Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

معترضان چمن: نیروهای پاکستانی شب‌هنگام وارد خانه‌های ما می‌شوند

معترضان چمن می‌گویند که نیروهای پاکستانی در لباس‌های شخصی شب‌هنگام وارد خانه‌های آنان می‌شوند.

اعضای این حرکت اعتراضی در یک نشست خبری می‌افزایند که حکومت پاکستان به‌طور قصدی در تلاش برهم زدن اوضاع چمن است.

آنان هشدار می‌دهند که پس از این، مسوولیت هر رویدادی که اتفاق بیافتد، به دوش نهادهای امنیتی پاکستان خواهد بود.

عبدالمنان مسوول یکی از کمیته‌های حرکت اعتراضی چمن گفت: «اگر شما به این عمل تان ادامه بدهید، خشم این مردم قابل کنترول نخواهد بود.»

اعضای رهبری حرکت اعتراضی چمن افزون بر پیگیری رویدادهای پنجم و ششم جون سال روان میلادی، خواهان رهایی بی‌درنگ دیگر اعضای این حرکت از زندان‌های پاکستان هستند.

شیرعلی پاچا عضو حرکت اعتراضی چمن گفت: «می‌خواهم بگویم که برخی از مسوولان امنیتی چمن عاملان کشته شدن سه نفر و زخم برداشتن ۴۰ نفر دیگر هستند، آنان باید تحت پیگرد قرار گیرند و از وظایف شان برکنار شوند.»

عبدالخالق سنی عضو رهبری حرکت اعتراضی چمن گفت: «ما خواهان آزادی اعضای حرکت، از جمله سخن‌گو، مسوول و سه نفر از اعضای دیگر حرکت که هم اکنون در زندان‌های نظامی بسر می‌برند هستیم.»

اعضای حرکت اعتراضی چمن می‌گویند رفت‌وآمد با شناس‌نامه در گذرگاه سپین بولدک-چمن، از خواسته‌های اساسی آنان است و تا زمانی‌که به این خواست شان نرسند، به اعتراض‌های خود ادامه می‌دهند.

معترضان چمن: نیروهای پاکستانی شب‌هنگام وارد خانه‌های ما می‌شوند

اعضای این حرکت اعتراضی در یک نشست خبری می‌افزایند که حکومت پاکستان به‌طور قصدی در تلاش برهم زدن اوضاع چمن است.

تصویر بندانگشتی

معترضان چمن می‌گویند که نیروهای پاکستانی در لباس‌های شخصی شب‌هنگام وارد خانه‌های آنان می‌شوند.

اعضای این حرکت اعتراضی در یک نشست خبری می‌افزایند که حکومت پاکستان به‌طور قصدی در تلاش برهم زدن اوضاع چمن است.

آنان هشدار می‌دهند که پس از این، مسوولیت هر رویدادی که اتفاق بیافتد، به دوش نهادهای امنیتی پاکستان خواهد بود.

عبدالمنان مسوول یکی از کمیته‌های حرکت اعتراضی چمن گفت: «اگر شما به این عمل تان ادامه بدهید، خشم این مردم قابل کنترول نخواهد بود.»

اعضای رهبری حرکت اعتراضی چمن افزون بر پیگیری رویدادهای پنجم و ششم جون سال روان میلادی، خواهان رهایی بی‌درنگ دیگر اعضای این حرکت از زندان‌های پاکستان هستند.

شیرعلی پاچا عضو حرکت اعتراضی چمن گفت: «می‌خواهم بگویم که برخی از مسوولان امنیتی چمن عاملان کشته شدن سه نفر و زخم برداشتن ۴۰ نفر دیگر هستند، آنان باید تحت پیگرد قرار گیرند و از وظایف شان برکنار شوند.»

عبدالخالق سنی عضو رهبری حرکت اعتراضی چمن گفت: «ما خواهان آزادی اعضای حرکت، از جمله سخن‌گو، مسوول و سه نفر از اعضای دیگر حرکت که هم اکنون در زندان‌های نظامی بسر می‌برند هستیم.»

اعضای حرکت اعتراضی چمن می‌گویند رفت‌وآمد با شناس‌نامه در گذرگاه سپین بولدک-چمن، از خواسته‌های اساسی آنان است و تا زمانی‌که به این خواست شان نرسند، به اعتراض‌های خود ادامه می‌دهند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره