Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خیرخواه: قانون رسانه‌های همگانی به زودی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشستی با خبرنگاران در پکتیا می‌گوید که قانون پیشین رسانه‌های همگانی، با شریعت و اصول امارت اسلامی برابر است و با اندک تفاوت، به زودی در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.

خیرالله خیرخواه می‌افزاید که در این قانون بر منافع ملی و حفظ حریم خصوصی تاکید شده است، اما برخی رسانه‌ها که در خارج از کشور فعالیت می‌کنند، از این مرز عبور کرده‌اند.

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «در آن قانون تغییرات زیادی ایجاد نشده است، تقریباً مفاهیم مشابه هستند و به شریعت و اصولی که شما یاد کردید نزدیک هستند و به جز از آن اصول، کسی حق ندارد وارد حریم خصوصی دیگران شود. لایحه‌ای وجود دارد که ان‌شاءالله زمان زیادی نخواهد برد و آنچه در آن است منافع ملی را تضمین می‌کند.»

شماری از خبرنگاران در پکتیا افزون بر نهایی کردن قانون رسانه‌ها، بر دست‌رسی به اطلاعات به موقع نیز تاکید می‌کنند.

نور احمد حیران خبرنگار گفت: «اگر قانونی که برای رسانه‌ها تهیه شده است، به زودی در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد، کارهای ما منظم‌تر و بهتر پیش خواهد رفت.»

سعدالدین حکیمی خبرنگار دیگر گفت: «هر چه زودتر قانون رسانه‌ها اجرا شود، کار برای خبرنگاران آسان‌تر خواهد شد. دست‌رسی به اطلاعات نیز یک مساله مهم است که باید به موقع به آن دست یابیم.»

خالد ذهین خبرنگار می‌گوید: «درخواست ما این است که وزارت اطلاعات و فرهنگ به ولایت‌ها به صورت کتبی یا شفاهی بگوید که اطلاعاتی که محرمانه نیست، باید در دست‌رس هر خبرنگاری قرار گیرد.»

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که به هدف اصلاح و انتقادهای سالم، از رسانه‌یی ساختن مشکلات و خواست‌های مردم استقبال می‌کنند.

خیرخواه: قانون رسانه‌های همگانی به زودی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد

شماری از خبرنگاران در پکتیا افزون بر نهایی کردن قانون رسانه‌ها، بر دست‌رسی به اطلاعات به موقع نیز تاکید می‌کنند.

Thumbnail

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشستی با خبرنگاران در پکتیا می‌گوید که قانون پیشین رسانه‌های همگانی، با شریعت و اصول امارت اسلامی برابر است و با اندک تفاوت، به زودی در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.

خیرالله خیرخواه می‌افزاید که در این قانون بر منافع ملی و حفظ حریم خصوصی تاکید شده است، اما برخی رسانه‌ها که در خارج از کشور فعالیت می‌کنند، از این مرز عبور کرده‌اند.

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «در آن قانون تغییرات زیادی ایجاد نشده است، تقریباً مفاهیم مشابه هستند و به شریعت و اصولی که شما یاد کردید نزدیک هستند و به جز از آن اصول، کسی حق ندارد وارد حریم خصوصی دیگران شود. لایحه‌ای وجود دارد که ان‌شاءالله زمان زیادی نخواهد برد و آنچه در آن است منافع ملی را تضمین می‌کند.»

شماری از خبرنگاران در پکتیا افزون بر نهایی کردن قانون رسانه‌ها، بر دست‌رسی به اطلاعات به موقع نیز تاکید می‌کنند.

نور احمد حیران خبرنگار گفت: «اگر قانونی که برای رسانه‌ها تهیه شده است، به زودی در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد، کارهای ما منظم‌تر و بهتر پیش خواهد رفت.»

سعدالدین حکیمی خبرنگار دیگر گفت: «هر چه زودتر قانون رسانه‌ها اجرا شود، کار برای خبرنگاران آسان‌تر خواهد شد. دست‌رسی به اطلاعات نیز یک مساله مهم است که باید به موقع به آن دست یابیم.»

خالد ذهین خبرنگار می‌گوید: «درخواست ما این است که وزارت اطلاعات و فرهنگ به ولایت‌ها به صورت کتبی یا شفاهی بگوید که اطلاعاتی که محرمانه نیست، باید در دست‌رس هر خبرنگاری قرار گیرد.»

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که به هدف اصلاح و انتقادهای سالم، از رسانه‌یی ساختن مشکلات و خواست‌های مردم استقبال می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره