Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هشدار جنبش اعتراضی چمن؛ ما تسلیم نخواهیم شد

اعضای جنبش اعتراضی چمن گفته‌اند که به برخوردهای سرکوب‌کننده حکومت پاکستان تسلیم نخواهند شد.

آنان افزوده‌اند که رفع محدودیت داشتن پاسپورت و ویزا هنگام رفت‌وآمد از گذرگاه چمن - سپین بولدک از خواست‌های اساسی شان است و هرگز از این خواست، دست بردار نیستند.

این در حالی‌ست که اداره‌های امنیتی پاکستان روز جمعه که شماری از باشنده‌های چمن را در راهپیمایی‌های پسین بازداشت کرده بودند، آزاد کرده؛ اما پنج عضو رهبری این جنبش هنوز هم در بلوچستان زندانی اند.

فیض‌الله تنظیم کننده نشست اعتراضی چمن گفته است: «این اعتراض تسلیم شدنی نیست. ما تا زمانی که این محدودیت پاسپورت برداشته نشود، تسلیم نمی‌شویم.»

شماری دیگر از اعضای این جنبش گفته‌اند که با آنان برخورد استعمارگرانه صورت می‌گیرد و اما هیچ‌کس نمی‌تواند مسیر مبارزه آن‌ها را تغییر دهد.

صادق ناراض عضو جنبش اعتراضی چمن گفت: «ما قوم زیر استعمار هستیم و تاحال حق خود را بدست نیاوردیم. اگر حق مان را بدست آورده بودیم، حالا موسفیدان و کودکان این‌گونه خوار نمی‌بودند و مادران ما این‌گونه دربدر نبودند.»

تشدید حمله‌های نظامیان پاکستانی و بازداشت‌ اعضای جنبش اعتراضی چمن از سوی سیاست‌مداران ملی‌گرا و مذهبی پشتونخوا و بلوچستان به‌گونه‌ی جدی محکوم شده و از حکومت پاکستان خواسته‌اند که به‌جای خشونت، به خواست‌های اعضای جنبش اعتراضی چمن رسیدگی کند.

هشدار جنبش اعتراضی چمن؛ ما تسلیم نخواهیم شد

اعضای این جنبش گفته‌اند که با آنان برخورد استعمارگرانه صورت می‌گیرد و اما هیچ‌کس نمی‌تواند مسیر مبارزه آن‌ها را تغییر دهد.

تصویر بندانگشتی

اعضای جنبش اعتراضی چمن گفته‌اند که به برخوردهای سرکوب‌کننده حکومت پاکستان تسلیم نخواهند شد.

آنان افزوده‌اند که رفع محدودیت داشتن پاسپورت و ویزا هنگام رفت‌وآمد از گذرگاه چمن - سپین بولدک از خواست‌های اساسی شان است و هرگز از این خواست، دست بردار نیستند.

این در حالی‌ست که اداره‌های امنیتی پاکستان روز جمعه که شماری از باشنده‌های چمن را در راهپیمایی‌های پسین بازداشت کرده بودند، آزاد کرده؛ اما پنج عضو رهبری این جنبش هنوز هم در بلوچستان زندانی اند.

فیض‌الله تنظیم کننده نشست اعتراضی چمن گفته است: «این اعتراض تسلیم شدنی نیست. ما تا زمانی که این محدودیت پاسپورت برداشته نشود، تسلیم نمی‌شویم.»

شماری دیگر از اعضای این جنبش گفته‌اند که با آنان برخورد استعمارگرانه صورت می‌گیرد و اما هیچ‌کس نمی‌تواند مسیر مبارزه آن‌ها را تغییر دهد.

صادق ناراض عضو جنبش اعتراضی چمن گفت: «ما قوم زیر استعمار هستیم و تاحال حق خود را بدست نیاوردیم. اگر حق مان را بدست آورده بودیم، حالا موسفیدان و کودکان این‌گونه خوار نمی‌بودند و مادران ما این‌گونه دربدر نبودند.»

تشدید حمله‌های نظامیان پاکستانی و بازداشت‌ اعضای جنبش اعتراضی چمن از سوی سیاست‌مداران ملی‌گرا و مذهبی پشتونخوا و بلوچستان به‌گونه‌ی جدی محکوم شده و از حکومت پاکستان خواسته‌اند که به‌جای خشونت، به خواست‌های اعضای جنبش اعتراضی چمن رسیدگی کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره