Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اچکزی: حکومت پاکستان قصد سرکوب پشتون‌ها را دارد

محمود خان اچکزی رهبر حزب ملی عوامی پختونخواه می‌گوید که حکومت پاکستان قصد دارد تا پشتون‌های این کشور را سرکوب کند.

او هنگام سخنرانی در نشست اعتراض‌کنندگان جنبش چمن، افزود که پاکستان، کار و زندگی پشتون‌ها به شمول چمن در این کشور را با چالش روبه‌رو می‌سازد.

اچکز گفته است که این عملکرد پاکستان، نتایج سودمندی در پی نخواهد داشت.

رهبر حزب ملی عوامی پختونخواه در این باره گفت: «این چمن مربوط به اچکزی‌ها، نورزی‌ها و فلانی نیست، اکنون این موضوع به همه احزاب پاکستان رسیده است و به‌طور خاص به برخی از احزاب پشتون رسیده است که پشتون‌ها را آرام نمی‌گذارند.»

آقای اچکزی حمله‌های هفته‌های پسین نیروهای پاکستانی بر اعتراض‌کنندگان جنبش چمن را نیز، نکوهش کرده است.

او می‌گویدکه به هدف رفت‌وآمد در گذرگا سپین بولدک-چمن، هیچ‌گاه ویزه و پاسپورت را نمی‌پذیرند.

محمود خان اچکزی رهبر حزب ملی عوامی پختونخواه گفت: «این خط است و آن طرف خط پسر کاکایم است، این‌جا نورزی است و آنجا نورزی است، این‌جا اچکزی است و آنجا هم اچکزی است، به زمین خودم با پاسپورت نمی‌روم.»

محمد ولی تنظیم کننده اعتراض چمن گفت: «بر سر این دروازه، مردم ما شهید شده‌اند.»

۹ ماه پیش در واکنش به الزامی شدن ویزه و پاسپورت در گذرگاه سپین بولدک-چمن، باشندگان چمن دست به اعتراض زدند که تا اکنون نیز ادامه دارد.

اچکزی: حکومت پاکستان قصد سرکوب پشتون‌ها را دارد

او هنگام سخنرانی در نشست اعتراض‌کنندگان جنبش چمن، افزود که پاکستان، کار و زندگی پشتون‌ها به شمول چمن در این کشور را با چالش روبه‌رو می‌سازد.

Thumbnail

محمود خان اچکزی رهبر حزب ملی عوامی پختونخواه می‌گوید که حکومت پاکستان قصد دارد تا پشتون‌های این کشور را سرکوب کند.

او هنگام سخنرانی در نشست اعتراض‌کنندگان جنبش چمن، افزود که پاکستان، کار و زندگی پشتون‌ها به شمول چمن در این کشور را با چالش روبه‌رو می‌سازد.

اچکز گفته است که این عملکرد پاکستان، نتایج سودمندی در پی نخواهد داشت.

رهبر حزب ملی عوامی پختونخواه در این باره گفت: «این چمن مربوط به اچکزی‌ها، نورزی‌ها و فلانی نیست، اکنون این موضوع به همه احزاب پاکستان رسیده است و به‌طور خاص به برخی از احزاب پشتون رسیده است که پشتون‌ها را آرام نمی‌گذارند.»

آقای اچکزی حمله‌های هفته‌های پسین نیروهای پاکستانی بر اعتراض‌کنندگان جنبش چمن را نیز، نکوهش کرده است.

او می‌گویدکه به هدف رفت‌وآمد در گذرگا سپین بولدک-چمن، هیچ‌گاه ویزه و پاسپورت را نمی‌پذیرند.

محمود خان اچکزی رهبر حزب ملی عوامی پختونخواه گفت: «این خط است و آن طرف خط پسر کاکایم است، این‌جا نورزی است و آنجا نورزی است، این‌جا اچکزی است و آنجا هم اچکزی است، به زمین خودم با پاسپورت نمی‌روم.»

محمد ولی تنظیم کننده اعتراض چمن گفت: «بر سر این دروازه، مردم ما شهید شده‌اند.»

۹ ماه پیش در واکنش به الزامی شدن ویزه و پاسپورت در گذرگاه سپین بولدک-چمن، باشندگان چمن دست به اعتراض زدند که تا اکنون نیز ادامه دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره