Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

محبوبیت شکسته‌بندی در نیمروز؛ روایتی از درمان‌های قدیمی

درمان شکستگی به شیوه سنتی هنوز هم در ولایت نیمروز طرف‌داران زیادی دارد.

بسیاری از بیماران که دچار شکستگی استخوان می‌شوند، به جای مراجعه به پزشک به شکسته‌بند مراجعه می‌کنند.

عبدالکریم، یکی از شکسته‌بندان سنتی در شهر زرنج مرکز نیمروز، از ۴۰ سال پیش تاکنون به درمان شکستگی‌ها می‌پردازد. او می‌گوید که تعدادی از اعضای خانواده خود را نیز آموزش داده است.

عبدالکریم به طلوع‌نیوز گفت: «پسر بزرگ و پسر دومم در این کار مشغول هستند. من آن‌ها را آموزش داده‌ام و بیماران زنانه را نیز اعضای خانواده‌ام در بخش زنان درمان می‌کنند.»

بیش‌تر مشتریان این درمان‌گر سنتی، افرادی هستند که در حوادث ترافیکی و یا دیگر رویدادها آسیب دیده‌اند. بیماران از درمان‌های سنتی عبدالکریم رضایت کامل دارند.

عظیم‌الله باشنده نیمروز گفت: «من خودم به اینجا نیامده بودم، دوستان زیادی آمده بودند. توکل به خدا ببینم که چه می‌شود.»

محمد هاشم باشنده دیگر نیمروز گفت: «ما از این‌ها خیلی خوبی دیده‌ایم و وقتی دست و پای کودکانمان آسیب می‌بیند، همینجا می‌آییم.»

اما پزشکان می‌گویند که برخی از شکستگی‌های جدی باید در بیمارستان‌ها درمان شود.

احمد فرید کریمی پزشک گفت: «درمان مسلکی که یک طبیب انجام می‌دهد، مطابق با علم و مسلک است و بهتر است. به دلیل نبود پزشکان متخصص در برخی مناطق، مردم ناچارند به درمان سنتی مراجعه کنند.»

شکسته‌بندی سنتی به علت کم‌بود پزشک و دارو، به ویژه در مناطق روستایی و دورافتاده کشور، از سالیان دراز کاربر دارد و هنوز هم برخی افراد به جای مراجعه به پزشک، به شکسته‌بند و درمان‌گران سنتی مراجعه می‌کنند.

محبوبیت شکسته‌بندی در نیمروز؛ روایتی از درمان‌های قدیمی

اما پزشکان می‌گویند که برخی از شکستگی‌های جدی باید در بیمارستان‌ها درمان شود.

تصویر بندانگشتی

درمان شکستگی به شیوه سنتی هنوز هم در ولایت نیمروز طرف‌داران زیادی دارد.

بسیاری از بیماران که دچار شکستگی استخوان می‌شوند، به جای مراجعه به پزشک به شکسته‌بند مراجعه می‌کنند.

عبدالکریم، یکی از شکسته‌بندان سنتی در شهر زرنج مرکز نیمروز، از ۴۰ سال پیش تاکنون به درمان شکستگی‌ها می‌پردازد. او می‌گوید که تعدادی از اعضای خانواده خود را نیز آموزش داده است.

عبدالکریم به طلوع‌نیوز گفت: «پسر بزرگ و پسر دومم در این کار مشغول هستند. من آن‌ها را آموزش داده‌ام و بیماران زنانه را نیز اعضای خانواده‌ام در بخش زنان درمان می‌کنند.»

بیش‌تر مشتریان این درمان‌گر سنتی، افرادی هستند که در حوادث ترافیکی و یا دیگر رویدادها آسیب دیده‌اند. بیماران از درمان‌های سنتی عبدالکریم رضایت کامل دارند.

عظیم‌الله باشنده نیمروز گفت: «من خودم به اینجا نیامده بودم، دوستان زیادی آمده بودند. توکل به خدا ببینم که چه می‌شود.»

محمد هاشم باشنده دیگر نیمروز گفت: «ما از این‌ها خیلی خوبی دیده‌ایم و وقتی دست و پای کودکانمان آسیب می‌بیند، همینجا می‌آییم.»

اما پزشکان می‌گویند که برخی از شکستگی‌های جدی باید در بیمارستان‌ها درمان شود.

احمد فرید کریمی پزشک گفت: «درمان مسلکی که یک طبیب انجام می‌دهد، مطابق با علم و مسلک است و بهتر است. به دلیل نبود پزشکان متخصص در برخی مناطق، مردم ناچارند به درمان سنتی مراجعه کنند.»

شکسته‌بندی سنتی به علت کم‌بود پزشک و دارو، به ویژه در مناطق روستایی و دورافتاده کشور، از سالیان دراز کاربر دارد و هنوز هم برخی افراد به جای مراجعه به پزشک، به شکسته‌بند و درمان‌گران سنتی مراجعه می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره