Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مجاهد: اقدام‌های اخیر نباید باعث اخراج سایر مهاجران افغان از آلمان شود

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی می‌گوید که اقدام‌های اخیر برخی از شهروندان افغان در آلمان، نباید باعث اخراج سایر مهاجران افغان از این کشور شود.

آقای مجاهد هم‌چنان می‌افزاید که وزارت خارجه کشور این مساله را با دولت آلمان تحت بررسی دارد.

سخن‌گوی امارت اسلامی در این باره گفت: «یک حکم عمومی بالای تمام مهاجران در آن کشور صورت نگیرد، چون طبیعی است گاهی وقت تخلفات و اقدام‌های شخصی، آن موضوعات شخصی می‌باشد و نباید بالای کل تطبیق شود.»

این در حالی‌ست که دست‌کم سه شهروند افغان در آلمان به جرم حمله با سلاح سرد در بیش از دو هفته گذشته کشته و دستگیر شده‌اند.

برخی از کارشناسان روابط بین‌المل براین باوراند که این مساله متاثر از مخالفت برخی جناح‌ها با حضور مهاجران افغان در آلمان است.

باقر سعیر آگاه روابط بین‌الملل گفت: «بحث زیاده‌خواهی نژادی و یا بحث نژاد پرستی باورمند به این مقوله بودند که ما نژاد برتر هستیم و و باید فضای بیش‌تری در جهان مربوط به ما باشد، این موضوعات در جامعه آلمان فعال است و طعمه‌هایش آدم‌های مثل مهاجران سرگردان افغانستان باشند.»

برخی از مهاجران افغان در آلمان نیز با ابراز نگرانی از این مساله می‌گویند که این موضوع باعث تشدید محدودیت‌ها بر مهاجران افغان در آلمان خواهد شد.

علی رضا کریمی مهاجر افغان در آلمان گفت: «متاسفانه بعد از چنین حملات، امکان دارد که این به رویکردهای سخت‌تری مبدل شوند و شرایط را برای قبولی و درخواست پناهندگی مهاجران افغان سخت‌تر بسازند.»

این حمله‌ها واکنش‌های گسترده‌‌ای را در آلمان در پی داشته و شماری از چهره‌های سیاسی آن کشور به‌شمول نخست‌وزیر آلمان خواستار اخراج مهاجران افغانستان شده‌اند.

مجاهد: اقدام‌های اخیر نباید باعث اخراج سایر مهاجران افغان از آلمان شود

آقای مجاهد هم‌چنان می‌افزاید که وزارت خارجه کشور این مساله را با دولت آلمان تحت بررسی دارد.

تصویر بندانگشتی

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی می‌گوید که اقدام‌های اخیر برخی از شهروندان افغان در آلمان، نباید باعث اخراج سایر مهاجران افغان از این کشور شود.

آقای مجاهد هم‌چنان می‌افزاید که وزارت خارجه کشور این مساله را با دولت آلمان تحت بررسی دارد.

سخن‌گوی امارت اسلامی در این باره گفت: «یک حکم عمومی بالای تمام مهاجران در آن کشور صورت نگیرد، چون طبیعی است گاهی وقت تخلفات و اقدام‌های شخصی، آن موضوعات شخصی می‌باشد و نباید بالای کل تطبیق شود.»

این در حالی‌ست که دست‌کم سه شهروند افغان در آلمان به جرم حمله با سلاح سرد در بیش از دو هفته گذشته کشته و دستگیر شده‌اند.

برخی از کارشناسان روابط بین‌المل براین باوراند که این مساله متاثر از مخالفت برخی جناح‌ها با حضور مهاجران افغان در آلمان است.

باقر سعیر آگاه روابط بین‌الملل گفت: «بحث زیاده‌خواهی نژادی و یا بحث نژاد پرستی باورمند به این مقوله بودند که ما نژاد برتر هستیم و و باید فضای بیش‌تری در جهان مربوط به ما باشد، این موضوعات در جامعه آلمان فعال است و طعمه‌هایش آدم‌های مثل مهاجران سرگردان افغانستان باشند.»

برخی از مهاجران افغان در آلمان نیز با ابراز نگرانی از این مساله می‌گویند که این موضوع باعث تشدید محدودیت‌ها بر مهاجران افغان در آلمان خواهد شد.

علی رضا کریمی مهاجر افغان در آلمان گفت: «متاسفانه بعد از چنین حملات، امکان دارد که این به رویکردهای سخت‌تری مبدل شوند و شرایط را برای قبولی و درخواست پناهندگی مهاجران افغان سخت‌تر بسازند.»

این حمله‌ها واکنش‌های گسترده‌‌ای را در آلمان در پی داشته و شماری از چهره‌های سیاسی آن کشور به‌شمول نخست‌وزیر آلمان خواستار اخراج مهاجران افغانستان شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره