Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تدابیر شهرداری کابل برای پاکیزگی در روزهای عید قربان

مسوولان شهرداری کابل از برنامه‌های ویژه‌ای این اداره در روزهای عید قربان خبر می‌دهند.

آنان می‌افزایند که ۳۰۰ سطل زباله در مناطق گوناگون پایتخت توزیع شده است تا پاکیزگی و کاهش زباله‌ها در این ایام تضمین شود.

نعمت‌الله بارکزی نماینده شهرداری کابل گفت: «کارگران نارنجی‌پوش شهرداری کابل به وظایف خود ادامه می‌دهند. همان‌طور که می‌دانید، زباله‌های باقی‌مانده پس از قربانی بوی نامطبوعی دارند و شهرداری کابل ۳۰۰ سطل بزرگ را مخصوص زباله‌های قربانی توزیع کرده است.»

او از باشنده‌های کابل درخواست کرد تا با شهرداری هم‌کاری کنند.

برخی از باشنده‌های پایتخت از این اقدام شهرداری کابل استقبال کرده‌اند.

سید یحیی باشنده کابل گفت: «برخی نقاط دیگر کابل نیز هستند که اگر این پروسه در آن‌ها گسترش یابد، بهتر خواهد شد. این یک اقدام خوب است.»

عتیق‌الله یکی دیگر از باشنده‌های کابل، افزود: «وطن مانند مادر است و نباید هر چیزی را که استفاده می‌کنیم در خیابان و بازار بیندازیم. باید از وطن محافظت کنیم.»

پیش از این، شهرداری کابل هشت مکان را به منظور نظم شهری برای فروش مواشی در مناطق مختلف پایتخت مشخص کرده بود.

تدابیر شهرداری کابل برای پاکیزگی در روزهای عید قربان

برخی از باشنده‌های پایتخت از این اقدام شهرداری کابل استقبال کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان شهرداری کابل از برنامه‌های ویژه‌ای این اداره در روزهای عید قربان خبر می‌دهند.

آنان می‌افزایند که ۳۰۰ سطل زباله در مناطق گوناگون پایتخت توزیع شده است تا پاکیزگی و کاهش زباله‌ها در این ایام تضمین شود.

نعمت‌الله بارکزی نماینده شهرداری کابل گفت: «کارگران نارنجی‌پوش شهرداری کابل به وظایف خود ادامه می‌دهند. همان‌طور که می‌دانید، زباله‌های باقی‌مانده پس از قربانی بوی نامطبوعی دارند و شهرداری کابل ۳۰۰ سطل بزرگ را مخصوص زباله‌های قربانی توزیع کرده است.»

او از باشنده‌های کابل درخواست کرد تا با شهرداری هم‌کاری کنند.

برخی از باشنده‌های پایتخت از این اقدام شهرداری کابل استقبال کرده‌اند.

سید یحیی باشنده کابل گفت: «برخی نقاط دیگر کابل نیز هستند که اگر این پروسه در آن‌ها گسترش یابد، بهتر خواهد شد. این یک اقدام خوب است.»

عتیق‌الله یکی دیگر از باشنده‌های کابل، افزود: «وطن مانند مادر است و نباید هر چیزی را که استفاده می‌کنیم در خیابان و بازار بیندازیم. باید از وطن محافظت کنیم.»

پیش از این، شهرداری کابل هشت مکان را به منظور نظم شهری برای فروش مواشی در مناطق مختلف پایتخت مشخص کرده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره