Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ا.ا خواهان بازتاب واقعیت‌های افغانستان در نشست شورای امنیت شد

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی، از مأموریت هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) می‌خواهد که در نشست آینده شورای امنیت، واقعیت‌های افغانستان را بازتاب دهد.

آقای مجاهد، ایجاد تعامل میان امارت اسلامی و جامعه جهانی را از مسئولیت‌های یوناما می‌داند و می‌افزاید که ارایه تصویر نادرست از افغانستان، یکی از علت‌های عدم موفقیت یوناما در مأموریتش است.

سخن‌گوی امارت اسلامی در این باره گفت: «تاحالی آن‌ها در این مورد موفق نبوده‌اند و علت آن هم این است که همیشه تصویر نادرستی را که خودشان ارایه می‌کنند در ماموریت شان پیش بروند، باید ذهن‌سازی بکنند، تعاملات را با افغانستان عادی بسازند، کشورهای که هنوز در تعامل نیستند آن‌ها را قناعت بدهند که تعامل کنند.»

قرار است رییس یوناما به تاریخ ۲۱ ماه جون سال روان میلادی، گزارش سه‌ماهه‌ از اوضاع افغانستان را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارایه کند.

اما اهمیت برگزاری نشست‌های ربع‌وار شورای امنیت درباره افغانستان چیست؟

عبدالشکور دادرس آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «بخاطر این اهمیت دارد که انعکاس دهنده زمانه‌ای هستند که در این موارد در افغانستان چه گذشته و امارت اسلامی افغانستان چه را انجام داده است.»

محمد زلمی افغان‌یار آگاه دیگر مسایل سیاسی گفت: «در دو سال و ده ماه گذشته، دها نشست بین‌المللی در رابطه به افغانستان انجام شد، تا زمانی که فرانسه، انگلستان، روسیه، چین و امریکا؛ پنج کشوری که حق وتو در سازمان ملل را دارند آن‌ها به نتیجه نرسند، این نشست‌ها هیچ نتیجه‌ی را برای افغانستان در پی نخواهد داشت.»

این در حالی‌ست که یوناما در گزارش سه ماه نخست سال میلادی‌اش که زیرنام وضعیت حقوق بشری در افغانستان که به تاریخ ۲ ماه می سال روان میلادی نشر شده بود، از عدم تغییر وضعیت حقوق بشری در افغانستان نگرانی کرده بود.

ا.ا خواهان بازتاب واقعیت‌های افغانستان در نشست شورای امنیت شد

قرار است رییس یوناما به تاریخ ۲۱ ماه جون سال روان میلادی، گزارش سه‌ماهه‌ از اوضاع افغانستان را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارایه کند.

تصویر بندانگشتی

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی، از مأموریت هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) می‌خواهد که در نشست آینده شورای امنیت، واقعیت‌های افغانستان را بازتاب دهد.

آقای مجاهد، ایجاد تعامل میان امارت اسلامی و جامعه جهانی را از مسئولیت‌های یوناما می‌داند و می‌افزاید که ارایه تصویر نادرست از افغانستان، یکی از علت‌های عدم موفقیت یوناما در مأموریتش است.

سخن‌گوی امارت اسلامی در این باره گفت: «تاحالی آن‌ها در این مورد موفق نبوده‌اند و علت آن هم این است که همیشه تصویر نادرستی را که خودشان ارایه می‌کنند در ماموریت شان پیش بروند، باید ذهن‌سازی بکنند، تعاملات را با افغانستان عادی بسازند، کشورهای که هنوز در تعامل نیستند آن‌ها را قناعت بدهند که تعامل کنند.»

قرار است رییس یوناما به تاریخ ۲۱ ماه جون سال روان میلادی، گزارش سه‌ماهه‌ از اوضاع افغانستان را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارایه کند.

اما اهمیت برگزاری نشست‌های ربع‌وار شورای امنیت درباره افغانستان چیست؟

عبدالشکور دادرس آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «بخاطر این اهمیت دارد که انعکاس دهنده زمانه‌ای هستند که در این موارد در افغانستان چه گذشته و امارت اسلامی افغانستان چه را انجام داده است.»

محمد زلمی افغان‌یار آگاه دیگر مسایل سیاسی گفت: «در دو سال و ده ماه گذشته، دها نشست بین‌المللی در رابطه به افغانستان انجام شد، تا زمانی که فرانسه، انگلستان، روسیه، چین و امریکا؛ پنج کشوری که حق وتو در سازمان ملل را دارند آن‌ها به نتیجه نرسند، این نشست‌ها هیچ نتیجه‌ی را برای افغانستان در پی نخواهد داشت.»

این در حالی‌ست که یوناما در گزارش سه ماه نخست سال میلادی‌اش که زیرنام وضعیت حقوق بشری در افغانستان که به تاریخ ۲ ماه می سال روان میلادی نشر شده بود، از عدم تغییر وضعیت حقوق بشری در افغانستان نگرانی کرده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره