Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازداشت بیش از ۲۰ نفر به اتهام قاچاق جنگ‌افزار و مواد مخدر در کابل

فرماندهی قطعه دروازه‌های کابل می‌گوید که در نزدیک به سه ماه پسین، بیش از بیست نفر را در پیوند به قاچاق مواد مخدر، جنگ‌افزار و سرقت موتر بازداشت کرده‌اند.

عبدالله جلالی آمر پلان و پالسی فرماندهی دروازه‌های کابل، به طلوع‌نیوز می‌افزاید که نسبت به گذشته، جرم‌های جنایی در دروازه‌های کابل کاهش یافته است.

جلالی در این باره گفت: «در بخش مواد مخدر ما دستاورد داریم که ۳۵۳۲ عدد تابلیت کا و ۳۸ نوع گوناگون دیگر مواد مخدر را کشف و ده تن را نیز در این بخش بازداشت کرده‌ایم.»

باشندگان که از ولایت‌های جنوبی وارد کابل می‌شوند از سوی نیروهای امنیتی بازرسی می‌شوند تا جلو ورود افراد مشکوک به داخل شهر گرفته شود.

عبدالله نیروی امنیتی گفت: «برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و اسلحه و این که افراد مشکوک وارد کابل نشوند و در روزهای عید اخلال امنیت نکند آماده خدمت هستیم.»

انورشاه باشنده شهر جلال‌آباد گفت: «امارت اسلامی با دقت کامل و با تدابیر شدید تلاشی می‌گیرد و برخورد نیروهای امنیتی نیز با ما مناسب بود و ما خوش هستیم.»

سباوون باشنده کابل گفت: «به خاطر حفظ امنیت ما این چیک‌پاینت‌ها بسیار خوب است و بسیار موثر تمام می‌شود برای مردم.»

هم‌زمان با این، برخی از آگاه‌هان نظامی به این باوراند که برای کنترول بهتر از قاچاق مواد مخدر و اسلحه، نیاز به ترمیم اسکنر‌ها و گماشتن افراد مسلکی است.

زلمی افغان‌یار آگاه مسایل نطامی گفت: «در راستای تامین امنیت شهروندان کابل اسکنرهای موجود که از گذشته باقی‌مانده‌اند می‌تواند موثریت بیش‌تر داشته باشند به شرط که افراد و اشخاص مسلکی آن را مدیریت بکند.»

فرماندهی قطعه دورازه‌های کابل هم‌چنان تاکید می‌ورزد که نظر به گذشته، رویداد‌های جنایی نیز کاهش یافته است.

بازداشت بیش از ۲۰ نفر به اتهام قاچاق جنگ‌افزار و مواد مخدر در کابل

عبدالله جلالی آمر پلان و پالسی فرماندهی دروازه‌های کابل، به طلوع‌نیوز می‌افزاید که نسبت به گذشته، جرم‌های جنایی در دروازه‌های کابل کاهش یافته است.

تصویر بندانگشتی

فرماندهی قطعه دروازه‌های کابل می‌گوید که در نزدیک به سه ماه پسین، بیش از بیست نفر را در پیوند به قاچاق مواد مخدر، جنگ‌افزار و سرقت موتر بازداشت کرده‌اند.

عبدالله جلالی آمر پلان و پالسی فرماندهی دروازه‌های کابل، به طلوع‌نیوز می‌افزاید که نسبت به گذشته، جرم‌های جنایی در دروازه‌های کابل کاهش یافته است.

جلالی در این باره گفت: «در بخش مواد مخدر ما دستاورد داریم که ۳۵۳۲ عدد تابلیت کا و ۳۸ نوع گوناگون دیگر مواد مخدر را کشف و ده تن را نیز در این بخش بازداشت کرده‌ایم.»

باشندگان که از ولایت‌های جنوبی وارد کابل می‌شوند از سوی نیروهای امنیتی بازرسی می‌شوند تا جلو ورود افراد مشکوک به داخل شهر گرفته شود.

عبدالله نیروی امنیتی گفت: «برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و اسلحه و این که افراد مشکوک وارد کابل نشوند و در روزهای عید اخلال امنیت نکند آماده خدمت هستیم.»

انورشاه باشنده شهر جلال‌آباد گفت: «امارت اسلامی با دقت کامل و با تدابیر شدید تلاشی می‌گیرد و برخورد نیروهای امنیتی نیز با ما مناسب بود و ما خوش هستیم.»

سباوون باشنده کابل گفت: «به خاطر حفظ امنیت ما این چیک‌پاینت‌ها بسیار خوب است و بسیار موثر تمام می‌شود برای مردم.»

هم‌زمان با این، برخی از آگاه‌هان نظامی به این باوراند که برای کنترول بهتر از قاچاق مواد مخدر و اسلحه، نیاز به ترمیم اسکنر‌ها و گماشتن افراد مسلکی است.

زلمی افغان‌یار آگاه مسایل نطامی گفت: «در راستای تامین امنیت شهروندان کابل اسکنرهای موجود که از گذشته باقی‌مانده‌اند می‌تواند موثریت بیش‌تر داشته باشند به شرط که افراد و اشخاص مسلکی آن را مدیریت بکند.»

فرماندهی قطعه دورازه‌های کابل هم‌چنان تاکید می‌ورزد که نظر به گذشته، رویداد‌های جنایی نیز کاهش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره