Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمک ۲۱ تُنی روسیه به افغانستان

روسیه از ارسال ۲۱ تُن کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان خبر داده است.

خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده است که این کمک‌ها شامل مواد غذایی و نیازهای اولیه است.

بر بنیاد این گزارش، برای نخستین بار در ۳۰ سال گذشته، دهلیز هوایی بین دو کشور باز شد که این امکان را فراهم کرد تا افزون بر کمک‌رسانی به مردم افغانستان، روابط دیپلماتیک میان کابل و مسکو نیز بازسازی شود.

محمد نبی افغان آگاه مسایل اقتصادی گفت: «این کمک‌ها در شرایط کنونی به خانواده‌های ناداری که نیازمند مواد خوراکی هستند سودمند هستند؛ اما از این کشورها می‌خواهیم که برای ما زمینه رفت‌وآمد تخنیکی را نیز فراهم بسازند.»

هم‌زمان با این، برخی از شروندان کشور که از چالش‌های اقتصادی و بی‌کاری رنج می‌برند، خواستار کمک از سوی امارت اسلامی و نهادهای کمک‌کننده هستند.

سلیمان باشنده کابل گفت: «نه نفر هستیم در خانه در همین کراچی کار می‌کنم، دو پسرم در انتحاری جان باخت.»

شاه نظر باشنده دیگر کابل گفت: «از امارت اسلامی می‌خواهیم که برای ما زمینه کار را مساعد بسازد.»

امارت اسلامی کمک‌های کشورهای گوناگون به‌ویژه روسیه را در شرایط کنونی در افغانستان اثرگذار می‌خواند و از توزیع این کمک‌ها به گونه شفاف اطمینان می‌دهد.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «ما از کمک‌های کشور روسیه قدردانی می‌کنیم و این را یک همکاری انسانی و بشری می‌دانیم. بدون شک که برای کسانی که نیازمند هستند خواهد رسید.»

بر بنیاد گزارش پسین برنامه جهانی خوراک، در حال حاضر بیش از ۱۲ میلیون نفر در افغانستان نمی‌دانند وعده بعدی غذایی شان از کجا می‌آید و مردم این کشور همچنان "نیاز فوری" به کمک‌های بشردوستانه دارند.

کمک ۲۱ تُنی روسیه به افغانستان

خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده است که این کمک‌ها شامل مواد غذایی و نیازهای اولیه است.

تصویر بندانگشتی

روسیه از ارسال ۲۱ تُن کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان خبر داده است.

خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده است که این کمک‌ها شامل مواد غذایی و نیازهای اولیه است.

بر بنیاد این گزارش، برای نخستین بار در ۳۰ سال گذشته، دهلیز هوایی بین دو کشور باز شد که این امکان را فراهم کرد تا افزون بر کمک‌رسانی به مردم افغانستان، روابط دیپلماتیک میان کابل و مسکو نیز بازسازی شود.

محمد نبی افغان آگاه مسایل اقتصادی گفت: «این کمک‌ها در شرایط کنونی به خانواده‌های ناداری که نیازمند مواد خوراکی هستند سودمند هستند؛ اما از این کشورها می‌خواهیم که برای ما زمینه رفت‌وآمد تخنیکی را نیز فراهم بسازند.»

هم‌زمان با این، برخی از شروندان کشور که از چالش‌های اقتصادی و بی‌کاری رنج می‌برند، خواستار کمک از سوی امارت اسلامی و نهادهای کمک‌کننده هستند.

سلیمان باشنده کابل گفت: «نه نفر هستیم در خانه در همین کراچی کار می‌کنم، دو پسرم در انتحاری جان باخت.»

شاه نظر باشنده دیگر کابل گفت: «از امارت اسلامی می‌خواهیم که برای ما زمینه کار را مساعد بسازد.»

امارت اسلامی کمک‌های کشورهای گوناگون به‌ویژه روسیه را در شرایط کنونی در افغانستان اثرگذار می‌خواند و از توزیع این کمک‌ها به گونه شفاف اطمینان می‌دهد.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «ما از کمک‌های کشور روسیه قدردانی می‌کنیم و این را یک همکاری انسانی و بشری می‌دانیم. بدون شک که برای کسانی که نیازمند هستند خواهد رسید.»

بر بنیاد گزارش پسین برنامه جهانی خوراک، در حال حاضر بیش از ۱۲ میلیون نفر در افغانستان نمی‌دانند وعده بعدی غذایی شان از کجا می‌آید و مردم این کشور همچنان "نیاز فوری" به کمک‌های بشردوستانه دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره