Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ا.ا خواستار واگذاری کرسی افغانستان در م.م به حکومت سرپرست شد

امارت اسلامی می‌گوید که با سپرده شدن کرسی افغانستان به نماینده حکومت سرپرست، مشکلاتی چون تحریم‌های وضع شده، پول‌های مسدود شده و بدبینی‌ها در برابر حکومت سرپرست رفع خواهد شد.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی، می‌افزاید که واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد حق حکومت سرپرست است و باید به نماینده حکومت سرپرست سپرده شود.

آقای مجاهد در این باره گفت: «این که سپرده نشده تا حال برای مردم افغانستان و این غصب حق مردم افغانستان است، این برای مردم افغانستان مهم است و جلو تعاملات، اشتراک مشکلات خود در آن سازمان را گرفته است.»

سخن‌گوی امارت اسلامی هم‌چنان می‌گوید که خواستار روابط دیپلوماتیک و اقتصادی با تمامی کشورهای جهان هستند و آنان نیز باید از بهانه‌جویی در برابر افغانستان دست بردارند.

ذبیح‌الله مجاهد افزود: «ما خواهان روابط دیپلوماتیک و اقتصادی با تمام جهان هستیم و این فرصتی که در افغانستان به میان آمده اطمینان از امنیت و یک حکومت واحد که موقف واضح دارد این که فرصت است که کشور از آن استفاده کند.»

در همین حال، برخی از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که برای پذیرفته شدن این خواست امارت اسلامی، نیاز است تا آنان نیز برخی از شرط‌های مشروع جهان را بپذیرند.

سنگر امیرزاده آگاه روابط بین‌الملل در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «امارت اسلامی باید با دنیا به حیث یک حکومت مسوول عمل کند. اول باید خانم‌های افغانستان به کار برگردند، دوم دختران افغانستان به دانشگاه و مکتب‌های خود برگردند و یک گفت‌‌وگوی جدیدی، تفاهم جدید بین افغان‌ها باید آغاز شود.»

این در حالی‌ست که سپرده نشدن کرسی نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد به امارت اسلامی در سه سال اخیر، تبدیل به یک موضوع بحث برانگیز شده است.

ا.ا خواستار واگذاری کرسی افغانستان در م.م به حکومت سرپرست شد

سخن‌گوی امارت اسلامی هم‌چنان می‌گوید که خواستار روابط دیپلوماتیک و اقتصادی با تمامی کشورهای جهان هستند و آنان نیز باید از بهانه‌جویی در برابر افغانستان دست بردارند.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی می‌گوید که با سپرده شدن کرسی افغانستان به نماینده حکومت سرپرست، مشکلاتی چون تحریم‌های وضع شده، پول‌های مسدود شده و بدبینی‌ها در برابر حکومت سرپرست رفع خواهد شد.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی، می‌افزاید که واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد حق حکومت سرپرست است و باید به نماینده حکومت سرپرست سپرده شود.

آقای مجاهد در این باره گفت: «این که سپرده نشده تا حال برای مردم افغانستان و این غصب حق مردم افغانستان است، این برای مردم افغانستان مهم است و جلو تعاملات، اشتراک مشکلات خود در آن سازمان را گرفته است.»

سخن‌گوی امارت اسلامی هم‌چنان می‌گوید که خواستار روابط دیپلوماتیک و اقتصادی با تمامی کشورهای جهان هستند و آنان نیز باید از بهانه‌جویی در برابر افغانستان دست بردارند.

ذبیح‌الله مجاهد افزود: «ما خواهان روابط دیپلوماتیک و اقتصادی با تمام جهان هستیم و این فرصتی که در افغانستان به میان آمده اطمینان از امنیت و یک حکومت واحد که موقف واضح دارد این که فرصت است که کشور از آن استفاده کند.»

در همین حال، برخی از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که برای پذیرفته شدن این خواست امارت اسلامی، نیاز است تا آنان نیز برخی از شرط‌های مشروع جهان را بپذیرند.

سنگر امیرزاده آگاه روابط بین‌الملل در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «امارت اسلامی باید با دنیا به حیث یک حکومت مسوول عمل کند. اول باید خانم‌های افغانستان به کار برگردند، دوم دختران افغانستان به دانشگاه و مکتب‌های خود برگردند و یک گفت‌‌وگوی جدیدی، تفاهم جدید بین افغان‌ها باید آغاز شود.»

این در حالی‌ست که سپرده نشدن کرسی نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد به امارت اسلامی در سه سال اخیر، تبدیل به یک موضوع بحث برانگیز شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره