Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اتصال بیست و شش ولایت افغانستان به خدمات فایبر نوری

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از اتصال بیست و شش ولایت کشور به خدمات فایبر نوری خبر می‌دهد.

عنایت‌الله الکوزی سخن‌گوی این وزارت اظهار داشت که در حال حاضر هفت بخش کشور از طریق کشورهای همسایه به خدمات فایبر نوری متصل هستند و برخی کشورهای دیگر نیز علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این بخش هستند.

سخن‌گوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت: «تاکنون ۲۶ ولایت کشور به فایبر نوری وصل شده است و ما دیروز ولایت فراه را نیز به این شبکه وصل کردیم. مردم افغانستان می‌توانند از این خدمات استفاده کنند.»

به گفته او، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در تلاش است تا این خدمات را در ولسوالی‌های ولایت‌های که شامل این روند نشده‌اند نیز گسترش دهد.

عنایت‌الله الکوزی بیان کرد: «ما در ۷ نقطه به شبکه فایبر نوری متصل هستیم، از جمله کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی.»

برخی از شهروندان و آگاهان مسایل اقتصادی گسترش خدمات اینترنتی در مناطق دورافتاده کشور را مهم می‌دانند و از وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌خواهند تا برای کاهش بهای اینترنت و افزایش کیفیت آن تلاش بیشتری کند.

شاکر یعقوبی آگاه مسایل اقتصادی گفت: «گسترش فایبر نوری می‌تواند روی اقتصاد افغانستان تاثیر داشته باشد، از جمله افزایش کیفیت و سرعت اینترنت که باعث کارایی کسب‌وکارها می‌شود. کاهش قیمت‌ها سبب تقویت تجارت الکترونیک می‌شود.»

محمد باشنده کابل گفت: «خواست ما این است که روی کیفیت و قیمت اینترنت توجه شود.»

پیش از این، باشنده‌های شمار ولسوالی‌ها و مناطق دورافتاده کشور از دسترسی نداشتن به خدمات مخابراتی و اینترنت انتقاد کرده‌اند.

اتصال بیست و شش ولایت افغانستان به خدمات فایبر نوری

به گفته او، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در تلاش است تا این خدمات را در ولسوالی‌های ولایت‌های که شامل این روند نشده‌اند نیز گسترش دهد.

تصویر بندانگشتی

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از اتصال بیست و شش ولایت کشور به خدمات فایبر نوری خبر می‌دهد.

عنایت‌الله الکوزی سخن‌گوی این وزارت اظهار داشت که در حال حاضر هفت بخش کشور از طریق کشورهای همسایه به خدمات فایبر نوری متصل هستند و برخی کشورهای دیگر نیز علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این بخش هستند.

سخن‌گوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت: «تاکنون ۲۶ ولایت کشور به فایبر نوری وصل شده است و ما دیروز ولایت فراه را نیز به این شبکه وصل کردیم. مردم افغانستان می‌توانند از این خدمات استفاده کنند.»

به گفته او، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در تلاش است تا این خدمات را در ولسوالی‌های ولایت‌های که شامل این روند نشده‌اند نیز گسترش دهد.

عنایت‌الله الکوزی بیان کرد: «ما در ۷ نقطه به شبکه فایبر نوری متصل هستیم، از جمله کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی.»

برخی از شهروندان و آگاهان مسایل اقتصادی گسترش خدمات اینترنتی در مناطق دورافتاده کشور را مهم می‌دانند و از وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌خواهند تا برای کاهش بهای اینترنت و افزایش کیفیت آن تلاش بیشتری کند.

شاکر یعقوبی آگاه مسایل اقتصادی گفت: «گسترش فایبر نوری می‌تواند روی اقتصاد افغانستان تاثیر داشته باشد، از جمله افزایش کیفیت و سرعت اینترنت که باعث کارایی کسب‌وکارها می‌شود. کاهش قیمت‌ها سبب تقویت تجارت الکترونیک می‌شود.»

محمد باشنده کابل گفت: «خواست ما این است که روی کیفیت و قیمت اینترنت توجه شود.»

پیش از این، باشنده‌های شمار ولسوالی‌ها و مناطق دورافتاده کشور از دسترسی نداشتن به خدمات مخابراتی و اینترنت انتقاد کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره