Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مهاجر فراهی: ۳۷۰ رسانه‌ مختلف در سراسر کشور فعالیت دارند

حیات الله مهاجر فراهی، معیین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، می گوید که بیش از ۳۷۰ رسانه‌ مختلف در سراسر کشور فعالیت دارند.

آقای فراهی می افزاید به چالش‌های رسانه‌ها تا حد زیادی رسیدگی شده و زیر هیچ فشار قرار ندارند.

 معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «در حال حاضر بیش از ۳۷۰رسانه دیداری، شنیداری و مکتوب در کشور فعالیت دارند. الحمدلله هر چه مشکلات و مشکلاتی در حوزه رسانه وجود داشت تا حد زیادی پایان یافته است.».

به گفته حیات الله مهاجر فراهی، همه رسانه‌ها می‌توانند با در نظر داشت ارزش های اسلامی فعالیت‌های رسانه‌ای خود را در کشور انجام دهند.

معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ به طلوع نیوز می گوید که درحال حاضر بیش از ۳۷۰ رسانه تصویری، صوتی، خبرگزاری و چاپی در سراسر کشور فعالیت دارند.

حیات الله مهاجر فراهی، می افزاید که رسانه‌ها در کشور به گونه آزادانه فعالیت خود را می‌کنند و زیر هیچ فشاری قرار ندارد.

به گفته آقای فراهی، هر چند رسانه‌ها با شماری از چالش‌ها روبرو استند، اما تا حد زیادی به چالش‌های رسانه‌ها رسیدگی شده است.

او اطمینان می‌دهد که همه رسانه‌ها می‌تواند با در نظر داشت ارزش‌های اسلامی، منافع ملی و فرهنگ افغانی فعالیت‌های رسانه‌ای خود را در کشور انجام دهند.

همزمان با این، شماری از خبرنگاران نیز خواهان حل برخی از چالش ها به شمول دسترسی نداشتن به اطلاعات و توشیح قانون رسانه های همگانی استند.‌

روح الله علیزی روزنامه نگار نیز می گوید:ٰ «باید از خبرنگاران حمایت شود، دولت به رسالت خود عمل کند و نهادهایی که برای حمایت از رسانه ها یا خبرنگاران تلاش می کنند به مسوولیت خود عمل کنند، تا این که خبرنگاران در فضای کاری خود آرامش داشته باشند.»

این درحالی‌ست که پیش از این وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته  بود که در جریان سال ۱۴۰۲ خورشیدی، ده رادیو نشرات خود را در ولایت‌های مختلف کشور آغاز کرده‌اند.

مهاجر فراهی: ۳۷۰ رسانه‌ مختلف در سراسر کشور فعالیت دارند

آقای فراهی می افزاید به چالش‌های رسانه‌ها تا حد زیادی رسیدگی شده و زیر هیچ فشار قرار ندارند.

Thumbnail

حیات الله مهاجر فراهی، معیین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، می گوید که بیش از ۳۷۰ رسانه‌ مختلف در سراسر کشور فعالیت دارند.

آقای فراهی می افزاید به چالش‌های رسانه‌ها تا حد زیادی رسیدگی شده و زیر هیچ فشار قرار ندارند.

 معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «در حال حاضر بیش از ۳۷۰رسانه دیداری، شنیداری و مکتوب در کشور فعالیت دارند. الحمدلله هر چه مشکلات و مشکلاتی در حوزه رسانه وجود داشت تا حد زیادی پایان یافته است.».

به گفته حیات الله مهاجر فراهی، همه رسانه‌ها می‌توانند با در نظر داشت ارزش های اسلامی فعالیت‌های رسانه‌ای خود را در کشور انجام دهند.

معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ به طلوع نیوز می گوید که درحال حاضر بیش از ۳۷۰ رسانه تصویری، صوتی، خبرگزاری و چاپی در سراسر کشور فعالیت دارند.

حیات الله مهاجر فراهی، می افزاید که رسانه‌ها در کشور به گونه آزادانه فعالیت خود را می‌کنند و زیر هیچ فشاری قرار ندارد.

به گفته آقای فراهی، هر چند رسانه‌ها با شماری از چالش‌ها روبرو استند، اما تا حد زیادی به چالش‌های رسانه‌ها رسیدگی شده است.

او اطمینان می‌دهد که همه رسانه‌ها می‌تواند با در نظر داشت ارزش‌های اسلامی، منافع ملی و فرهنگ افغانی فعالیت‌های رسانه‌ای خود را در کشور انجام دهند.

همزمان با این، شماری از خبرنگاران نیز خواهان حل برخی از چالش ها به شمول دسترسی نداشتن به اطلاعات و توشیح قانون رسانه های همگانی استند.‌

روح الله علیزی روزنامه نگار نیز می گوید:ٰ «باید از خبرنگاران حمایت شود، دولت به رسالت خود عمل کند و نهادهایی که برای حمایت از رسانه ها یا خبرنگاران تلاش می کنند به مسوولیت خود عمل کنند، تا این که خبرنگاران در فضای کاری خود آرامش داشته باشند.»

این درحالی‌ست که پیش از این وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته  بود که در جریان سال ۱۴۰۲ خورشیدی، ده رادیو نشرات خود را در ولایت‌های مختلف کشور آغاز کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره