Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جمع‌آوری بیش از ۲۰هزار معتاد مواد مخدر در ۳ ماه

مسوولان در معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله به طلوع‌نیوز آمار داده‌اند که در سه ماه پسین بیش از ۲۰هزار معتاد مواد مخدر را در کشور جمع‌آوری کرده‌اند.

حسیب‌الله احمدی رییس دفتر معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله گفته است که از میان این ۲۰هزار، ۵هزار نفر آنان از پایتخت و بقیه از ولایت‌ها جمع‌آوری شده‌اند.

آقای احمدی هم‌چنان از درمان بیش ۲هزار معتاد مواد مخدر در سه ماه پسین نیز سخن زده است.

رییس دفتر معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله گفت: «پنج هزار معتاد از کابل در سه ماه گذشته جمع‌آوری شده که از این جمله حدود ۲۱۰۰ معتاد پس از دوا و درمان به خانواده‌های شان سپرده شده‌اند.»

محمد خالد که ۴۰ روز می‌شود در یکی از مرکزهای ترک اعتیاد در گوشه‌ی از پایتخت زیر درمان قرار دارد، گفت: «از پیش خانه ما را گرفت و به کمپ آغوش آورد. حال مدت چهل روز می‌شود که ما در همین کمپ هستیم.»

در این مرکز درمانی علوم دینی نیز آموزش داده می‌شود.

شماری از معتادان مواد مخدر در این مرکز گفته‌اند که پس از مهاجرت به کشورهای همسایه به مواد مخدر آغشته شدند.

میر فضل‌الله معتاد زیر درمان به طلوع‌نیوز گفت: «در محضر عام مانند دیگر معتادان از مواد استفاده کرده نمی‌توانستم. خیلی به سختی و به شکل قاچاق در ‌موترسایکل سوار می‌شدم تا چاریکار می‌رفتم و از آن‌جا پنهانی مواد تهیه می‌کردم تا کسی مرا نبیند.»

احسان‌الله یکی دیگر از معتادان زیر درمان گفته است: «توصیه من به جوانان این است که در این عمل نیایند چون عاقبت شان به مثل ما خراب می‌شود. از فامیل خود خبر ندارم و در همین جا افتادیم و هیچ چیز هم معلوم نیست.»

حکمت‌الله مسوول مرکز درمانی آغوش گفت: «تقریباً ما چهار، پنج یا شش حرفه داریم که بوت‌دوزی، بکس‌دوزی، خیاطی و انجنیری برق را شامل می‌شود.»

به گفته مسوولان در این مرکز، در کنار تدریس علوم دینی به معتادان، آموزش‌های حرفوی مانند خیاطی، بوت‌دوزی، بکس‌دوزی و انجینری برق نیز در نظر گرفته شده است.

جمع‌آوری بیش از ۲۰هزار معتاد مواد مخدر در ۳ ماه

شماری از معتادان مواد مخدر در این مرکز گفته‌اند که پس از مهاجرت به کشورهای همسایه به مواد مخدر آغشته شدند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان در معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله به طلوع‌نیوز آمار داده‌اند که در سه ماه پسین بیش از ۲۰هزار معتاد مواد مخدر را در کشور جمع‌آوری کرده‌اند.

حسیب‌الله احمدی رییس دفتر معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله گفته است که از میان این ۲۰هزار، ۵هزار نفر آنان از پایتخت و بقیه از ولایت‌ها جمع‌آوری شده‌اند.

آقای احمدی هم‌چنان از درمان بیش ۲هزار معتاد مواد مخدر در سه ماه پسین نیز سخن زده است.

رییس دفتر معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله گفت: «پنج هزار معتاد از کابل در سه ماه گذشته جمع‌آوری شده که از این جمله حدود ۲۱۰۰ معتاد پس از دوا و درمان به خانواده‌های شان سپرده شده‌اند.»

محمد خالد که ۴۰ روز می‌شود در یکی از مرکزهای ترک اعتیاد در گوشه‌ی از پایتخت زیر درمان قرار دارد، گفت: «از پیش خانه ما را گرفت و به کمپ آغوش آورد. حال مدت چهل روز می‌شود که ما در همین کمپ هستیم.»

در این مرکز درمانی علوم دینی نیز آموزش داده می‌شود.

شماری از معتادان مواد مخدر در این مرکز گفته‌اند که پس از مهاجرت به کشورهای همسایه به مواد مخدر آغشته شدند.

میر فضل‌الله معتاد زیر درمان به طلوع‌نیوز گفت: «در محضر عام مانند دیگر معتادان از مواد استفاده کرده نمی‌توانستم. خیلی به سختی و به شکل قاچاق در ‌موترسایکل سوار می‌شدم تا چاریکار می‌رفتم و از آن‌جا پنهانی مواد تهیه می‌کردم تا کسی مرا نبیند.»

احسان‌الله یکی دیگر از معتادان زیر درمان گفته است: «توصیه من به جوانان این است که در این عمل نیایند چون عاقبت شان به مثل ما خراب می‌شود. از فامیل خود خبر ندارم و در همین جا افتادیم و هیچ چیز هم معلوم نیست.»

حکمت‌الله مسوول مرکز درمانی آغوش گفت: «تقریباً ما چهار، پنج یا شش حرفه داریم که بوت‌دوزی، بکس‌دوزی، خیاطی و انجنیری برق را شامل می‌شود.»

به گفته مسوولان در این مرکز، در کنار تدریس علوم دینی به معتادان، آموزش‌های حرفوی مانند خیاطی، بوت‌دوزی، بکس‌دوزی و انجینری برق نیز در نظر گرفته شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره