهیم که افغانستان دیگر برای آن‌ها خطر نیست.»

گفته‌ها در باره فعالیت داعش در منطقه در حالی مطرح می‌شوند که پیش از این حکومت سرپرست همواره اطمینان داده است که خاک افغانستان ضد هیچ کشوری کار گرفته نخواهد شد.

پنتاگون: به تعقیب شبه‌نظامیان و فرماندهان ارشد شاخه‌ی خراسان داعش هستیم

روز پیش برخی رسانه‌های امریکایی از بازداشت هشت نفر که شش تن آنان شهروندان تاجیکستان اند، به ظن پیوند داشتن با گروه داعش خبر دادند.

تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع ایالات متحده امریکا گفته است که واشنگتن به تعقیب شبه‌نظامیان و فرماندهان ارشد شاخه‌ی خراسان داعش در بخش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان است.

سابرینا سینگ معاون سخن‌گوی وزارت دفاع امریکا در این باره گفته است: «اگر در مورد تلاش‌های مداوم ما برای تعقیب شبه‌نظامیان یا رهبران ارشد داعش صحبت می‌کنید، البته، این چیزی است که ما در منطقه به کار روی آن ادامه می‌دهیم.»

هرچند که امارت اسلامی در باره سخنان معاون سخن‌گوی پنتاگون چیزی نگفته؛ اما پیش از این گفته بود که امریکا با کارگیری از نام داعش، در تلاش ایجاد بدگمانی میان افغانستان و کشورهای منطقه است.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی در شانزدهم جدی ۱۴۰۲ گفته بود: «امریکایی‌ها یا حلقات امریکایی که این صحبت‌ها را می‌کنند به‌خاطر این است که خدا نکرده بین کشورهای منطقه سوءتفاهم ایجاد کنند و بدگمانی‌ها را به میان بیاورند.»

روز پیش برخی رسانه‌های امریکایی از بازداشت هشت نفر که شش تن آنان شهروندان تاجیکستان اند، به ظن پیوند داشتن با گروه داعش خبر دادند.

اما برخی آگاهان، نگرانی‌های امریکا در پیوند به فعالیت‌های داعش در منطقه را نمایشی می‌خوانند.

ایمل دوست‌یار آگاه مسایل سیاسی گفت: «این‌ها همیشه در هر حالتی کوشش کرده‌اند به نحوی در افغانستان آب را آلوده بسازند و ماهی بگیرند، آن‌ها اظهارات خود را می‌داشته باشند؛ ولی ما باید به کشورهای منطقه و جهان اطمینان بدهیم که افغانستان دیگر برای آن‌ها خطر نیست.»

گفته‌ها در باره فعالیت داعش در منطقه در حالی مطرح می‌شوند که پیش از این حکومت سرپرست همواره اطمینان داده است که خاک افغانستان ضد هیچ کشوری کار گرفته نخواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره