Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روابط ا.ا با منطقه و ثبات منطقه‌ای؛ محور گفت‌وگوی سفیر ایران در اسلام‌آباد

رضا مقدم امیری سفیر ایران در اسلام‌آباد، گسترش روابط امارت اسلامی با کشورهای همسایه و منطقه را در تامین صلح و ثبات در منطقه مهم خوانده است.

رضا مقدم امیری در گفت‌وگو با مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی پاکستان هم‌چنان گفته است که امریکا در تلاش دخالت در مسایل افغانستان و کشورهای منطقه است و اسلام‌آباد نباید به امریکا چنین فرصتی را فراهم سازد.

او در این گفت‌وگو بر ایجاد اعتماد میان امارت اسلامی و کشورهای همسایه و منطقه نیز تاکید ورزیده است.

سفیر ایران در اسلام‌آباد در این باره گفت: «طالبان باید از اشتباهات گذشته خود درس بگیرند و برای کنترل کشور تلاش کنند. ایجاد اعتماد به کشورهای همسایه مانند پاکستان، روسیه و چین و همکاری با کشورهای منطقه برای تقویت تبادلات فرهنگی، تجاری و سایر فعالیت‌ها که باعث ایجاد صلح و امنیت برای مردم این منطقه می‌شود نیاز جدی است.»

سفیر ایران در اسلام‌آباد در بخشی از سخنانش از تلاش امریکا برای دخالت در مسایل افغانستان و کشورهای منطقه سخن گفته است.

رضا مقدم امیری در این باره افزود: «ایالات متحده دارایی‌های افغانستان را مسدود کرده است و احتمالاً تلاش خواهد کرد که یک جای پا در منطقه داشته باشد، پاکستان از این موضوع آگاه است و می‌داند که ایالات متحده نمی‌تواند جای پایی در کشورشان پیدا کند، اما همکاری با کشورهای منطقه ضروری است.»

هم‌زمان شماری از آگاهان مسایل سیاسی نیز گسترش روابط امارت اسلامی با کشورهای منطقه و جهان را به نفع امارت اسلامی می‌دانند.

محمدایمل دوست‌یار یکی از آگاهان مسایل سیاسی می‌گوید: «در قدم نخست، روابط ما با کشورهای منطقه بسیار مهم و به نفع افغانستان است. امارت اسلامی افغانستان باید روابط خود را به شکب مثبت با کشورهای همسایه ادامه بدهد، حتا با کشورها جهان، چون به نفع افغانستان است.»

با وجود برخی اختلاف‌ها بر سر حق‌آبه و درگیری‌های مرزی بین امارت اسلامی و ایران، امارت اسلامی همواره بر روابط حسنه با همه کشورها به‌ویژه کشورهای همسایه از جمله ایران تاکید ورزیده است.

روابط ا.ا با منطقه و ثبات منطقه‌ای؛ محور گفت‌وگوی سفیر ایران در اسلام‌آباد

سفیر ایران در اسلام‌آباد در بخشی از سخنانش از تلاش امریکا برای دخالت در مسایل افغانستان و کشورهای منطقه سخن گفته است.

تصویر بندانگشتی

رضا مقدم امیری سفیر ایران در اسلام‌آباد، گسترش روابط امارت اسلامی با کشورهای همسایه و منطقه را در تامین صلح و ثبات در منطقه مهم خوانده است.

رضا مقدم امیری در گفت‌وگو با مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی پاکستان هم‌چنان گفته است که امریکا در تلاش دخالت در مسایل افغانستان و کشورهای منطقه است و اسلام‌آباد نباید به امریکا چنین فرصتی را فراهم سازد.

او در این گفت‌وگو بر ایجاد اعتماد میان امارت اسلامی و کشورهای همسایه و منطقه نیز تاکید ورزیده است.

سفیر ایران در اسلام‌آباد در این باره گفت: «طالبان باید از اشتباهات گذشته خود درس بگیرند و برای کنترل کشور تلاش کنند. ایجاد اعتماد به کشورهای همسایه مانند پاکستان، روسیه و چین و همکاری با کشورهای منطقه برای تقویت تبادلات فرهنگی، تجاری و سایر فعالیت‌ها که باعث ایجاد صلح و امنیت برای مردم این منطقه می‌شود نیاز جدی است.»

سفیر ایران در اسلام‌آباد در بخشی از سخنانش از تلاش امریکا برای دخالت در مسایل افغانستان و کشورهای منطقه سخن گفته است.

رضا مقدم امیری در این باره افزود: «ایالات متحده دارایی‌های افغانستان را مسدود کرده است و احتمالاً تلاش خواهد کرد که یک جای پا در منطقه داشته باشد، پاکستان از این موضوع آگاه است و می‌داند که ایالات متحده نمی‌تواند جای پایی در کشورشان پیدا کند، اما همکاری با کشورهای منطقه ضروری است.»

هم‌زمان شماری از آگاهان مسایل سیاسی نیز گسترش روابط امارت اسلامی با کشورهای منطقه و جهان را به نفع امارت اسلامی می‌دانند.

محمدایمل دوست‌یار یکی از آگاهان مسایل سیاسی می‌گوید: «در قدم نخست، روابط ما با کشورهای منطقه بسیار مهم و به نفع افغانستان است. امارت اسلامی افغانستان باید روابط خود را به شکب مثبت با کشورهای همسایه ادامه بدهد، حتا با کشورها جهان، چون به نفع افغانستان است.»

با وجود برخی اختلاف‌ها بر سر حق‌آبه و درگیری‌های مرزی بین امارت اسلامی و ایران، امارت اسلامی همواره بر روابط حسنه با همه کشورها به‌ویژه کشورهای همسایه از جمله ایران تاکید ورزیده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره