Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رونق بازار یخن‌های کمپیوتری در کشور

تولید کنندگان یخن‌های کمپیوتری (یخن‌های ماشین‌دوزی) در هرات می‌گویند که در این اواخر بازار یخن‌های کمپیوتری رونق بیشتری پیدا کرده است.

تولیدات یکی از کارخانه خامک‌دوزی در هرات به بیشتر از ده ولایت کشور انتقال داد می‌شود.

غلام سرور واحدی مسوول یک کارخانه تولید یخن‌های کمپیوتری به طلوع‌نیوز گفت: «شکر خدا تقاضا افزایش یافته است، همچنین در کابل، قندهار، غزنی، نیمروز، فراه، غور و هرات افزایش یافته است. اکنون تقاضا برای این یخن‌ها در مرکز یعنی کابل افزایش یافته است.»

در این کارخانه روزانه صدها یخن خامک‌دوزی تولید می‌شود.

یخن‌های خامک‌دوزی کمیپوتری تقریبا جای خامک دستی را گرفته است. این لباس‌ها (یخن‌های کمپیوتری) به‌خاطر بهای کم آن، بیشتر مورد توجه مشتریان است.

اقبال عارفی مسوول یک کارخانه تولید یخن‌های کمپیوتری در این باره گفت: «اگر در مقایسه با یخن‌های دستی ببینیم، خیلی مناسب تمام می‌شود؛ زیرا هم با کیفیت است و هم دوخت خوب دارد و تکه آن هم تکه نورانی سندل اصلی است و سندی را که ما به یخن‌های دستی کار می‌گیریم از همان سند در یخن‌های کمپیوتری کار گرفته می‌شود.»

بسیاری از شهروندان که مشکلات اقتصادی دارند، به جای یخن‌های خامک‌دوزی دستی، از یخن‌های کمیپوتری استفاده می‌کنند.

بازار این لباس ها در این اواخر در هرات و برخی از ولایت های کشور بسیار گرم شده است.

نوراحمد باشنده هرات می‌گوید: «حالا شرایط فرق می‌کند، یخن‌های دستی قیمت است و وقتش نیست. یخن‌های ماشینی خوب و با کیفیت است و مثل یخن‌های دستی استفاده می‌شود.»

رامین امیری فروشنده یخن‌های کمپیوتری به خبرنگار طلوع‌نیوز می‌گوید: «فروش امسال نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشم‌گیری داشته است زیرا یخن‌ها، یخن‌های بهتری از لحاظ جنس، کیفیت و تکه خوب آمده.»

پوشین یخن‌های خامک‌دوزی در روزهای عید در برخی از ولایت‌ها مانند هرات و قندهار بسیار مروج است. بیشتر جوانان علاقه‌مند پوشیدن این گونه لباس‌ها هستند.

رونق بازار یخن‌های کمپیوتری در کشور

یخن‌های خامک‌دوزی کمیپوتری تقریبا جای خامک دستی را گرفته است. این لباس‌ها (یخن‌های کمپیوتری) به‌خاطر بهای کم آن، بیشتر مورد توجه مشتریان است.

Thumbnail

تولید کنندگان یخن‌های کمپیوتری (یخن‌های ماشین‌دوزی) در هرات می‌گویند که در این اواخر بازار یخن‌های کمپیوتری رونق بیشتری پیدا کرده است.

تولیدات یکی از کارخانه خامک‌دوزی در هرات به بیشتر از ده ولایت کشور انتقال داد می‌شود.

غلام سرور واحدی مسوول یک کارخانه تولید یخن‌های کمپیوتری به طلوع‌نیوز گفت: «شکر خدا تقاضا افزایش یافته است، همچنین در کابل، قندهار، غزنی، نیمروز، فراه، غور و هرات افزایش یافته است. اکنون تقاضا برای این یخن‌ها در مرکز یعنی کابل افزایش یافته است.»

در این کارخانه روزانه صدها یخن خامک‌دوزی تولید می‌شود.

یخن‌های خامک‌دوزی کمیپوتری تقریبا جای خامک دستی را گرفته است. این لباس‌ها (یخن‌های کمپیوتری) به‌خاطر بهای کم آن، بیشتر مورد توجه مشتریان است.

اقبال عارفی مسوول یک کارخانه تولید یخن‌های کمپیوتری در این باره گفت: «اگر در مقایسه با یخن‌های دستی ببینیم، خیلی مناسب تمام می‌شود؛ زیرا هم با کیفیت است و هم دوخت خوب دارد و تکه آن هم تکه نورانی سندل اصلی است و سندی را که ما به یخن‌های دستی کار می‌گیریم از همان سند در یخن‌های کمپیوتری کار گرفته می‌شود.»

بسیاری از شهروندان که مشکلات اقتصادی دارند، به جای یخن‌های خامک‌دوزی دستی، از یخن‌های کمیپوتری استفاده می‌کنند.

بازار این لباس ها در این اواخر در هرات و برخی از ولایت های کشور بسیار گرم شده است.

نوراحمد باشنده هرات می‌گوید: «حالا شرایط فرق می‌کند، یخن‌های دستی قیمت است و وقتش نیست. یخن‌های ماشینی خوب و با کیفیت است و مثل یخن‌های دستی استفاده می‌شود.»

رامین امیری فروشنده یخن‌های کمپیوتری به خبرنگار طلوع‌نیوز می‌گوید: «فروش امسال نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشم‌گیری داشته است زیرا یخن‌ها، یخن‌های بهتری از لحاظ جنس، کیفیت و تکه خوب آمده.»

پوشین یخن‌های خامک‌دوزی در روزهای عید در برخی از ولایت‌ها مانند هرات و قندهار بسیار مروج است. بیشتر جوانان علاقه‌مند پوشیدن این گونه لباس‌ها هستند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره